پلتفرم های تجاری

تاجر سهام

دانلود این کتاب

بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد.

در مورد آثار ورشکستگی بر تاجر و شرکت تجاری، باید گفت یکی از مواردی که به نفع تاجر ورشکسته بوده، این است که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شود و در مورد او، دیگر خسارت تاخیر محاسبه نخواهد شد.

همچنین ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی با بستانکاران، به طور مجدد به فعالیت تاجر سهام تاجر سهام عادی خود بازگردد و دیونش را به تدریج بپردازد که به نظر می‌رسد این موارد امتیاز قابل توجهی برای تاجر باشد.

قانون تجارت ایران بین تاجر و غیر تاجر تفاوت قایل شده و در خصوص تجار مقرراتی را وضع کرده است.

بر طبق این قانون، تاجر بر دو نوع تاجر حقیقی یا انسان‌ها و تاجر حقوقی یا شرکت‌های تجارتی است که هر یک از آنها بنا به شرایطی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است، تاجر تلقی می‌شوند.

تاجر پس از شروع به امر تجارت، همانطور که امید کسب سود و جلب منفعت برایش متصور هست، احتمال متضرر شدن و در نتیجه مدیون شدنش نیز وجود دارد، لذا قانونگذار از ماده 412 قانون تجارت به بعد، مقرراتی را در خصوص تاجر یا شرکت تجاری که متوقف از تادیه وجوهی بوده که بر عهده‌اش است، تحت عنوان ورشکستگی وضع کرده و در این مقررات، ورشکستگی را به تاجر سهام سه نوع تقسیم‌بندی کرده که عبارت از ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب است.

قانونگذار از انجام این تقسیم‌بندی، در پی آن بوده که بین تاجری که خود علت ورشکسته ‌شدنش بوده و تاجری که خود اسباب این امر را فراهم نکرده است، تمایز قائل شود و از تاجر با حسن نیت در مقابل مقررات سخت ورشکستگی حمایت کند.

نمونه بارز این حمایت را می‌توان تاسیسی حقوقی به عنوان قرارداد ارفاقی برشمرد.

قرارداد ارفاقی چیست؟

قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.

قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد. هنگامی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقى را قبول کرد، در حقیقت تعهدى با طلبکاران بسته است که ملزم به ایفای آن خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند. در این ‌صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقى صادر شود، در حقیقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقى در مى‌آید و تمامی مزایایى که تاجر به‌ دست آورده بود از بین مى‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته شروع مى‌شود در زمانی که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقى ابطال شود نیز همین روند وجود خواهد داشت.

البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تایید آن (ماده 500 قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.
هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایى تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کرده‌اند وجه یا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمى که به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد.

ابطال قرارداد ارفاقى

اگر تاجر ورشکسته به تقلب محکوم شده و در صورتى ‌که معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقى در میزان دارایى یا میزان قروض وى حیله‌اى به ‌کار رفته و میزان حقیقى دارایى وى اعلام نشده است، قرارداد ارفاقی ابطال خواهد شد.

همچنین در صورتى ‌که قرارداد ارفاقى باطل شود، ضمانت کسانى که از تاجر ضمانت کرده‌اند، ملغى خواهد شد.

آثار قرارداد ارفاقى

وقتى قرارداد ارفاقى بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد و به وسیله دادگاه تایید شد، داراى آثار و نتایجى خواهد بود.

در این صورت، این قرارداد نسبت به طلبکارانى که در اکثریت بوده یا ظرف 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضا کرده‌اند، قطعى خواهد بود، هیات طلبکاران منحل مى‌شود، اقدامى براى فروش اموال تاجر به‌عمل نمى‌آید، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه صورت‌حسابى با حضور تاجر ورشکسته تنظیم و به وى تسلیم می‌کند، دفاتر تجارتى و تمامی اسناد و مدارک تاجر به وى مسترد مى‌شود و مأموریت کسانى که مأمور تصفیه هستند اعم از اداره تصفیه یا مدیر و عضو ناظر خاتمه مى‌یابد. البته اگر برخی طلبکاران با قرارداد ارفاقی مخالفت کنند سهم غرمایی آنها تعیین می‌شود و این افراد پس از پرداخت مطالبات موافقین قرارداد ارفاقی می‌توانند به تاجر مراجعه کنند. همچنین تاجر ورشکسته از حالت محجوریت خارج شده و به‌ کار خود ادامه مى‌دهد، اگر اختلافى در مورد حساب‌هاى وى و عملکرد مدیر تصفیه یا عضو ناظر یا اداره تصفیه وجود داشته باشد جهت رسیدگى احاله خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حکم اقدام شود و در نهایت نیز طلبکارانى که جزو اکثریت نبوده یا قرارداد ارفاقى را امضاء نکرده باشند، از میزانی برابر با آنچه از دارایى تاجر به طلبکارها مى‌رسد بهره‌مند می‌شوند اما نمى‌توانند بقیه طلب خود را در آینده از او مطالبه کنند.

The Value and Momentum Trader: Dynamic Stock Selection Models to Beat the Market (Wiley Trading)

عنوان فارسی: ارزش و حرکت تاجر: مدل انتخاب سهام پویا به ضرب و شتم بازار (ویلی بازرگانی)
ناشر: Wiley
سال: 2009
ویرایش: Har/Cdr
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 269-269
شابک: 0470481730, 9780470481738
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 1.00 مگابایت

دانلود این کتاب

افزودن خلاصه فارسی

خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر

AWESOME! I just finished reading this book and was very impressed. I am a seasoned trader constantly looking for new tools to analysize stocks and markets. The terms and comcepts discussed make this book appropriate for those who have some experience with the equity markets, but you do not have to be a professional trader to glean great insite from this book. I highly recommend this book for all stock traders and investors, other than beginners. The chapters are interesting and full of personal experiences of the author, along with thought provoking questions on ethics regarding several types of trading. In this day of corporate greed at any cost, this is refreshing. The author candidly relates mistakes he has made and makes clear his thought processes in developing this system of trading tools. The technique of momentum trading is nothing new, but the way this author combines momentum analysis refined by value analysis adds a confidence level to short term trading by having underling fundamental strenght to fall back on should you get stuck in a position longer than you may have originally intended. You are not going to believe this, but the book includes a CD with the exel spreadsheet of the trading system and instructions. The spreadsheet is not locked and you can use it for your own trading work for تاجر سهام free. You will have to do some work to enter data into the spreadsheet and you may want to adapt the spreadsheet for your personal trading style, but is no problem.

کتاب های مرتبط

Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-B. Wesley R. Gray, Jack R. Vogel , 2016

Quantitative Momentum: A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-B. Wesley R. Gray, Jack R. Vogel , 2016

The Value and Momentum Trader: Dynamic Stock Selection Models to Beat . Grant Henning , 2009

تاجر سهام

سلام
با شناسه ملی شرکت میشه فهمید ورشکسته است یا خیر؟

سلام وقت بخیر. اگر در آگهی تغییرات ثبت شده باشه بله میشه فهمید.

با سلام و عرض ادب. من از شخصی ۵۰۰ میلیون تومان چک برگشتی دارم واین شخص این پول را بابت مشارکت در بورس از من گرفته بوده و ایشان در قرار داد هیچ اشاره ای به شرکت نکرده الان همزمان از دادگاه مربوطه درخواست اعسار داده که رد شده و همزمان در دادگاه شهرستان دیگری درخواست ورشکستگی داده آیا ایشان می‌تواند درخواست ورشکستگی بدهد یا از طرف دادگاه ورشکستگی ایشان قابل بررسی میباشد؟ با تشکر از راهنمایی شما

سلام وقت بخیر. اگر چک مربوط به شخص حقیقی هستش نمیتونه اعلام ورشکستگی بکنه

سلام. بنده مالی رو از شرکتی توقیف کردم. و در حال قیمت گذاری توسط کارشناس هستم. آیا شرکت می تونه اعلام ورشکستگی کنه و این مال رو از من پس بگیره؟
سوال دومم هم این هست که من از کجا می تونم چک کنم که شرکت اعلام ورشکستگی کرده یا نه؟

سلام و وقت بخیر. اگر تاریخ توقیف شما مقدم بر حکم قطعی ورشکستگی باشه، رفع توقیف نمیشه.

سلام وقت بخیر
درصورتی که حکم اجرایی مطالبات از یک شرکت سهامی گرفته شود به صورت قطعی و شرکت محکوم مطالبات بدهی خود را پرداخت نکند و دادخواست ورشکستگی داده شود و شرکت ورشکسته اعلام شود آیا از سهام داران جهت جلب یا توقیف اول می‌توان اقدامی کرد

سلام و وقت بخیر. وقتی شرکتی ورشکسته اعلام میشه اموال مدیران هم در اختیار مدیر تصفیه قرار میگیره. باید دادخواستتون به طرفیت سهامدارن و مدیر تصفیه باشه.

سلام شرکت فروش اینترنتی اقدام به فروش قطعات الکترونیکی وموبایل کرده وما از اون سایت خرید کردیم حالا این سایت نه به ما پول پس میده نه جنس خریداری شده بعد از پیگیری زیاد صاحب سایت اعلام ورشکستگی کرده حالا سرنوشت ما چی میشه چه باید کرد ممنون

سلام و وقت بخیر. اگر دادخواست ورشکستگی داده باید صبر کنید مدیر تصفیه انتخاب بشه و بعد از اون دادخواست مطالبه وجه بدین.

سلام کسی که در گذشته اعلام ورشکستگی کرده و درصدی از بدهی طلبکاران پرداخت کرده اگر الان توانایی مالی داشته باشد و استطاعت مالی داشته باشد میتوان شکایت کرد و بقیه طلب را مطالبه کرد

سلام بله امکانش وجود داره.

یک شرکت سهامی خاصی هستیم با سه نفر سهامدار،

امسال به دلیل شرایط عامه اقتصادی حاکم بر همه کسب و کارها چند ماه اول سال میشه گفت ترازمون منفی شده بود، اما کم کم اوضاع رو به بهبود هست، حالا یکی از سهامداران که دیده سودی عایدش نمیشه رفته و درخواست ورشکستگی شرکت رو داده، سوال این هست که آیا ایشون میتونه به تنهایی از طرف شرکت اینکار رو بکنه و دادگاه حکم به ورشکستگی شرکت میده؟

این رو هم بگم که تا الان یک طلبکار هم نداشتیم که نتونیم بدهیش رو پرداخت کنیم،

سلام و وقت بخیر. با توجه به مواردی که فرمودین، حکم ورشکستگی صادر نمیشه.

شخصی خود رو بعنوان تاجر معرفی کرده و با ظواهر دفتر مجلل در حیطه واردات قطعات خودرو معرفی کرده.که در طی دو تا سه سال سرمایه گذاران را از مبلغ کم تا چشمگیر را جمع کرده در صورتیکه بعنوان وارد کننده در اداره گمرک تهران هیچگونه اثری نبوده.با برنامه ریزی قبلی از تمام کسبه و مردم عادی سرمایه ها را جمع نموده و حستبهای او خالی و تمام چک ها برگشت خورده.حال خود را در دادگاه بعنوان ورشکسته معرفی کرده و به طلبکارها انگ رباخواری زده.بنظر شما در دادگاه چه باید کرد و ایشان در حال جمع آوری مدارک تقلبی دال بر ورشکستگی را اعلام میکند.

سلام و وقت بخیر. ببینید اینگونه پرونده ها رو نمیشه به این شکل مشاوره حقوقی داد. باید حتما وکیل بگیرید، مدارک پرونده رو بررسی کنه و پیگیری مراحل دادگاه باشه. اگر تمایل داشتید میتونید حضورا تشریف بیارید.

سلام. وقت بخیر.
۱) آیا
– عدم سوددهی شرکت با مسئولیت محدود برای چند سال؛ و
– عدم توانائی پرداخت مالیات عملکرد و تکلیفی؛ و
– عدم توانائی حق بیمه کارکنان؛
می تواند به اعلام ورشکستگی بینجامد؟
۲) در صورت اعلام ورشکستگی و با فرض پذیرش توسط محکمه صالحه، مسئولیت هر یک از شرکا و تبعات آن برای هر کدام چیست؟
با احترام

سلام و وقت بخیر. بله چنانچه موارد فوق مستدل باشد میتواند به صدور حکم ورشکستگی منجر شود. چنانچه شرکت ورشکسته گردد، باید مدیر تصفیه تعیین و هر کدام از شرکا به نسبت سهام خود ضامن بدهی خواهند بود. برای مشاوره حقوقی بیشتر به صورت حضوری تشریف بیارید.

وقت بخیر در شرکتی خدماتی از سال ۹۰ الی ۹۳ مدیر عامل بوده و بعد از بروز اختلاف با شرکاء شدم سهامدار (سهامی خاص) و مدیر عامل شخص دیگریست شرکت دو سال کارکرد داشته باتوجه به شکایت اداره دارایی و عدم توانایی در پرداخت می توان اعلام ورشکستگی نمود.
لطفا راهنمایی کنید

سلام وقت بخیر. ببینید در فرض سوال، دادخواست ورشکستی میتونه توسط مدیران شرکت، سهامداران، طلبکاران و یا نماینده مدعی العموم مطرح بشه. چنانچه مدیران شرکت دادخواست ورشکستگی بدن باید تاجر سهام حتما صورتحساب دارایی و نیز دفاتر تجارتی رو اماده کنن تا بتونند ورشکستگی عادی و یا ورشکستگی به تقصیر رو اثبات کنند. در غیر این صورت متهم به ورشکستگی به تقلب خواهند بود.

چند سال عدم سوددهی شرکت سهامی خاص میتوان تقاضای انحلال شرکت اعلام نمود

سلام و وقت بخیر. انحلال به سوددهی ربطی نداره اگر خواهان انحلال هستید همه شرکا میتونید با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و یا شرکت هایی که کار ثبت شرکت و انحلال رو انجام بدین و فرایند انحلال رو انجام بدین. البته اگر کد اقتصادی دارین، انحلال منوط به دریافت مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

گروه وکلای آپادانا در بخش‌های، حقوقی، کیفری، ملکی، ثبتی، بین المللی و دیگر امور حقوقی با ارائه مشاوره حقوقی، قبول وکالت و ارزیابی پرونده‌ها، موکلین را از روند رسیدگی، درصد موفقیت و شرایط کلی پرونده آگاه می سازد. همچنین برای افرادی که نیازمند تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی هستند متون مورد نظر را توسط بهترین وکیل پایه یک دادگستری ارائه می‌دهد. این خدمات به صورت حضوری و غیر حضوری ارائه می شود تا متقاضیانی که کمبود وقت، کمبود بودجه و یا دوری مسافت را دارا هستند نیز بتوانند از این خدمات استفاده مناسب نمایند.

اطلاعات تماس :

آدرس : تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان گلبرگ، ساختمان گلستان، طبقه ۳ واحد شرقی، واحد ۱۱۲

آیا ابرثروتمندان می‌توانند مشکل کسری بودجه آمریکا را حل کنند؟

Elon Musk

هدف طرح تازه گرفتن بخشی از ثروتی است که در چند سال گذشته با رشد بازار سهام گیر افراد ثروتمند آمده است.

حدودا ۲۰ هزار مالیات‌دهنده آمریکایی که ثروتشان بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است، تحت تاثیر این طرح قرار خواهند گرفت.

وارن بافت، تاجر و سرمایه‌گذار، ایلان ماسک مدیر تسلا و جف بزوس، بنیانگذار شرکت آمازون در میان این افراد هستند.

بر اساس این طرح پیشنهادی، یک درصد ثروتمندان آمریکا باید دست‌کم ۲۰ درصد از درآمدشان را مالیات بدهند. مهم‌تر از همه اینکه قانون تازه محاسبه درآمد شامل عایدی از بازار سهام هم می‌شود هرچند شخص مالیات‌دهنده سهام خود را نفروخته باشد.

کاخ سفید می‌گوید: "این رویکرد به این معنی است که ثروتمندترین‌های آمریکا هر سال باید مالیات بدهند، درست مانند بقیه افراد، و سیستم ناکارآمد سقف مالیات بر درآمد که دهه‌ها و نسل‌ها در جریان بوده، برداشته می‌شود."

این طرح یکی از تازه‌ترین اقدامات فهرست طولانی تلاش‌هایی است که برای افزایش مالیات بر ابرثروتمندان آمریکایی در نظر گرفته شده است. طرحی که مخالفان زیادی در واشنگتن دارد و لازم نیست اشاره شود که مخالفان از طبقه‌ای هستند که طرح آنها را هدف قرار داده است.

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بر اساس محاسبات شرکت 'گروه مشاوره بوستون' حدود ۲۰ هزار و ۶۰۰ نفر در آمریکا هستند که ثروتشان بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

کاخ سفید می‌گوید نیمی از ۳۶۰ میلیارد دلار مالیات که در طول ده سال در نظر گرفته شده قرار است از درآمد حدود ۷۰۰ میلیاردر این کشور تأمین شود.

ایلان ماسک،‌ رئیس شرکت خودروسازی تسلا و ثروتمندترین مرد جهان، پارسال درباره طرحی مشابه در توییترش نوشت:‌ "سرانجام پول دیگران تمام می‌شود و سراغ شما می‌آیند."

گابریل زوکمان، اقتصاددان در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، برآورد می‌کند که بر اساس طرح جدید دولت بایدن، آقای ماسک- پدر هفت فرزند که ثروت خالص او به بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار می‌رسد- باید در طول ۱۰ سال ۵۰ میلیارد دلار بیش از آنچه در سیستم مالیاتی فعلی می‌پرداخت، مالیات بدهد.

جف بزوس، بنیانگذار آمازون باید ۳۵ میلیارد دلار بیشتر و وارن بافت هم باید ۲۶ میلیارد دلار بیش از گذشته مالیات بپردازد.

پروفسور زوکمان، که درباره دارایی میلیاردرها تحقیق کرده و در نوشتن طرح پیشنهادی مالیات با الیزابت وارن، سناتور چپ‌گرا همکاری داشته،‌ در توییترش نوشته "این بسیار بزرگ است."

در طرح پیشنهادی بودجه آقای بایدن همچنین پیش‌بینی شده مالیات خانواده‌هایی که مجموعا در سال بیش از ۴۰۰ هزار دلار درآمد دارند از ۳۷ درصد به ۳۹.۶ درصد افزایش پیدا کند و مالیات شرکت‌ها هم به ۲۸ درصد برسد. تغییراتی معکوس آنچه دونالد ترامپ در دولتش اعمال کرده بود.

در این طرح جدید همچنین تغییراتی در سیستم درآمد از بازار سهام و املاک در نظر گرفته شده که فارغ از ابر ثروتمندها افراد بیشتری را شامل می‌شود.

به گفته کاخ سفید، در مجموع این تغییرات قرار است در طول یک دهه آینده کسری بودجه آمریکا را حدود ۱ تریلیون دلار جبران کند.

در سال مالی ۲۰۲۲ میزان کسری بودجه سالانه بیش از ۱.۲ تریلیون دلار برآورد شده است. ماه گذشته کل میزان بدهی آمریکا از ۳۰ تریلیون دلار گذشت.

آقای بایدن مدت‌هاست که خواهان تغییرات مالیاتی زیادی در بودجه امسال شده و البته به توفیقی نرسیده است.

در کنگره پیشنهادهای مشابه برای بالابردن مالیات ثروتمندان چندان موفق نبوده است.

جو منشن، سناتور دموکرات از ویرجینیای غربی، و یکی از اعضای کلیدی حزب آقای بایدن که با سیاست‌های گسترده آقای بایدن مخالفت کرده، پارسال پیشنهادی مشابه از سوی سناتور ران وایدن را بسیار پیچیده خواند و گفت "این مفهوم که ما آدم‌های مختلف را هدف قرار می‌دهیم" دوست ندارد.

سایر اعضای دموکرات کنگره هم درباره کارآیی و توانایی پیشنهادهای مشابه در مقابل چالش‌های حقوقی ابراز نگرانی کرده‌اند.

مقام‌های خزانه‌داری آمریکا دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفتند هدف، پیش بردن مباحث در واشنگتن است و اینکه اطمینان حاصل شود ثروتمندان به اندازه دارایی‌شان سهم متعادلی را از مالیات می‌پردازند.

به گفته موسسه 'بروکینگز'، اندیشکده مستقر در واشنگتن، ۴۰۰ خانواده ثروتمند آمریکا بیش از ۱۰ میلیون خانواده سیاه‌پوست این کشور ثروت دارند.

اموال تاجر ورشکسته

اموال تاجر ورشکسته (مفلس)، اموال تاجری است که از پرداخت دیون خود ناتوان گردیده است. مال چیزی است که مفید باشد و یک نیاز اعم از مادی یا معنوی را رفع کند و همچنین قابل اختصاص یافتن به شخص معینی باشد و تاجر کسی است که به انجام اعمال تجارتی مبادرت ورزد و انجام اعمال تجارتی را به عنوان شغل و حرفه عادی و معمول خود انجام دهد و در امور تجارت مستقل بوده و سود و زیان آن را خود تقبل نماید.
معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، به طور اصولی باطل است. اما با این حال قانونگذار، معاملات تاجر در این دوره را که در مورد قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ دانسته، مگر اینکه معلوم شود این معامله به قصد اضرار انجام شده است. تاجر ورشکسته تاجر سهام بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع است اما ممنوع المداخله بودن او به معنای حجر مدنی نیست.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

تاجر کسی است که شغل معمولی خودش را معاملات تجارتی قرار بدهد. مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، تاجر ورشکسته تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده باشد.

۲ - منع مداخله در اموال

[ویرایش]
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود حتی اموالی که ممکن است پس از صدور حکم ورشکستگی (به عنوان مثال از طریق ارث) به او برسد، ممنوع است و مدیر تصفیه یا نماینده اداره تصفیه در تمام اختیارات و حقوق مالیِ تاجر، جانشین او می‌شود.

حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام است و نسبت به تمام اموال تاجر مؤثر است.

ماده ۴۱۸ ق. ت (قانون تجارت) در این‌باره می‌گوید: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال تاجر سهام خود حتی آن‌چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. »
دلیل این حکم این است که ممکن است تاجر ورشکسته در اموال خود تصرفاتی نماید که به ضرر طلبکارها باشد و اموال چنین تاجری نیز وسیله پرداخت بدهی‌های او می‌باشد؛ لذا قانون تاجر ورشکسته را از مداخله در اموال خود ممنوع کرده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که به موجب ماده فوق تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموالش منع می‌گردد نه از تاریخ توقف. زیرا اشخاص طرف معامله با تاجر بدون اطلاع از وضع مالی او، مبادرت به عقد قراردادهایی با او می‌نمایند و اگر چنین قراردادهایی را به علت توقف باطل بدانیم، اشخاص مذکور متضرر می‌شوند.

۲.۱ - ماهیت حقوقی


ممنوعیت تاجر از مداخله و تصرف در اموال خود به معنای حَجر درحقوق مدنی که ناشی از صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی می‌باشد،

نیست بلکه منظور سلب اختیار تصرف در اموال است. البته باید توجه داشت که این منع مداخله به معنای سلب مالکیت اموال یا عدم اهلیت تاجر ورشکسته نمی‌باشد.

دلیل این حجر و ممنوعیت تاجر ورشکسته به دلیل حمایت از طلبکاران است تا اموال تاجر در دسترس باشد و طلب طلبکاران از آن اموال پرداخته شود و تاجر نتواند با داشتن اختیار اداره اموال خود، آن‌ها را به ضرر طلبکاران به اشخاص دیگر منتقل نماید.

۲.۲ - محدوده‌


منع مداخله تاجر از تصرف در اموالش شامل تمام اموال تاجر ورشکسته می‌شود. این ممنوعیت هم شامل اموال موجود در تجارت‌خانه تاجر و هم شامل اموال شخصی او می‌شود. هم چنین شامل تمام اموالی که در مدت ورشکستگی به او می‌رسد نیز می‌شود. (ماده ۴۱۸ ق. ت) بنابراین در صورتی که پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر ارثی برسد و او آن را قبول نماید، (به تاجر سهام موجب ماده۲۴۰ قانون امور حسبی ورثه می‌توانند ترکه را قبول کنند و‌ یا ترکه را رد کرده تا به بستانکاران داده شود.) این اموال که از طریق ارث به او رسیده نیز میان طلبکاران تقسیم می‌شود.

۲.۳ - آثار


آثار و نتایج منع مداخله تاجر ورشکسته عبارتند از:
۱- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق عقد قرارداد در مورد اموال خود را ندارد؛ مثلاً نمی‌تواند یکی از اموال خودش را وثیقه بدهی‌اش قرار دهد.
۲- از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرگونه پرداختی به طلبکاران یا اشخاص دیگر ممنوع است و درصورتی که پرداختی صورت گیرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد می‌باشد.
۳- هرگاه یکی از طلبکاران تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی به تاجر بدهکار شود، بدهکار باید بدهی خود را به مدیر تصفیه بدهد و برای دریافت طلب خود از تاجر ورشکسته مانند سایر طلبکاران خواهد بود و در صف طلبکاران قرار می‌گیرد.
۴- تاجر ورشکسته حق انعقاد قرارداد داوری را ندارد؛ زیرا شخصی که اهلیت اقامه دعوا ندارند نمی‌تواند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد (ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی) مطابق بند ۳ ماده ۸۴ ق. آ. د. م (بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.») ورشکسته نیز اهلیت و توانایی اقامه دعوا ندارد.


بنابراین اثر منع مداخله تاجر ورشکسته این است که او نمی‌تواند عملی انجام دهد که موجب تغییر در دارایی او می‌شود یعنی نمی‌تواند اموال خود را بفروشد یا نسبت به پرداخت بدهی و وصول طلب‌هایش اقدام نماید. این امور باید توسط مدیر تصفیه صورت گیرد.

۲.۴ - ضمانت اجرا

قانونگذار برای حفظ اموال تاجر ورشکسته و جلوگیری از ضرر و زیان طلبکاران، انجام برخی معاملات را در مورد اموال او ممنوع نموده است. معاملات تاجر ورشکسته در مورد اموالش ممکن است در سه زمان انجام گیرد:

۲.۴.۱ - معاملات قبل از توقف


توقف زمانی است که تاجر ورشکسته در پرداخت بدهی‌هایش وقفه ایجاد می‌شود. در صورت حصول شرایط زیر معاملات تاجر در مورد اموالش قبل از توقف قابل فسخ می‌باشد:

۱- وقوع معامله قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته باشد.
۲- معامله به قصد فرار از دین یا به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشد.
۳- معامله موجب ضرری بیش از یک چهارم قیمت مال در زمان انجام آن معامله باشد.تاجر سهام
۴- طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله تفاوت قیمت را نپرداخته باشد.
۵- از تاریخ وقوع معامله بیش از دو سال نگذشته باشد.
البته درصورتی که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ معامله، تفاوت قیمت را بپردازد معامله قابل فسخ نخواهد بود. (ماده۴۲۳ق. ت)

۲.۴.۲ - معاملات بین توقف و ورشکستگی

به همین دلیل ماده ۴۲۳ ق. ت مقرر می‌نماید:

«هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود:
۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این‌که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

البته معاملات معوض تاجر در دوران بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل نیست و برای بطلان این معاملات شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران است.

۲.۴.۳ - معاملات بعد از ورشکستگی


کلیه معاملات تاجر که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است باطل خواهد بود. زیرا ماده ۴۱۸ تاجر ورشکسته را از مداخله در اموالش ممنوع ساخته است لذا معامله تاجر در اموالش پس از صدور حکم باطل می‌باشد.


البته معاملات دیگری غیر از معاملات مذکور در ماده فوق، در صورتی که مالی و مربوط به اموال باشند و پس از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند، باطل هستند.

۳ - مهر و موم اموال

[ویرایش]
طبق ماده ۴۳۳ق. ت، دادگاه، دستور به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته را در حکم ورشکستگی می‌دهد. البته مهر و موم اموال تاجر ورشکسته امری استثنایی است و در صورتی اجرا می‌شود که دادگاه در حکم ورشکستگی، دستور به مهر و موم داده باشد.


هم‌چنین در صورتی که تاجر بدهکار تمام یا قسمتی از اموال خود را مخفی نموده باشد دادرس دادگاه می‌تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم اموال او بنماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به دادستان اطلاع دهد.

۴ - مستثنیات دین

[ویرایش]
برخی از اموال تاجر ورشکسته در اختیار او قرار دارد و او می‌تواند در آن‌ها مداخله و تصرف نماید.

‌اموالی که جزو مستثنیات دین می‌باشد و قسمتی از حقوق ماهانه شخص که بازداشت آن قانوناً ممکن نیست در اختیار تاجر ورشکسته باقی می‌ماند.

مستثنیات دین عبارتند از:

الف) لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌ علیه و خانواده او لازم است.
ب) آذوقه به قدر احتیاج‌ یک‌ ماهه محکوم‌ علیه و اشخاص واجب النفقه او
ج) اسناد تاجر به استثنای کاغذ‌های قیمتی و سهام شرکت‌ها
د) اسباب و وسایلی که برای شغل غیر تجاری تاجر ضروری باشد
ه) اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف است، مانند حقوق کارمندی و کارگری به میزانی که قانون‌گذار معین کرده است.

مطابق ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:

۱ـ مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲ـ لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
۳ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ـ وسائل و ابزار کار کسبه، تاجر سهام تاجر سهام پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان.
۵ ـ وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
۶ ـ سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می‌باشد. مانند حقوق کارمندان که بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوقشان توقیف نخواهد شد. (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.»)

برابر با ماده ۱۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموالی که جزو مستثنیات دین هستند در اختیار تاجر ورشکسته گذاشته می‌شود ولی در فهرست اموال او قید خواهد شد.

۵ - رفع مهر و موم از اموال

[ویرایش]
اگرچه مهر و موم اموال تاجر ورشکسته از وظایف عضو ناظر است اما مستثنیاتِ مهر و موم با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه از توقیف خارج می‌گردد. البته فهرست قیمت‌گذاری شده این اموال به موجب ماده ۴۵۳ ق. ت به فهرست دارایی ضمیمه می‌گردد.

برابر ماده ۴۴۴ ق. ت به تقاضای مدیر تصفیه عضو ناظر به او اجازه می‌دهد که اشیای ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید و در اختیار تاجر قرار دهد:

۱- لباس‌ها و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
۲- اشیایی که ممکن است به زودی، ضایع بشود یا کاهش قیمت داشته باشد.
۳- اشیایی که برای به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی‌که توقیف آن‌ها موجب خسارت طلبکاران باشد. اشیای مذکور در قسمت دوم و سوم باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا