پلتفرم های تجاری

شاخص های روند

اصلاح اخیر بازار تحت‌تأثیر عوامل کلان اقتصادی و به‌طور مشخص [نگرانی از] افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا و برنامه بانک مرکزی این کشور برای کاهش سرعت چاپ و عرضه دلار است. همبستگی ۶۰ روزه بین قیمت بیت کوین و شاخص سهام «S&P500» در پایان سال ۲۰۱۷ حدوداً صفر درصد بود. اکنون اما این رقم به ۶۵ درصد رسیده است.

روند تغییرپذیری فرین های دما با استفاده از شاخص های تغییر اقلیم در ایران

در این پژوهش تغییرپذیری فرین های دما در دهه های اخیر در ایران بررسی شده است. برای انتخاب ایستگاه ها به پراکندگی مکانی مناسب و طولانی مدت بودن سری داده ها و میزان داده های گمشده توجه شده است. سپس، 60 سری روزانه دما در دوره زمانی 1961-2006 برای تحلیل انتخاب شده و 18 شاخص از مجموعه شاخص های تغییر اقلیم مورد تایید گروه بین المللی(WMO–CCL/CLIVAR)، استفاده شده است. برای تشخیص تغییرپذیری روندها، آزمون من کندال و مدل رگرسیون خطی و برای تعیین خود همبستگی خطاهای رگرسیون نیز آزمون دوربین واتسون بکارگیری شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده افزایش دمای هوا در ایستگاه ها است. شاخص های میانگین حداقل دما، میانگین حداکثر دما، شب های گرم، شب های گرمسیری و تداوم دوره های گرم روند افزایشی را در کل کشور نشان می-دهند و شاخص های محدوده دمای روزانه (DTR) و تداوم دوره های سرد در بیشتر نقاط کشور دارای روند منفی هستند. به طور کلی، طول فصل رویش و روزهای گرم، در بیشتر مناطق کشور در حال افزایش و شب های سرد با کاهش همراه است. روندهای حاکی از سردشدگی تنها در منطقه زاگرس جنوبی و به ویژه ایستگاه شهرکرد دیده شاخص های روند می شود. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که دما در بیشتر مناطق کشور در حال افزایش است و مقدار این افزایش در مناطق مرکزی که دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک هستند، از شدت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

مراجع

Alexander, L., & et al., 2006. Global observe d change s in daily climate extreme s of temperature and precipitation. J . Geophys. Res , 111, D05109, doi:10.1029/2005JD006290.

Alijani, B. 1997. Temporal changes of Tehran temperature. In Conference Proceedings of first regional on Climate Change, (pp. 22–24). Tehran.

Asadi, A., & Heydari, A., 2011. Analysis of temperature and precipitation changes of Shiraz during the period of 1951-2005. Geography and Environmental Planning Journal , 41, 39-42.

Barlow, M., Cullen, H., & Lyon, B., 2002. Drought in central and Southwest Asia: La Ni ˜na, the Warm Pool and Indian Ocean precipitation. Journal of Climate , 15 (7), 697–700.

Collins, D., Della-Marta, P., Plummer, N., & Trewin, B. 2000. Trends in annual frequencies of extreme temperature events in Australia. Australian Meteorological Magazine , 49, 277–292.

Jahadi Toroghi, M., 2000. Variation of temperature and precipitation of Mashhad during 1951–1994. Iranian Quarterly Geographical R e search Journal , 54 , 151–165.

Jones, P. D., & Moberg, A., 2003. Hemispheric and large-scale surface air temperature variations: An extensive revision and an update to شاخص های روند 2001. J. Clim , 16, 206 – 223.

Kary, S., 2010. Spatial and Temporal analysis of heat waves and cold spells in Tehran urban area. Tehran: M.S. Thesis, Tarbiat Moalem University.

Kaviani, M., Gayour, H., & Payandeh, N., 2004. Evaluating the effective temperature over Iran. Quarterly Journal of Geographical Researches , 80, 13540–13549.

Klein Tank, A. M., & K¨onnen, G. P., 2003. Trends in Indices of Daily Temperature and Precipitation Extremes in Europe, 1946–99. J. Climate , 16 , 3665–3680.

Klein Tank, A., Peterson, T., Quadir, D., Dorji, S., Zou, X., Tang, H., et al., 2006. Changes in daily temperature and precipitation extremes in Central and South Asia. Journal of Geophysical Research , 111 : D16105, DOI: 10, 1029/2005JD006316.

Lehner, B., D ¨ oll, P., Alcamo, J., Henrichs, T., & Kaspar, F., 2006. Estimating the Impact of Global Change on Flood and Drought Risks in Europe: A Continental, Integrated Analysis. Climatic Change (2006) 75: 273–299, DOI: 10.1007/s10584-006-6338-4

Moberg, A., & Jones, P. D., 2005. Trends In Indices For Extremes In Daily Temperature and Precipitation In Central And Western Europe 1901–99. Int. J. Climatol , 25, 1149–1171.

Montazeri,M. & Masodian,A., 2010. Temperature Advection Patterns Analysis of Iran in Cold Years. Physical Geography Research, 74, 79-94.

Mudelsee, M., B ¨ orngen, M., Tetzlaff, G., & Gr ¨ unewald, U., 2003. No upward trends in the occurrence of extreme floods in central Europe. Nature , 425, 166–169.

Nazemosadat, M., & Cordery, I., 2000. On the relationships between ENSO and autumn rainfall in Iran. International Journal of Climatology , 20, 47–61.

Nazemosadat, M., & Ghasemi, A., 2004. Quantifying the ENSO-related shifts in the intensity and probability of drought and wet periods in Iran. Journal of Climate , 17 (20), 4005–4018.

New, M., Todd, M., Hulme, M., & Jones, P., 2001. Precipitation measurements and trends in the Twentieth Century. Review Article. Int. J. Climatol , 21, 1889–1922.

Nicholls, N., & Murray, B., 1999. Workshop on indices and indicators for climate extremes: Asheville, NC, USA, 3–6 June 1997. Breakout Group B: Precipitation. Climatic Change , 42, 23–29.

Pedram, M., Rahimzadeh, F., Sahraian, F., & Noohi, K., 2005. Change in the frost free season length and number of frost days in the west and east Azerbaijan provinces. 1st International Conference on Climate Change and the Middle East: Past, Present and Future . Istanbul Technical University, (pp. 20–23). Istanbul.

Radinovi, c., & Curi, c. M., 2009. Deficit and surplus of precipitation as a continuous function of time. Theor. Appl. Climatol , doi:10.1007/s00704-009-0104-2.

Rahimzadeh, F., & Asgari, A., 2003. A Survey on Recent climate change over IRAN. In Proceeding of 14th Global Warming International Conference & Expo , (pp. 27–30). Boston.

Rahimzadeh, F., & Asgari, A., 2005. A look at difference of increase rates of minimum with maximum temperature and at decrease rates of Diurnal Temperature Range (DTR) in Iran. Iranian Quarterly Geographical Research Journal , 73 , 153–171.

Rahimzadeh, F., Asgari, A., & Fattahi, E., 2009. Variability of extreme temperature and precipitation in Iran during recent decades. Int. J. Climatol , 29, 329–343.

Rasooli, A., 2002. Analysis of time series of Tabriz air temperature. Iranian Nivar Journal , 46 , 7–26.

Rasooli, A., 2004. Spatial modeling the wind cooling in the north- west of Iran. Quarterly Journal of Geographical Researches , 80, 13559–13579.

Ryoo, S., Kown, W., & Jhun, J., 2004. Characteristics of wintertime daily and extreme minimum temperature over South Korea. Int. J. Climatol. 24: 145–160, DOI: 10.1002/joc.990.

Tabari, H., & Hosseinzadeh Talaee, Parisa., 2011. Temporal variability of precipitation over Iran: 1966–2005. Journal of Hydrology.396, 313-320. doi:10.1016/j.jhydrol.2010.11.034

Trenberth, K., Jones, P., Ambenje, P., Bojariu, R., Easterling, D., Klein Tank, A., et al., 2007. Observation: surface and atmospheric climate change. Climate Change 2007: The Physical Science B asis. Contribution of working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change . UK, New York: Cambridge university press.

Zhang, X., Aguilar, E., Sensoy, S., Melkonyan, H., Tagiyeva, U., Ahmed, N., et al., 2005. Trends in the Middle East climate extreme indices from 1950 to 2003. J. Geophys. Res , 110 (D22104).

یک شاخص تکنیکال که نشان از آغاز روند نزولی بلندمدت بیت کوین دارد

یک شاخص تکنیکال که نشان از آغاز روند نزولی بلندمدت بیت کوین دارد

هم‌زمان با افزایش فشار فروش در بازار ارزهای دیجیتال و تغییر قابل‌توجه وضعیت برخی از شاخص‌های تکنیکال، چشم‌انداز صعودی بلندمدت بیت کوین در معرض خطر ازدست‌دادن اعتبار خود قرار گرفته است؛ اتفاقی که تا حد زیادی تحت‌تأثیر عوامل کلان اقتصادی است.

به گزارش کوین دسک، هیستوگرام شاخص مکدی (MACD) در نمای یک‌ماهه بازار «بیت کوین/ دلار» به‌تازگی به زیر محور میانی یا همان سطح صفر رسیده است. تحلیلگران این اتفاق را یک نشانه نزولی در نظر می‌گیرند که می‌تواند در بلندمدت به تغییر روند بازار از صعودی به نزولی منجر شود.

کیتی استاکتون (Katie Stockton)، بنیان‌گذار شرکت تحلیلی فیرلید استراتجیز (Fairlead Strategies)، در یادداشت تحقیقاتی اخیر خود نوشته است:

یک سیگنال تأییدنشده فروش در شاخص مکدی به چشم می‌خورد که اگر در ادامه تأیید شود و با شکسته‌شدن حمایت ۳۷,۴۰۰ دلاری همراه باشد، احتمال شکل‌گیری چشم‌انداز نزولی بلندمدت را تقویت می‌کند.

در حال حاضر، بیت کوین با قیمتی پایین‌تر از ۳۷,۴۰۰ دلار معامله می‌شود. اوایل ماه نیز یکی از حمایت‌های کلیدی قیمت از دست رفته بود. هیستوگرام مکدی باید تا پایان روز دوشنبه قرمز (در ناحیه منفی) باقی بماند تا بتوان این سیگنال فروش را تأیید کرد.

آخرین باری که مکدی ماهانه وارد ناحیه منفی شده بود، به ژوییه سال ۲۰۱۸ (تیر ۹۷) باز می‌گردد. قیمت بیت کوین در ماه‌های پس از آن بیش از نصف ارزش خود را از دست داد و از اوج ۲۰,۰۰۰ دلاری به ۳,۵۰۰ دلار سقوط کرد.

یک شاخص تکنیکال که نشان از آغاز روند نزولی بلندمدت بیت کوین دارد

مقایسه وضعیت کنونی شاخص مکدی با سال ۲۰۱۸

برخی از کارشناسان معتقدند از آنجا که میانگین‌های متحرک با تأخیر سیگنال می‌دهند و شاخص‌های تکنیکالی نظیر مکدی هم بر اساس نوسانات آنها تغییر می‌کنند، عوامل فاندامنتال یا کلان اقتصادی برای تحلیل قیمت‌ها قابل‌اعتمادتر هستند. از بد ماجرا، در حال حاضر عوامل فاندامنتال هم بیشتر به‌سمت کاهش قیمت‌ها سوق دارند.

افزایش نرخ بهره بانکی و تأثیرات آن بر قیمت بیت کوین

بازار بیت کوین در آستانه شروع سومین ماه نزولی متوالی خود قرار دارد و این در حالی است که ترس معامله‌گران از سیاست‌های پولی انقباضی هم رو به افزایش است. بیت کوین هم‌اکنون حوالی ۳۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شود که نشان می‌دهد قیمت از ابتدای ژانویه (دی) ۲۰ درصد سقوط کرده است. همان طور که از داده‌های بازار پیداست، بازدهی بیت کوین برای ماه‌های نوامبر (آبان) و دسامبر (آذر) هم به‌ترتیب منفی ۷ و منفی ۱۹ درصد بوده است.

نوئله آکسون (Noelle Acheson)، از کارشناسان مجموعه جنسیس گلوبال تریدینگ (Genesis Global Trading)، به‌تازگی در لینکدین خود نوشته است:

اصلاح اخیر بازار تحت‌تأثیر عوامل کلان اقتصادی و به‌طور مشخص [نگرانی از] افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا و برنامه بانک مرکزی این کشور برای کاهش سرعت چاپ و عرضه دلار است. همبستگی ۶۰ روزه بین قیمت بیت کوین و شاخص سهام «S&P500» در پایان سال ۲۰۱۷ حدوداً صفر درصد بود. اکنون اما این رقم به ۶۵ درصد رسیده است.

چهارشنبه هفته گذشته، بانک مرکزی آمریکا برنامه خود را برای حذف محرک‌های پولی مربوط به دوران همه‌گیری کرونا، تنظیم کرد. از آن زمان تاکنون، تعداد زیادی از بانک‌های وال‌استریت از جمله گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، پیش‌بینی شاخص های روند کرده‌اند که فدرال رزرو برای سال جاری ۵ مرتبه نرخ بهره بانکی را افزایش خواهد داد. بازار هم انتظار دارد نرخ بهره هر بار ۰.۲۵ درصد افزایش پیدا کند. رافائل باستیک (Raphael Bostic)، رئیس دفتر فدرال رزرو در شهر آتلانتا آمریکا، روز جمعه گفته بود که ممکن است بانک مرکزی این کشور با افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره در ماه مارس (اسفند) همه را غافل‌گیر کند.

در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها بیشتر به این سمت متمایل است که سایر بانک‌های مرکزی جهان هم ممکن است از سیاست‌های فدرال رزرو پیروی کنند؛ موضوعی که می‌تواند شرایط را برای بیت کوین و دیگر دارایی‌های با ریسک سرمایه‌گذاری بالا، پیچیده‌تر کند.

با افزایش قیمت کالاها و خدمات در سراسر جهان، بانک‌های مرکزی هم احتمالاً دلیل خوبی برای افزایش نرخ بهره بانکی و حفظ ارزش پول خود در برابر دلار خواهند داشت. بالابودن ارزش پول یک کشور در بازارهای جهانی، هزینه‌ واردات را کاهش داده و به کنترل تورم کمک می‌کند.

یک شاخص تکنیکال که نشان از آغاز روند نزولی بلندمدت بیت کوین دارد

در این باره بیشتر بخوانید

  • کاهش بی‌سابقه نوسانات قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر !
  • صبر بیت کوین به پایان رسید/ بیت کوین کمترین قیمت ۲۰۱۸ را تجربه کرد
  • سقوط دوباره بازار ارزهای دیجیتال؛ کف قیمت ۴۸۰۰ دلاری برای بیت کوین در راه است؟
  • گزارش جنجالی: دروغ آوریل، دلیل احتمالی افزایش قیمت شدید بیت کوین!
  • مکس کایزر: دوره‌ آلت کوین‌ها به سر رسیده است

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درود بر شما! خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقمند به تکنولوژی و ارز‌های دیجیتال به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

21 درس بیت کوین

اطلس ارزدیجیتال

تابستان امسال بیت کوین غافلگیر کننده خواهد بود

تا اواخر ۲۰۲۳ یا اوایل ۲۰۲۴ باید صبر کنید وگرنه به سود آنچنانی نخواهید رسید
هر ۲/۳ سال یکبار میانگین نزولی میشه به مدت یک تا دو سال

خیلی وقته میام توصفحه بیت کوین تذکر میدم دوستان تا اواخر سال2023 بازار کریپتو نزولی حتی قیمت 29500-30000با کلی توضیحات..
ولی فقط دیسلایک دیدم و فش خوردم با این همه هنوز میگم دوستدارشما Whiteshadow وهنوز باور دارم هستند کسانی که قدر بدونند به عشق همونا زمان های که لازم میام کامنت میزارم هیچوقت تحلیل نزاشتم و اصل داستان گذاشتم ی وقتایی هم پر حرفی کردم که همه گفتن انشا نوشتی یا دنبال غلط املایی بودن بااینکه خودم در کامنتام اعلام کردم پر از غلط املایی و افعالی هستم چراکه کاملا چکنویس مطلب مینویسم هرزگاهی هم علاقه دارم مشکلاتی که تک تکمون باعث وبانیش هستیم رو بازگوکنم به امید تغییر رفتار که به شجاعت ودرکی برسیم که متوجه بشیم خودخواهی,زرنگی خودمون ریشه خیلی ازمشکلات اقتصادی واجتماعی که همین مطلب دلیل اصلی اکثر کامنت های منفی بوده که نوش جون کردم 😉

پسته بی مغز اگر لب وا کند رسوا شود

دقیقا هر چی میگن برعکس از اب درمیاد وقتی میره بالا میگن قرار بره بالاتر و وقتی میاد پایین میگن میخواد بیاد پایینتر ، به نظر من باید برعکس عمل کنه ادم تا ضرر نکنه من دقیق برعکس عمل کردم تو این یکسال گذشته و موفق بودم شما هم امتحان کنید ، این حرفها فقط سیاست بازی بازار هست همین و بیشتر کار نهنگها هستش و نهنگهای اصلی سیاستمداران دنیا هستن ….

ah shit.here we go again

یعنی قراره آسفالت شیم؟

بیت کوین به نظر من دیر یا زود به ۲۹۰۰۰ میرسه و اونجا بهترین جا برای خرید هست . اگر بلند مدت کار کنید با بازار رنج مواجه میشوید که میتونید ازش استفاده کنید . یک عالمه حمایت مقاومت و ترند لاین ساده که دیر یا زود شکسته میشن پس عجله نکنید و حجم رو هم رعایت کنید

الان که بیت کوین ۳۸۴۰۰ هست، حالا کی نزولی میشه من که سر در نمیارم.

چرت و پرت های کارشناس های نظام های سرمایه داری.
اگر می‌خواهید از تورم. سال های آینده در امان بمانید برای خودتان و فرزندانتان هر اندازه ای که میتوانید بیتکوین بخرید

زمانی که رو ۶۵ هزار بود همه از بیت کوین ۱۰۰ هزاری میگفتن
پ چی شد😂😂😂😂

بیت کوین تا فردا کندل ماه جدیدش شروع میشه اگر بتونه سطح ۳۸ هزار دلار حفظ کنه تا آخر ماه جدید میلادی شاید کمی صعود کنه البته این رشد ممکنه تا سطح ۴۸ هزار دلار ادامه پیدا کنه و بعد بازار ریزش کنه این صرفاً تحلیل بنده هست هیچ چیزی در این بازار قابل پیش‌بینی نیست هر سناریویی احتمال داره که رخ بده

سلام.
به نظر بنده تا حدود 39500 می تونه بالا بیاد و احتمالاً بعدش بره تا حدود 20000 و صد البته که بقیه رو هم با خودش پایین بکشه، خصوصاً شت کوین ها رو.
البته پیشنهاد مالی نیست و ممکنه کاملاً اشتباه باشه، لذا عزیزان با دانش و مسئولیت خویش عمل نمایند.
بنده به هیچ وجه تحلیلگر و سیگنال دهنده نیستم، صرفاً چون می بینم توی بسیاری کانال ها دارند سیگنال های خرید مختلف می دهند دوست ندارم حتی ریالی از جیب هموطنان عزیزم از بین برود.

بچها چطور باید کار کرد من‌تازه واردم

عزیزم برای کار تو زمینه معاملات تو بازار مالی مثل ارز دیجیتال باید انواع تحلیل رو بلد باشی ولی از اونجا که آموزش آکادمیک این اصول فقط تو چندکشور پیشرفته صورت میگیره در ایران اکثریت خودآموز به درجه استادی رسیدن!!بعضی از آموزشگاها هم که تقاضا پیدا کردن مدعی آموزش هستند که البته آموزش هم میدند ولی واقعیت کمتر استادی درایران است که استاندارد تارگت زدن تو تحلیل رو بتونه پاس کنه پس بهترین روش برای شما روش خودآموز است یعنی شروع کنی از طریق همین سایت ارز دیجیتال بخش آموزشی مفاهیم پایه رو یاد بگیری تا به درک صحیحی از این بازار برسی و با تمرین برای خودت یک الگوی ساده پیدا کنی برای پیاده سازی در خریدها فروشت
نکته اصلی که باید توجه کنی نقطه ورود است یعنی به زبان ساده خودمون سود اصلی تو خریدت بکنی تا تو فروشت یعنی قیمت پایین بخری در قیمت بالا بفروشی احتمالا ساده به نظر میرسه ولی اکثر کسانی که ضرر میکنند دراصل زمانی که قیمت ها درحال رشد بوده از ترس عقب افتادن از سود خرید انجام دادن و هنگام پایین اومدن قیمت ها از ترس زیان بیشتر دست به فروش زدند!
نکته بعدی اینه که سمت ارزهای کمتر شناخته شده به هیچ عنوان تا زمانی کامل شناخت پیدا نکردی نکنی بعضی ارزها هم هستند کاملا شناخته شده هستند و سر زبون که اکثریت نقطه مشترکشون قیمت پایین اونهاست که اکثریت جذب خودش میکنه چون تصور به وجود میاد که مقدار بیشتری میتونند تهیه کنند سود بیشتر میکنند درحالی که شما قسمت خیلی کوچیکی از ارزی مثل بیت کوین اتریوم داشته باشی خیلی ریسکش کمتر تا هزاران واحد شیبا داشته باشی و این بخاطر این نیست که این ارزها بد هستند نه بلکه میتونند سود حتی بیشتری رو تو مقاطعی به شما بدند پس دراصل شناخت کم شما باعث ریسکی شدن این نوع از ارزها میشه
امیدوارم تونسته باشم کمی کمک کرده باشم ولی خواهشا تازمانی تسلط پیدا نکردین وارد همچین سرمایه گذاری های نشید چون سرمایه گذاری های بهتری توی بازارهای سنتی هست که کافی جوینده باشید ولی اگه باز خواستید ورود کنید از اونجا که به نظر شخصیم بازارارزهای دیجیتال وارد یک خواب بلندمدت شده و فعلا قرار نیست سودهای انفجاری که درسال های گذشته بازار تجربه کرده تکرار بشه البته توهمین روند نزولی روندهای کوچکتر صعودی هم شکل میگیره که شناسایش براتریدرهای حرفه ای کارآسونی به هرحال بهترین فرصت برای کسب دانش تکمیل کردن اطلاعاتتون تا سال آینده به صورت جدی وارد بازار بشید.
امیدوارم تونسته باشم کمی کمک کرده باشم دوستدارهم وطن های گلم Whiteshadow

روند صعودی شاخص‌های بورس در آمریکا و اروپا

بیشتر شاخص‌های مهم بورسی کشورهای غربی به روند صعودی خود ادامه دادند.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایسنا، روند احیای اقتصادی در کشورهای مختلف ادامه دارد و بازارها رفته رفته در حال بازگشت به شرایط پیش از بحران کرونا هستند. با این حال احتمال سقوط آزاد مجدد اقتصادی در صورت بروز موج جدید همه گیری، کاملا جدی است.

طبق اعلام مرکز آمار انگلیس، رشد اقتصادی این کشور در سه ماه منتهی به آگوست امسال به هشت درصد رسیده است که بهترین رشد فصلی ثبت شده ۱۰ سال اخیر محسوب می شود. این رشد نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل ۰.۹ درصد کمتر شده است. رشد اقتصادی در بسیاری از بخش های مهم اقتصادی این کشور در حال حاضر در سطح مثبت قرار دارد.

شماری از مقامات بانک مرکزی اروپا از آمادگی برای کاهش بیشتر نرخ بهره در صورت لزوم خبر داده اند. نرخ بهره در سطح منطقه یورو اکنون منفی و کمترین نرخ بهره ثبت شده در طول تاریخ این منطقه پولی است اما به نظر می رسد حتی این نرخ منفی و تزریق گسترده نقدینگی به بازار به شکل مستقیم و خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا نیز هنوز نتوانسته است به عطش بازارها برای وجه نقد پاسخ بدهد.

به گفته مقامات بانک مرکزی اروپا، شیوع کرونا و پیامدهای جانبی آن بر روی بازار کار و انگیزه فعالان اقتصادی باعث کاهش تمایل آن ها به پس انداز یا مخارج بیشتر شده است و حکمفرما شدن رویکرد احتیاط در طرف تقاضا باعث ایجاد مشکلات زیادی برای طرف عرضه نیز شده است. شرایط کنونی تنها یک پیام برای سیاست گذار دارد و آن هم اینکه نباید خیلی امیدوار به احیای سریع رشد اقتصادی و طرف تقاضا بود.

در ژاپن نیز بانک مرکزی این کشور اعلام کرد نرخ بهره را به منظور حمایت از بازار و تحریک طرف تقاضا در سطح منفی ۰.۱ درصدی حفظ می کند. انتظار می رود مقامات بانک مرکزی ژاپن نیز مجبور به حفظ طولانی مدت سیاست های کنونی به مانند همتایان آمریکایی خود شوند.

کشمکش بر سر چگونگی و میزان بسته حمایتی جدید در برابر کرونا در آمریکا هنوز ادامه دارد و روند معاملات را تحت تاثیر قرار داده است. دموکرات ها طرفدار تزریق نقدینگی بسیار زیادی به اقتصاد هستند. طبق عقیده آن ها پرداخت های نقدی از ۱۲۰۰ دلار در ماه باید به ۱۸۰۰ دلار در ماه افزایش پیدا کند که این مبلغ طبق پیشنهاد دموکرات ها به جای یک بار پرداخت ماهانه در طول چهار پرداخت هفتگی و هر هفته ۴۵۰ دلار خواهد بود. جمهوری خواهان اما موافق پرداخت یارانه نقدی مستقیم با مبلغ کمتر و البته پرداخت ماهانه (در یک نوبت) هستند.

در هفته های اخیر چگونگی و میزان بسته حمایتی جدید به یکی از اصلی ترین موارد اختلافی بین سران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تبدیل شده و هم کنگره و هم دولت با بسته های پیشنهادی طرف مقابل مخالفت کرده اند. استیون منوچین وزیر خزانه داری دیدارهایی را با نانسی پلوسی، رییس کنگره بر سر رسیدن به یک راه حل بینابین داشت که در مواردی نیز پیشرفت هایی حاصل شد اما دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از توقف این مذاکرات با کنگره خبر داده است.

این اختلاف نظر، حساسیت ها را نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر بیشتر کرده است چرا که دو طرف در صورت پیروزی رویکردهای متفاوتی از هم را پیش خواهند گرفت.

لورتا مستر مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در کلیولند گفت: حتی بدون بسته های حمایتی بیشتر نیز روند احیای اقتصادی ادامه می یابد اما از سرعت آن به شدت کاسته خواهد شد. خیلی ناامیدکننده است که هنوز نتوانسته ایم بر سر اجرایی شدن یک بسته جدید به توافق برسیم. با این حال بانک مرکزی کارهای زیادی انجام داده است و نرخ بهره بسیار پایین یک فرصت طلایی را برای تامین نقدینگی مورد نیاز کسب و کارها فراهم کرده است.

بهبود رشد اقتصادی و بازگشت تدریجی فعالیت ها در کشورهای مختلف هنوز هم نتوانسته است تا شرایط را به وضعیت قبل از بحران کرونا بازگرداند و انتظار می رود دست کم تا پایان سال آینده شاهد باقی ماندن سطح فعالیت های اقتصادی و در میزانی کمتر از آغاز بحران کرونا باشیم و این وضعیت در صورت معرفی نشدن یک واکسن موثر در مقابله با کرونا می تواند از این هم طولانی تر شود.

رئیس بانک مرکزی آمریکا در پیامی که می تواند حاکی از نیاز بیشتر به رویکرد حمایتی از بازارها باشد از نمایندگان کنگره آمریکا خواسته است تا با بسته های محرک جدید موافقت کنند. این درخواست پس از آن بیان می شود که به دلیل اختلاف نظر بین مقامات دو حزب اصلی آمریکا، هنوز جایگزین مناسبی برای لایحه سه تریلیون دلاری قبلی که اعتبار اجرای آن نیز منقضی شده، پیدا نشده است.

تاکنون بیش از ۳۷ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۹۸۹ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۸۴ هزار و ۱۳۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۱۹ هزار و ۹۰۵ نفر، برزیل با ۱۵۰ هزار و ۵۵۵ نفر، هند با ۱۰۹ هزار و ۸۹۲ نفر، مکزیک با ۸۳ هزار و ۷۸۱ نفر و انگلیس با ۴۲ هزار و ۸۷۵ نفر بوده است.

بورس آمریکا

در وال استریت، همه شاخص‌ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۱.۰۹ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۸ هزار و ۸۹۸.۲۰ واحد بسته شد.

شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۱.۹۹ درصد صعود تا سطح ۳۵۴۶.۴۸ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۲.۹۸ درصد افزایش در سطح ۱۱ هزار و ۹۱۶.۲۷ واحدی بسته شد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۲۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۰۰۱.۳۸ واحد بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با صعود ۰.۶۷ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۱۳۸.۴۱ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با صعود ۰.۶۶ درصدی در سطح ۴۹۷۹.۲۹ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۱ درصد بالا رفت و به ۶۹۵۱ واحد رسید.

بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد متفاوتی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۲۶ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۵۵۸.۶۹ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۲.۲ درصد بالا رفت و در سطح ۲۴ هزار و ۶۴۹.۹۸ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای کامپوزیت" افزایش ۳.۰۳ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۸۲۳.۱۶ واحد بسته شد.

در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۴۹ درصد صعود و ایستادن در سطح ۶۱۳۱.۹۷ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود.

نفت

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها نزولی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۷۴ درصد کاهش به ۳۹.۳۱ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با افت ۰.۹۱ درصدی به ازای ۴۱.۶۲ دلار در هر بشکه مبادله شد.

طلا و نقره

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا با افت ۰.۴۶ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۹۲۳.۴۷ دلار معامله شد. هر اونس نقره با صعود ۰.۷۹ درصدی به ازای ۲۵.۲۶ دلار مبادله شد.

تداوم روند صعودی بانک تجارت در شاخص‌ های مهم مالی و عملیاتی

گزارش تحلیل وضعیت مالی «وتجارت» در آستانه چهل و دومین سالگرد تاسیس بانک تجارت، نشان از تداوم روند رو به پیشرفت این بانک تا مقطع پایان آبان ماه دارد. در گزارش زیر به بررسی شاخص‌های عملکردی مهمی همچون سهم انواع سپرده‌های ریالی، روند نقدینگی، نرخ جذب سپرده، سهم گشایش اعتبارات اسنادی، درآمدها و آخرین وضعیت سود و زیان بانک تجارت پرداخته شده است.

تداوم روند صعودی بانک تجارت در شاخص‌ های مهم مالی و عملیاتی

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ مناسبت چهل و دومین سالروز تاسیس این بانک بر اساس گزارش تحلیلی وضعیت مالی روند رو به پیشرفت موفقیت‌های «وتجارت» تا مقطع پایان آبان ماه همچنان با قدرت بیش از گذشته ادامه دارد.

بر اساس این گزارش کل سپرده‌های ریالی بانک تجارت با رشد ۳۴ درصدی از مبلغ دو هزار و ۸۰۴ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ به مبلغ سه هزار و ۷۶۸ هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ بالغ شده که با بررسی روند چهار سال اخیر این شاخص شاهد رشد ۲۰۰ درصدی از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷ تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ هستیم.

مانده سپرده‌های جاری ریالی بانک تجارت نیز در مقاطع مذکور روندی صعودی داشته به نحوی که از ۶۴۴ هزار میلیارد ریال در اسفندماه سال ۱۳۹۹ با ۵۷ درصد رشد به ۱۰۱۰ هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است. بانک تجارت در این شاخص همزمان توانسته سهم خود بین پنج بانک بزرگ تجاری را در مقطع زمانی مذکور با ۷/۲ واحد درصد رشد به ۵/۲۲ درصد افزایش دهد و روند صعودی این شاخص در چهار سال اخیر نیز از اسفند ۱۳۹۷ تا آبان ۱۴۰۰ نزدیک به ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

با نگاهی به روند نقدینگی بانک تجارت شاهد رشد چشمگیر یازده هزار و ۵۰۲ درصدی این شاخص از پایان اسفند ۱۳۹۷ تا آبان ۱۴۰۰ هستیم و این آمار نسبت به اسفند ۱۳۹۹ نیز با رشد ۵۰ درصدی همراه بوده است.

«وتجارت» همچنین توانسته روند صعودی سهم سپرده‌های کم‌هزینه خود را تداوم بخشد و همزمان نرخ جذب کل سپرده‌ها را با احتساب سپرده قانونی از پایان اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ از ۲/۱۴ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد.

بانک تجارت همچون گذشته به عنوان اصلی‌ترین بانک کشور در گشایش اعتبارات اسنادی توانسته با افزایش ۹۶ درصدی از مبلغ ۲۳۳ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ به ۴۵۷ هزار میلیارد ریال در پایان آبان ۱۴۰۰ دست یابد و همزمان در همین مقطع سهم خود در بین پنج بانک بزرگ تجاری کشور را با ۳/۶ واحد درصد افزایش به ۶/۵۵ درصد برساند.

در زمینه صدور ضمانتنامه بانک تجارت موفق به تداوم رشد صعودی سهم خود شده به نحوی که از پایان اسفند ۱۳۹۷ تا آبان ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰۰ درصد رشد را به ثبت رساند و همزمان سهم خود را در بین پنج بانک بزرگ کشور در این بازه زمانی با ۱۵ واحد درصد افزایش به ۴۹ درصد رساند.

اما نتیجه پیشرفت‌های آماری بانک تجارت در شاخص‌های فوق در روند درآمدزایی و سودآوری این بانک نمود چشمگیری داشته است؛ به این صورت که خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری بانک تجارت از آبان ۱۳۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ رشد ۷۴ درصدی داشته و از رقم ۴۴ هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال به ۷۶ هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال بالغ شده است.

همچنین خالص درآمدهای کارمزدی بانک تجارت در مقطع آبان ۱۴۰۰ نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۰۸ درصد رشد را نشان داده و همزمان خالص سود سرمایه‌گذاری‌های این بانک با رشد ۵۳۷ درصدی از مبلغ دو هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال در آبان ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۶ هزار و ۳۲ میلیارد ریال در آبان ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

همچنین می‌توان نگاهی به جمع درآمدهای عملیاتی این بانک داشت؛ که توانسته در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۳۹۷ رشد بسیار چشمگیر ۲۴۷۹ درصدی را به ثبت رساند. «وتجارت» در این شاخص توانسته در آبان ۱۴۰۰ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته با رشد ۴۴ درصدی از مبلغ ۸۵ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۳ هزار و ۸۴۶ میلیارد ریال دست یابد و در مجموع کل درآمدهای بانک تجارت در چهار سال اخیر رشدی بالغ بر ۲۴۶ درصد را ثبت کرده است.

تمامی روند‌ها و آمار عملکردی مورد اشاره در انتها باید خود را در شاخص مهم سود و زیان خالص نشان دهد که بر این اساس بانک تجارت موفق به رشد ۱۳۱ درصدی در شاخص سود (زیان) خالص از مقطع آبان ۱۳۹۷ تا آبان ۱۴۰۰ شده و همچنین ضمن جبران زیان هنگفت انباشته حاصل از عملکرد سال‌های قبل توانسته به سود انباشته ۱۴ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریالی در پایان آبان ۱۴۰۰ دست یابد.

بانک تجارت امروز در آغاز چهل و سومین سال فعالیت خود، با تغییر نگرش فعالیت‌های خود و اتخاذ رویکرد مشتری‌مداری و پیشبرد سیاست‌های استراتژیک خود از طریق «توسعه و تعمیق تعامل مؤثر با مشتریان»، اهدافی فراتر از گذشته را دنبال می‌کند تا ضمن حمایت گسترده از تولید و کارآفرینی، در راستای منافع ذینفعان خود از جمله سهامداران حرفه‌ای این بانک گام بردارد. «اجرای سیاست‌های بانکداری دیجیتال»، «استقرار کامل سامانه بانکداری متمرکز» و «تکمیل پروژه بانکداری جامع» در بانک تجارت در کنار «بهبود و اصلاح ساختار سازمانی و در راستای سودآوری و افزایش درآمدهای کارمزدی و عملیاتی» اهدافی است که بانک تجارت در دوران جدید دنبال می‌کند و البته پیش بینی‌های کارشناسان حکایت از آینده‌ای درخشان برای این بانک بزرگ بورسی کشور دارد.

عقب‌نشینی شاخص کل بورس پس از سه روز روند صعودی

بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۳۴۷ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد به یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۸۹۹ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۸۷ واحدی به ۱۹ هزار و ۸۷۰ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز تالار شیشه‌ای، در معاملات سومین روز کاری هفته (دوشنبه یازدهم مردادماه ۱۴۰۰)، شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۵۸۹ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد به رقم ۳۴۰ هزار و ۹۶۰ واحد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۱۱۵۷ واحدی معادل ۰.۲۹ درصد، عدد ۴۰۰ هزار و ۹۰۳ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش ۷۲۲ واحدی به شاخص های روند رقم ۲۵۳ هزار و ۳۵۳ واحد رسید.

همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۶۸۱ واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۷۸۹ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۳۶۷۹ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۲۶ هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۱۵۲۵ واحد افزایش همراه بود و عدد دو میلیون و ۶۳۶ هزار واحد را به نمایش گذاشت.

بر اساس این گزارش، در معاملات امروز بورس تهران، نمادهای معاملاتی فملی، شپدیس، کچاد، نوری، شفن و وپارس با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معاملاتی میدکو، خودرو و وغدیر، بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.

با پایان فعالیت بازار سرمایه در سومین روز کاری هفته، معامله‌گران بورس ۶ میلیارد و ۷۲۸ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۶۸۸ هزار و ۸۸۴ نوبت معامله و به ارزش ۴۴ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

در بازار شاخص های روند امروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد کالا(بورس کالای ایران با ۵ درصد رشد و پس از آن، نمادهای کدما، شکلر، وسهرمز و دپارس بود. همچنین نماد معاملاتی فجر(فولاد امیرکبیرکاشان) با ۵ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، نمادهای شلعاب، وسکرشا، سهرمز، سفار و غاذر قرار گرفتند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا