فارکس مبتدی

الگوی سه قلو و دوقلو

فصل ۱۲: الگوهای قیمت – قسمت اول – الگوهای برگشتی قیمت

الگوهای قیمت اشکالی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکراری بودن، به صورت الگو دارای ارزش پیش بینی رفتار آتی قیمت هستند. این الگوها انعکاس بین خریداران و فروشندگان می باشند. الگوها براساس نوع پیش بینی که از رفتار قیمت به ما می دهند، برای وارد شدن به بازار و محاسبه ریسک به ریوارد یا منفعت پوزیشن ها اهمیت زیادی دارند.

دسته بندی الگوهای قیمت:

  1. الگوهای برگشتی قیمت (تغییر روند)
  2. الگوهای ادامه دهنده روند

همین طور که از نام این الگوها پیداست، الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که باعث تغییر جهت قیمت در جهت عکس روند کنونی می شوند و الگوهای ادامه دهنده، الگوهای گسترش دهنده روند کنونی هستند.

دسته اول: الگوهای برگشتی یا تغییردهنده روند

الگوهای برگشتی – الگوی اول: الگوی سر و شانه صعودی و نزولی

الگوی سر و شانه صعودی الگوی سه قلو و دوقلو و نزولی Bearish Head and Shoulders Patte

الگوی سر و شانه نزولی در انتهای یک روند صعودی به وجود می آید. در این الگو انتظار می رود بعد از شکسته شدن خط گردن به اندازه پیک سر از خط گردن، نزول ادامه پیدا کند (شکل ۱).

الگوی سر و شانه نزولی

شکل ۱ : الگوی سر و شانه نزولی

یکی از مهمترین نکته ها که باعث اعتبار دادن به الگوی سر و شانه نزولی می شود. این است که باید حتما یک روند صعودی قبل از آن داشته باشیم و اولین نشانه تشکیل سر و شانه شکسته شدن خط روند این روند صعودی می باشد.

نکته مهم بعدی این است که بعد از شکسته شدن خط گردن، قیمت نباید دیگر خط گردن را به بالا بشکند وگرنه الگوی سر و شانه نزولی دیگر اعتبار ندارد. یک نشانه مهم این است که حجم مارکت در سر کمتر از حجم مارکت در شانه چپ است که برای این منظور می توان از اندیکاتورها استفاده کرد که در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.

کم شدن حجم مارکت به معنی کاهش روند صعودی است. حجم معاملات در شانه راست هم بسیار پایین خواهد بود. حتما بایستی یک کندل زیر خط گردن بسته شود، در این صورت شکست خط گردن محسوب خواهد شد. و تا قبل از شکسته شدن خط روند احتمال اینکه الگوی سر و شانه تشکیل نشود. و قیمت مجددا در جهت صعودی حرکت کند وجود دارد.

الگوی سر و شانه صعودی Bullish Head and Shoulders Patterns

شرایط الگوی سر و شانه صعودی کاملا مشابه الگوی سر و شانه نزولی الگوی سه قلو و دوقلو است با این تفاوت که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۲). در الگوی سر و شانه می توان از واگرایی در اندیکاتور RSI برای تشخیص تغییر حجم معاملات در سر و شانه ها استفاده کرد.

الگوی سر و شانه صعودی

شکل ۲: الگوی سر و شانه صعودی

از تایم ۱۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی سر و شانه را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای برگشتی – الگوی دوم: الگوی سقف و کف دوقلو (دو قله و دو دره)

الگوی سقف دوقلو Double Top Pattern

الگوی سقف و کف دوقلو الگوهای خیلی قابل اعتمادی هستند. الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود (شکل ۳).

الگوی سقف دوقلو

شکل ۳: الگوی سقف دوقلو

زمانی که حمایت مورب شکسته می شود با شکسته شدن حمایت افقی، مطابق شکل ۳۰۱۲ قیمت به اندازه اختلاف عمودی A تا B پایین می آید و نقطه D را می سازد. بعد از نقطه D در نقطه ای که LH تشکیل می شود، قیمت نباید بالای این خط حمایت افقی، هیچ کندلی تشکیل دهد، در این صورت تائید شروع روند نزولی صادر می شود.

الگوی کف دوقلو Double Bottom pattern

شراط حاکم بر این الگو مشابه شرایط حاکم بر الگوی سقف دوقلو است و در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۴).

الگوی کف دوقلو

شکل ۴: الگوی کف دوقلو

از تایم ۲۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کف و سقف دو قلو را روی چارت توضیح می دهند.

در کف دوقلو یا سقف دوقلو در قله یا دره اول نسبت به قله یا دره دوم به وضوح در RSI واگرایی داریم که نشان از تغییر حجم در جهت تغییر روند است.

الگوهای برگشتی – الگوی سوم: الگوی سقف و کف سه قلو (سه قله و سه دره)

الگوی سقف سه قلو Triple Top الگوی سه قلو و دوقلو Pattern

الگوی سقف سه قلو حالت خاصی از الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. به این صورت که سرهم نتوانسته از مقاومتی که شانه ها با آن درگیر هستند، عبور کند (شکل ۵).

الگوی سقف سه قلو

شکل۵ : الگوی سقف سه قلو

شرایط حاکم بر سقف سه قلو، شبیه شرایط حاکم بر الگوی سر و شانه است. با این تفاوت که سقف ها و کف ها از یک محدوده مشخص خارج نمی شوند. در این الگو باید تناسب زمانی بین سقفها و کفها برقرار باشد. یعنی مثلا تعداد کندل ها در هر برخورد بین سقف و کف تقریبا باید یکی باشند، نه اینکه یکی نصف دیگری باشد. زمان طولانی تر بین دوقله یا سه قله در همه الگوها و ارتفاع بیشتر آنها، اشاره به این نکته دارد که پتانسیل بیشتری برای برگشت قیمت وجود دارد. فاصله زمانی بین کف ها و سقفها در همه الگوها تائید قوی است.

الگوی کف سه قلو Triple Bottom Pattern

الگوی کف سه قلو

شکل ۶: الگوی کف سه قلو

شرایط الگوی کف سه قلو مشابه الگوی سقف سه قلو است. اگر الگوی سقف سه قلو در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود به آن کف سه قلو گفته می شود و زمانی این الگو تکمیل می شود که قیمت برگردد و آخرین LH را بشکند، انتظار داریم بعد از شکست مقاومت، قیمت به اندازه فاصله سقف تا کف بالا رود (شکل ۶).

غیر از این الگو، الگوهای دیگری هم وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. که برای مطالعه آنها می توانیم به کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» مراجعه کنیم.

الگوی کندل استیک سقف و کف دوقلو

الگوی سقف و کف دوقلو

در این پست قصد داریم به آموزش الگوی کندل استیک سقف و کف دوقلو بپردازیم در ابتدا باید بهتون بگم که کندل استیک سقف و کف الگوی سه قلو و دوقلو دوقلو در بالایی یک روند صعودی و پایین یک روند نزولی تشکیل می شود یعنی در سقف و کف روندهای یک بازار معاملاتی شکل می گیره و اما با شکل گیری این کندل استیک روند بازار الگوی سه قلو و دوقلو تغییر خواهد کرد و برگشت قیمت رخ می دهد.

الگوی سقف دوقلو

تشکیل الگوی سقف دوقلو شامل دو کندل استیک است : اولین کندل یک کندل صعودی است که در ادامه به دنبال آن یک کندل نزولی می آید. شکل کلی این الگو در عکس زیر نمایان است.

الگوی سقف

الگوی سقف دوقلو زمانی ایجاد می شود که خریداران قیمت را به سمت بالاتر هل می دهند،و بازار به ما این تصور را می دهد که خریداران بصورت قطعی حضور دارند و هنوز قیمت بالا می رود، اما فروشندگان با هل دادن قیمت بازار به سمت پایین و بسته شدن در قیمت باز شدن کندل صعودی قبلی، خریداران را شگفت زده می کنند.

این الگوی رفتار قیمتی نشان دهنده برگشت روند صعودی است و اگر بتوانیم این سیگنال را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنیم می توانیم آن را با خیال راحت معامله کنیم.

الگوی کف دوقلو

تشکیل کف دو قلو نیز شامل دو کندل استیک است :کندل اول نزولی است که در ادامه با یک کندل صعودی همراه می شود ‌بنابراین می توانیم بگوییم که کف دوقلو، نسخه صعودی سقف دوقلو است. در شکل زیر شما شکل اصلی این الگو را می بینید.

 الگوی کندل استیک کف دوقلو

الگوی کندل استیک کف دوقلو در طی یک روند نزولی رخ خواهد داد ، زمانی که فروشندگان بازار را پایین تر هل می دهند، احساس الگوی سه قلو و دوقلو خواهید کرد که همه چیز مطابق میل فروشندگان درست پیش خواهد رفت ، اما قیمت در کندل بعدی بالاتر یا تقریبا با همان قیمت اولین کندل نزولی بسته می شود که نشان دهنده ی این است که خریداران برای معکوس کردن مسیر بازار می آیند و روند بازار را تغییر می دهند و روند بازار را صعودی می کنند.

نکته کلیدی الگوی کندل استیک سقف و کف دوقلو

اگر این رفتار قیمت نزدیک سطح حمایت رخ دهد، نشان می دهد که برگشت نزولی به احتمال زیاد رخ خواهد داد پس توجه داشته باشید که در این الگو سطوح کلیدی حمایت و مقاومت برای ما خیلی اهمیت دارند.

حالا برای درک بهتر این الگو به مثال زیر توجه کنید

کف و سقف دوقلو

نمودار بالا به ما نشان می دهد زمانی که یک کف دو قلو در یک روند نزولی رخ می دهد؛ فروشندگان بازار را در اولین کندل به سمت پایین هل داده اند؛ با این حال، کندل دو در جایی باز شد که قیمت در اولین کندل بسته شده است و یک سیگنال خرید برگشت را نشان می دهد که اگر شما با توجه به تحلیل تکنیکال و عوامل دیگری دارید که تصمیم خریدش را تایید می کند، معامله را انجا دهید.

نکته مهم: بر روی نام یک کندل استیک تمرکز نکنید، سعی کنید روان شناسی پشت شکل گیری آن را درک کنید، این مهم ترین چیز برای شما در بازار معاملاتی است.

ما در مورد چگونگی معامله ی این الگو به عنوان الگوی معکوس یا الگوی ادامه دهنده، در پست های بعدی در سایت ارزسیتی خواهیم پرداخت . شما عزیزان می توانید تجربیات و نظرات خود را در قسمت نظرات در خصوص این الگو با ما در میان بگذارید.

آرایش یا الگوها در تحلیل تکنیکال با توضیح الگوی دو قلو

آرایش یا الگوها در تحلیل تکنیکال با توضیح الگوی دو قلو

ساعد نیوز: زمانی نیز وجود دارد که بازار بصورت مستقیم یا خنثی حرکت می کند.این بخش از نمودارها یعنی بخشی که بازار راکد می باشد و در حقیقت قیمت فعالیت چندانی انجام نمی دهد بخش مهمی از نمودارهاست.نکته بسیار مهم این است که تغییرات اصلی در روندها احتیاج به یک دوره انتقال دارند

زمانی نیز وجود دارد که بازار بصورت مستقیم یا خنثی حرکت می کند.این بخش از نمودارها یعنی بخشی که بازار راکد می باشد و در حقیقت قیمت فعالیت چندانی انجام نمی دهد بخش مهمی از نمودارهاست.نکته بسیار مهم این است که تغییرات اصلی در روندها احتیاج به یک دوره انتقال دارندمطالعه این دوره هاي زمانی انتقال و پیش بینی آنها ما را به سمت مبحثی به نام الگوهاي قیمت هدایت می کنند.

الگوهاي قیمت به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

  1. الگوهاي برگشتی قیمت
  2. الگوهاي ادامه دهنده
  3. حجم معامله نقش بسیار مهمی را در تایید الگوها بازي می کند.

سقف دوقلو (الگوی بازگشتی)

الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی بازگشتی است که معمولا روی نمودارهای میله ای، خطی و نمودارهای شمعی یافت می شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو قله متوالی تشکیل شده که تقریبا مساوی هم هستند و یک دره متوسط در بین آنها وجود دارد. (سر) ممکن است انواع مختلفی از این الگو وجود داشته باشد. الگوی کلاسیک سقف دوقلو حتی اگر نشان از تغییراتی بلندمدت نداشته باشد، حداقل یک تغییر متوسط در تغییر روند صعودی به نزولی را خواهد داشت. بسیاری از الگوهای احتمالی سقف دوقلو می تواند در طول مسیر صعودی ایجاد گردند اما تا زمانی که حمایت اصلی شکسته نشود، بازگشت قیمت نمی تواند مورد تایید قرار گیرد.

شناسایی آرایش

1. بلندي قله ها بایستی برابر باشد.

2. خیلی مهم است که مقاط معین و مهم همگی با خط گردن مماس شوند.کوتاهی در این شرط ویژگی هاي آرایش را کم اعتبار می کند.

3. آرایش دو قله تنها زمانی تایید می شود که به طور کامل دو موج به سطح مقاومتی برخورد نموده و در برگشت قیمتها نفوذي به خط گردن ایجاد گردد. در این حلات قیمت بسته شدن خارج از خط گردن خواهد بود.چنانچه قیمت نتواند خط گردن را قطع کند الگو اعتبار خود را از دست می دهد

توضیح دوقله با شکل

در این آرایش خطی موازي رو به روي سطح مقاومت کشیده می شود که دو قله را به عم وصل می کند.این جهت شناسایی خط گردن در نظر گرفته می شود.عبور کنند ، سطح A دوباره سعی می کنیم پدید آمدن این آرایش را مرور کنیم.پیش از آنکه قیمتها از نقطه حمایت در برابر قیمتها بوجود آمده و زمانی که این خط شکسته می شود به یک خط مقاومت مهم و قوي به سطح حمایت برگشت می کنند.این سطح اکنون به عنوان B تبدیل خواهد شد.قیمتها در برخورد با نقطه خط گردن مطرح است.امید خریداران به برگشت قیمتها دوام زیادي پیدا نمی کند ، چرا که بار دیگر قیمتها در نقطه بوسیله عرضه هایی بازمی گردد.حرکت قیمتها طوري است که سطح حمایت شکسته می شود ، اما احتمال دارد با تلاش خریداران قیمت به سوي خط گردن متمایل شود.د این حالت خط گردن توسط بازار آزموده شده و می تواند نقش بازدرانده از رشد را بازي کند.اگر خط مقاومت در برابر فشار خریداران دوام بیاورد انتظار می رود قیمت سقوط کند.هدف قیمتی احتمالا برابر فاصله بین بالاي قله ها و خط گردن است و از نقطه شکسته شدن خط روند یه سمت پایین محاسبه می شود.

برای روشن شدن قضیه ما به نکات کلیدی شکل گیری الگوی سقف دوقلو اشاره می کنیم

1 – روند قبلی: قبل از تشکیل هر الگوی بازگشتی، باید یک روند وجود داشته باشد که بتوان بازگشتی برای آن متصور بود. در مورد سقف دوقلو، باید وجود یک روند صعودی چندماهه قبل از شکل گیری الگو وجود داشته باشد.

2 – اولین قله: اولین سقف (قله) می بایست بالاترین قیمت در روند کنونی باشد. در سقف اول به نظر می رسد که روند در حال ادامه دادن روند است و هیچ تهدیدی متوجه روند نیست.

3 – دره: بعد از تشکیل اولین سقف یا قله، یک نزول موقتی در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد شکل می گیرد. حجم معاملات در حین نزول قیمت از سقف اول معمولا ناچیز است. شکل دره بعد از سقف اول می تواند گاهی اوقات کمی گرد باشد که نشانه تقاضای ملایم در سهم است.

4 – دومین قله: بعد از تشکیل دره معمولا حرکت قیمت با حجم کم همراه می شود و در محدوده ی قیمتی قله قبلی، قیمت با مقاومت مواجه می شود و سقف (قله) دوم تشکیل می گردد. حتی بعد از مواجه شدن با مقاومت، تشکیل شدن سقف دوقلو در حد احتمال است و الگوی سقف دوقلو هنوز تایید نشده است. دوره زمانی بین دو سقف معمولا ۱ تا ۳ ماهه است ولی می تواند از چندهفته تا چندماه متغیر باشد. در تشکیل الگوی سقف دوقلو سقف های دقیق ارجحیت دارند ولی تغییر ۳ درصدی قله ها نسبت هم نیز قابل قبول است.

5 – نزول از قله دوم: حتی بعد از نزول قیمت از قله دوم، الگوی سقف دوقلو و تغییر روند هنوز کامل نشده است. شکست حمایت به سمت پایین که قبلا در پایین ترین نقطه بین قله ها تشکیل شده، الگوی بازگشتی سقف دوقلو را تکمیل می کند. این شکست می بایست با قدرت و افزایش در حجم معاملات همراه باشد.

6 – تبدیل حمایت به مقاومت: الگوی سه قلو و دوقلو حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت می شود و گاهی اوقات قیمت مجددا به این سطح مقاومت (که قبلا حمایت بوده) اصطلاحا پولبک می زند. چنین برگشت های موقت و برخورد به مقاومت، معمولا فرصتی برای خروج است.

7 – هدف قیمت: فاصله بین حمایت شکسته شده تا قله ی الگو را می توان از سطح حمایت رو به پایین محاسبه نمود تا هدف قیمتی این الگو بدست آید. بنابراین هرقدر الگوی تشکیل شده بزرگ تر باشد، پتانسیل افت قیمت بیشتری نیز در نزول احتمالی وجود خواهد داشت.

گرچه تشخیص الگوی سقف دوقلو ممکن است به نظر ساده و راحت برسد، اما باید دقت کرد تا موقعیت های گمراه کننده که شبیه الگوی سقف دوقلو است ما را دچار زیان نکند. قله ها در الگوی سقف دوقلو می بایست در حدود یک ماه از هم فاصله داشته باشند. اگر قله ها بسیار به هم نزدیک هستند، ممکن است تنها یک مقاومت موقتی شکل گرفته باشد و روند صعودی به نزولی تبدیل نگردد.

مطمئن شوید که دره بین دو قله حداقل ۱۰ درصد نسبت به سقف پایین تر آمده باشد. کاهش الگوی سه قلو و دوقلو کمتر از ۱۰ درصد ممکن است نشانه ی افزایش در فشار فروش نباشد. یکی از مهم ترین اشتباهاتی که در سقف دوقلو باید از آن اجتناب کنید، اقدام زودهنگام در زمانی است که هنوز تشکیل الگو قطعی نشده است. همواره برای تایید الگو، منتظر شکست حمایت بمانید؛ این شکست باید متقاعدکننده باشد.

برای اطمینان از شکست روند، مانند برخی از افراد می توانید این دو قانون را در نظر بگیرید:

اول : ۳ درصد قیمت را در نظر بگیرید و هرگاه حمایتی شکسته شد، تا زمانی که قیمت ۳ درصد از سطح حمایت پایین تر نرفته آن شکست را یک شکست قطعی ندانید.

دوم : برای اطمینان از شکست حمایت، قیمت باید حداقل ۳ روز در زیر سطح حمایت باقی بماند. فراموش نکنید روند در جریان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این اصل در الگوی سقف دوقلو هم صادق است، بنابراین تا زمانی که حمایت شکسته نشده است، این روند را ادامه دار در نظر می گیریم.

بارداری چندقلو و تولد: دوقلوها، سه قلوها و چندقلوها

چند قلوزایی امروزه نسبت به گذشته بسیار شایعتر است. بر طبق بخش سلامت و خدمات انسانی آمریکا، نرخ دوقلوزایی نسبت به سال ۱۹۸۰ تا ۷۵% افزایش یافته است و سه قلوزایی، چهارقلوزایی و چندقلوزایی های بیشتر حتی با نرخ بیشتری افزایش داشته‌اند. امروزه بخشی از افزایش چندقلوزاییها به خاطر خانمهایی است که تحت درمان ناباروری هستند که خطر چندقلوزایی را به دنبال دارد. با این حال از زمان اولین انتشار راهنمای طب باروری در سال ۱۹۹۸ توسط انجمن آمریکایی درباره‌ی تعداد رویانهای منتقل الگوی سه قلو و دوقلو شده، تعداد بارداریهای مرتبط با درمان با سه قلوها و بیشتر به طور چشمگیری کاهش یافته است. همچنین زنان بیشتری منتظر دوره‌های بعدی زندگیشان برای بارداری می‌مانند و زنان مسنتر احتمال بیشتری نسبت به زنان جوانتر در چندقلوزایی به خصوص با درمانهای ناباروری دارند. با وجودیکه پیشرفتهای مهم پزشکی نتایج چندقلوزاییها را بهبود بخشیده است، چندقلوزایی هنوز با مخاطرات پزشکی مهم و عوارضی برای مادر و نوزادان همراه است. اگر شما در خطر چندقلوزایی هستید، این کتابچه به شما کمک می‌کند تا یاد بگیرید چطور و چرا بارداریهای چندگانه رخ می‌دهند و مسائل خاص مرتبط در مورد بارداری و زایمان چندقلوها را بیان می‌کند.

دوقلوها—رایجترین چندقلوزایی

ممکن است شما کسی را بشناسید که دوقلو داشته باشد، اما آیا می‌دانید چطور دوقلوها ایجاد می‌شوند و چطور رشد می‌کنند؟ دو نوع دوقلو وجود دارند: مشابه و غیر‌مشابه.

دوقلوهای مشابه زمانی ایجاد می‌شوند که رویان تک که از ترکیب اسپرم و تخمک ایجاد شده، به دو رویان تقسیم می‌شود. هر رویان مشتق از تخمک واحدی است که به صورت ژنتیکی مشابه هستند و هر دو رویان جنیست یکسانی دارند. بر حسب زمان تقسیم، دوقلوهای مشابه ممکن است جفتها و کیسه‌های بارداری جداگانه‌ای داشته باشند یا ‌‌ممکن است جفت یکسانی داشته باشند، ولی کیسه های جداگانه‌ای داشته باشند. در موارد نادری، دوقلوهای یکسان ممکن است در کیسه‌ی آمنیوتیک یکسانی باشند.

دوقلوهای غیر مشابه زمانی رخ می دهند که دو تخم جداگانه هر کدام توسط اسپرم جداگانه ای بارور می‌شوند. دو رویانی که تشکیل می شوند، مشتق از دو تخمک جداگانه هستند و به صورت ژنتیکی مشابه نیستند و می‌توانند جنسیت یکسان یا متفاوتی داشته باشند. بیشتر اوقات، این نوع دوقلوزایی است که به دنبال روشهای باروری حمایتی رخ می‌دهد.

نیاز به مشاوره درمورد بارداری دارید؟

همکاران ما در آزمایشگاه نانو ارومیه با شماره تلفن‌های ۰۴۴۳۳۴۵۷۹۹۳ و ۰۴۴۳۳۴۵۷۹۹۶ و یا از طریق واتساپ با شماره ۰۹۱۴۸۰۵۲۷۲۴ منتظر دریافت سؤالات و رزرو وقت آزمایش و راهنمایی شما عزیزان هستند.

همچنین در آزمایشگاه نانو برای دریافت نتیجه آزمایش، نیازی به مراجعه حضوری نیست و در صورت درخواست، نتیجه به‌صورت الکترونیکی به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.

عوامل خطر بارداری چندگانه

به طور طبیعی دوقلوزایی در هر یک مورد از ۲۵۰ بارداری، سه قلوزایی در هر یک مورد از ۱۰۰۰۰ بارداری و چهارقلوزایی در هر یک مورد از ۷۰۰۰۰۰ بارداری رخ می‌دهد. عامل اصلی که شانس داشتن چندقلوزایی را افزایش می‌دهد، استفاده از درمان ناباروری است، اما فاکتورهای دیگری هم وجود دارند.

نژاد، سن، ارث یا تاریخچه‌ی بارداریهای گذشته شانس داشتن دوقلوهای یکسان را برای شما بالا نمی‌برد، اما باعث بالا رفتن شانس داشتن دوقلوهای ناهمسان می‌شود.

نژاد. نرخ کلی دوقلوزایی برای تمام نژادها در ایالت متحده‌ی آمریکا به طور تقریبی ۳۳ مورد از ۱۰۰۰ تولد نوزاد زنده است. زنان سیاه پوست و سفید پوست غیر لاتین تبار نرخ دوقلوزایی یکسانی دارند، در حالیکه زنان سفید پوست لاتین تبار کمتر در معرض این احتمال هستند.

وراثت. تاریخچه‌ی مادر خانواده ممکن است مهمتر از پدر باشد. خانمهایی که دوقلوی غیر همسان بوده‌اند، دوقلوهایی با نرخ یک جفت در ۶۰ زایمان دارند. با این حال، مردانی که دوقلوی غیر همسان هستند، پدر دو قلوهایی با نرخ ۱ جفت در هر ۱۲۵ تولد هستند.

سن مادری و سابقه‌ی بارداریهای گذشته. فراوانی دوقلوها با سن مادری و تعداد بارداریها زیاد می‌شود. خانمهایی با سن بین ۳۵ تا ۴۰ سال که دارای ۴ فرزند یا بیشتر هستند، نسبت به خانمی زیر ۲۰سال که فرزندی ندارد،۳ برابر احتمال بیشتری دارد که دوقلو داشته باشند.

قد و وزن مادر. دوقلوهای غیر همسان در خانمهایی با جثه بزرگ و قد بلند نسبت به خانمهای کوچک جثه شایعتر هستند. این امر ممکن است بیشتر مرتبط با تغذیه باشد تا اندازه‌ی بدن به تنهایی. در طی جنگ جهانی دوم، شیوع دوقلوزایی غیر همسان در اروپا با فقدان غذای در دسترس کاهش یافت.

داروهای باروری و تکنولوژی بارداری حمایتی. بارداری چندگانه بیشتر در خانمهایی شایعتر است که از داروهای باروری برای القای تخمک گذاری یا تخمک گذاری چندگانه استفاده می‌کنند. از خانمهایی که با داروی کلومیفن سیترات موفق به بارداری می‌شوند، به طور تقریبی ۵% تا ۱۲% دو قلو می‌آورند و کمتر از ۱% سه قلو و بیشتر دارند. استفاده از داروها برای القای تخمک گذاری چندگانه باعث افزایش گسترده‌ی چندقلوها شده است.

به طور تقریبی ۳۰% بارداریهای منتج از گنادوتروپینها منجر به چندقلوزایی می‌شوند. در حالیکه بیشتر این بارداریها دوقلو هستند، تا ۵% آنها به خاطر آزاد سازی تخمکهای بیشتر از انتظار، سه قلو یا بیشتر هستند.

روشهای تکنولوژی حمایتی تولید مثلی (ART) نظیر باروری در محیط آزمایشگاهی (IVF) نیز در افزایش نرخ چندقلوزایی سهیم هستند. خطر بارداری چندگانه با افزایش تعداد رویانهای انتقال داده شده زیاد می‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا