گزینه های دودویی و فارکس

شاخص توان وابسته

موضوعات آموزشی
دروس زبان وادبیات فارسی
عمومی وعلوم انسانی
نمونه ی سوالات امتحانی
داخلی-استانی وکشوری
نقد وبررسی
آثارادبی همکاران
ودانش آموزان
یادها وخاطره ها
و.

نسیم ادبیات

مانند : این ، آن ، همین ، همان ، چنین ، چنان ، آن گونه ، این گونه و . .

این کتاب ، آن دوست ، همین خانه ، همان مداد ، همین ماشین ، چنین مردی ، چنان کاری

دقت کنید ، این کلمات زمانی صفت هستند که همراه اسم به کار روند و گرنه به تنهایی ضمیر هستند .

مثال : برادرم آن را برداشت . در این جا کلمه ی " آن " به یک چیزی که نامش نیامده اشاره دارد ، یعنی به جای آن کلمه آمده است و ضمیر نام دارد . ولی اگر بگوییم " برادرم آن ساعت را برداشت " آن صفت است زیرا همراه یک اسم ( ساعت ) به کار رفته است .

نکته: هرگاه بعد از واژه های اشاره شده مکث کوتاهی شود ، یعنی بتوانیم بعد از آن ها نشانه ی " ، " بگذاریم باز واژه ی مورد نظر «ضمیر اشاره» است.

مثال: این ، مجید است .

: هرگاه واژه های « کدام ،کدامین، چه ،چگونه شاخص توان وابسته ،چطور، چه جور ،چه سان، چه قدر، چه اندازه ،چه مقدار ،چند، چندم ،چندمین ، و. » همراه با اسم بیایند «صفت پرسشی» نامیده می شوند. اما اگر با اسم یا جانشینان آن همراه نباشد «ضمیر پرسشی» هستند.

مثال: کدام كتاب را دوست داری؟ ( صفت اشاره ) كدام را دوست داری ؟ ( ضمیر اشاره )

هرگاه نشانه های مبهم « هر،همه،هیچ،فلان، چندین، خیلی، کمی، بسیاری، اندکی ،قدری، برخی، بعضی ،پاره ای، چندان ،. » همراه اسم یا جانشینان اسم ذکر شوند، «صفت مبهم» هستند و اگر بدون همراهی اسم و جانشینان اسم ذکر شوند «اسم مبهم» هستند.

مثال: همه ی مردم آمدند . همه همراه با اسم است پس ← صفت مبهم

همه ، آمدند . همه ، همراه با اسم نیست پس ← ضمیر مبهم

هرگاه چند، چندین ،هیچ،مفهوم پرسشی داشته باشند دیگر نشانه مبهم نیستند و صفت پرسشی به حساب می آیند .

مثال:هیچ عاقلی را می شناسی؟
کلمه ی " چه " می تواند ضمیر پرسشی یا ضمیر تعجبی باشد . به مثال ها توجه کنید .
چه کتابی خریدی ؟ چه ، صفت پرسشی است .
چه کتاب زیبایی ! چه ، صفت تعجبی است .
یعنی در تشخیص این گونه مباحث باید به معنا توجه لازم و کافی کرد .

از ميان صفت هاي مبهم، «هر ، هيچ، فلان،خيلي، قدري، پاره اي» همواره جايگاه ثابت دارند وهميشه به عنوان وابسته پيشين ، قبل از هسته مي آيند:

- هر كس تلاش كند به نتيجه مي رسد.

- هيچ تفريحي بالاتر از كار نيست.

- فلان شخصيت نيز در كنگره شركت كرده بود.

- خيلي آدمها از تاريكي مي ترسند.

- براي انجام اين كار قدري پول لازم است.

-پاره اي مسائل در جلسه امروز مطرح شد.

* ولي بنا به ملاحظات سبكي و در نوشته هاي ادبي گاهي صفات مبهم زير پس از هسته نيز مي ايند و مي توانند بعنوان «وابسته پسين» واقع شوند: «همه، بسيار، كمي، بعضي، چند، ديگر»

کلمه ی " چه " می تواند ضمیر پرسشی یا ضمیر تعجبی باشد . به مثال ها توجه کنید .

چه کتابی خریدی ؟ چه ، صفت پرسشی است .

چه کتاب زیبایی ! چه ، صفت تعجبی است .

یعنی در تشخیص این گونه مباحث باید به معنا توجه لازم و کافی کرد .

از ميان صفت هاي مبهم، «هر ، هيچ، فلان،خيلي، قدري، پاره اي» همواره جايگاه ثابت دارند وهميشه به عنوان وابسته پيشين ، قبل از هسته مي آيند:

- هر كس تلاش كند به نتيجه مي رسد.

- هيچ تفريحي بالاتر از كار نيست.

- فلان شخصيت نيز در كنگره شركت كرده بود.

- خيلي آدمها از تاريكي مي ترسند.

- براي انجام اين كار قدري پول لازم است.

-پاره اي مسائل در جلسه امروز مطرح شد.

* ولي بنا به ملاحظات سبكي و در نوشته هاي ادبي گاهي صفات مبهم زير پس از هسته نيز مي ايند و مي توانند بعنوان «وابسته پسين» واقع شوند: «همه، بسيار، كمي، بعضي، چند، ديگر» 4) صفت تعجبی:

هرگاه واژه های چه، ،عجب،چقدرهمراه اسم یا جانشینان اسم باشند،صفت تعجبی و اگر به تنهایی بیایند ، «ضمیر تعجبی» هستند.

مثال: چه کار خوبی کردی ! چه وابسته ی پیشین و صفت تعجبی است .کار هسته است.چه کردی ! کار هسته است . و به قرینه لفظی حذف شده است .

الف)صفت شمارشی اصلی:

هر گاه اعداد یک تا بی نهایت با اسم یا جانشینان اسم همراه گرددوهمیشه وابسته ی پیشین وا ،صفت شمارشی اصلی است.

مثال : یک مسلمان نباید دروغ بگوید . یک وابسته پیشین و صفت شمارشی اصلی است .

ب)صفت شمارشی ترتیبی:

صفتی است که با لفظ «-مین» یا «-م» همراه است . صفتی که با «_مین» همراه می شود وابسته پیشین و صفتی که با « -م» همراه می شود وابسته پسین است.

مثال: چهارمین سال تولد برادرم را جشن گرفتیم،. چهارمین وابسته ی پیشین و صفت شمارشی است . سال هسته است .

خرداد ، ماه سوم سال است . سوم وابسته ی پسین و صفت شمارشی است . ماه هسته است.

همه ی صفت هایی که وند ترین را به دنبال دارند صفت عالی هستندوهمیشه وابسته ی پیشین واقع می شوند.

مثال: دیدن او بزرگ ترین آرزوی من است . بزرگ ترین وابسته ی پیشین و آرزو هسته است .

- بهترين دوست انسان كتاب است.

- كوچكترين برادر من امسال به سربازي مي رود.

- قديمي ترين كتاب اين مجموعه ، تاريخ بيهقي است.

* با اين كه صفت عالي از وابسته هاي پيشين اسم ، محسوب مي شود اما گاهي بنا به ملاحظات سبكي بعد از هسته نيز ديده مي شوند.

- دوست بهترين ، كتاب است.

- كتاب بزرگترين را به من بده . (در اين مثال ها ، صفت عالي، وابسته پسين است)

- او راه بدترين را در پيش گرفته بود.

(همانطور كه ذكر شد ، آمدن صفت عالي پس از هسته در جمله هاي بلاغي است نه عادي.)

عناوین و القابی را می گویند که پیش از اسم می آیند. شاخص ها بی هیچ فاصله ای در کنار هسته قرار می گیرند و خود اسم یا صفت هستند و می توانند در جای دیگری هسته گروه اسمی باشند .

مشهور ترین شاخص ها عبارتند از :

آقا ، خانم،استاد، حاجی خواهر، برادر، عمو ،عمه ، خاله، تیمسار، سرلشکر، کدخدا، مهندس ، دکتر ، امام ، شهید و .

مثال: دکتر احمدی وارد شد . دکتر وابسته ی پیشین و شاخص است .
مثال: امام علی (ع) فرمودند . امام وابسته ی پیشین و شاخص است . آقا:

هم ميتواند وابسته پيشين باشد و هم بصورت وابسته پسين و هم هر دو وابسته پيشين :

آقا رضا // اكبر آقا : وابسته پسين // هر دو : محسن آقا ، آقا محسن

v واژه ي شاخص «آقا» سه نوع کاربرد دارد . يا فقط وابسته پيشين است يا فقط وابسته ي پسين و يا هر دو .

الف) فقط وابسته پيشين:

1) اسم هايي كه به مصوت بلند «آ و او» ختم مي شود، شاخص «آقا» فقط قبل از آنها مي آيد:

آقا رضا ، آقا برزو، آقاي مجتبي ، آقا مصطفي ، آقا مرتضي ، آقا موسي ، آقا نيما ، آقا آريا و.

كه بصورت : رضا آقا ، مجتبي آقا ، برزو آقا و. كاربرد ندارد.

2) اسامي كه به «مصوت بلند + صامت ختم مي شود ، شاخص «آقا» قبل از آنها مي آيد و به كار رفتن اين شاخص پس از اين اسم ها كاربرد ندارد:

مثال: آقا جلال ، آقا جليل ، آقا عماد ، آقا ميلاد ، آقا بهزاد ، آقا فرزان ، آقا افشين ، آقا سهراب ، آقا احسان ، آقا نويد و.

* در برخي از اسامي نيز كاربرد شاخص «آقا» قبل از آنها معمول است و بعد از اين اسم ها ، غير عادي است مثل : رجب ،آقا رجب ، كاربرد رجب اقا غير عادي است . هم چنین این اسم ها: قدرت ، نعمت، صادق، و. .

* در يكسري از اسامي كه به مصوت «اي» ختم مي شوند ، شاخص «آقا» بصورت پسين است:

«هادي آقا، علي آقا» و در بعضي به صورت پيشين : آقا تقي ، آقا نقي .

2) به صورت وابسته ي پسين

در اين اسم ها علامت و يا شكل به خصوصي نيست ولي كاربرد شاخص آقا به صورت وابسته ي پسين معمول است و به كار رفتن اين شاخص قبل از اين اسم ها غير عادي است:

مثال : اكبر آقا ( آقا اكبر كاربرد ندارد و يا غير معمول است ) باقر ، امير ، حسين ، حسن ، قاسم و.

3) هم پيشين و هم پسين

در اين اسم ها شاخص آقا هم به صورت پشين كاربرد دارد و عادي است وهم به صورت پسين:

محمد ، مهدي ، جواد، مسعود ، سعيد ، محمود، وحيد، كاظم ، محسن . .

خانم :

1- اين شاخص از اسامي زن ها به صورت وابسته ي پسين به كار مي رود:

زهرا خانم ، مريم خانم ، فاطمه خانم، رويا خانم، مرضيه خانم، زينب خانم، تكتم خانم و. .

v در برخي مواقع براي احترام به اسامي معصومين و بزرگان اين شاخص قبل از هسته هم كاربرد دارد:

خانم فاطمه ي زهرا (س) فرمودند :… ، خانم زينب (س) در كربلا بودند.

2- براي شغل ها و حرفه بصورت وابسته پیشين مي آيد : خانم معلم ، خانم دكتر، خانم مهندس و… (بدون اضافه شدن)

v اگر خانم به واژه بعد اضافه شود معناي آن نيز فرق مي­كند : خانمِ دكتر (خانمي كه همسر آقاي دكتر است )

v بقيه ي شاخص ها وابسته پيشين اسم محسوب مي شوند و بعد از هسته نمي آيند:

- استاد وحيديان ، امام محمد باقر ، امام زاده داود، تيمسار محمدي ، حاجي ملكي ، حكيم ابوالقاسم فردوسي و.

شاخص ها به تنهایی دارای هیچ نقش نحوی ( فاعلی ، مفعولی،مسندی،. ) نیستند .

اگر عناوین و القاب با کسره ی اضافه (نقش نمای اضافه)همراه باشند، شاخص محسوب نمی شوند بلکه هسته ی گروه اسمی است مثال: دبیر ادبیات ، گروهبان ارتش.

قواعد هم نشینی وابسته های پیشین :

شاخص نزدیک ترین وابسته ی پیشین به هسته در گروه اسمی شاخص توان وابسته است که معمولا با اسم های خاص انسان به کار می رود مانند: سرلشکر نوذری.

هم نشینی صفت ترتیبی (ـُ مین) با ممیز کاربرد اندک دارد مانند : دومین تخته قالی به فروش رفت .

صفت عالی نمی تواند با ممیز هم نشین شود. مثلا نمی توان گفت :بهترین تن میوه.

اگر صفت تعجبی وابسته ی پیشین باشد،هیچ وابسته ی پیشین دیگری بعد از آن نمی تواند قرار گیرد. مثلا ً نمی توان گفت چه یک اطاق بزرگی ! که وجود وابسته ی(یک)در این جا صحیح نیست.

صفت مبهم شاخص توان وابسته با صفت شمارشی هم نشین می شود . مثال:هرسه جلد کتاب فروخته شد

صفت مبهم با صفت پرسشی هم نشین نمی شود مثلا ً نمی توان گفت :چند همه کس آمدند

صفت اشاره دورترین وابسته پیشین به هسته است .مثال: همین چهار درخت انگور درباغ است

وابسته های پسین

«ی » نکره: کتابی خواندم.

نشانه های جمع: درختان ، گل ها ، معلمین.

صفت شمارشی ترتیبی(همراه با پسوند -م): نفر هفتم.

صفت تفضیلی: سخن برترصفت تفضيلي نيز از وابسته هاي پسين محسوب مي شود و قبل از هسته نمي آيد .

در برخي شاخص توان وابسته از موارد ديده شده كه بنا به ملاحظات سبكي ، به صورت وابسته پيشين نيز آمده است :

كمتر آدمي است كه از طبيعت بدش بيايد.

مضاف الیه : کتاب ادبیات ، گل یاس. لباس من واضافه ها از نظر رابطه مضاف با مضاف اليه به دو دسته «تعلقي» و «غير تعلقي» تقسيم مي شوند.

الف) اضافه تعلقي: در اين نوع اضافه بين مضاف و مضاف اليه رابطه ي مالكيت يا وابستگي وجود دارد. پر پرنده ، مغز مداد ، فلسفه ي بو علي سينا ، قانون كار و. .

در اين نوع اضافه نمي توان جاي مضاف و مضاف اليه را عوض كرد : پرنده ي پر ، مداد مغز ، كار قانون ، نامه ي عنوان و. همانطور كه مي بينيد با اين تغيير جا اين تركيب اضافي غير عادي است و معمول نيست.

ب) اضافه غيرتعلقي : بين مضاف و مضاف اليه رابطه مالكيت يا وابستگي نيست.

دست طمع ، داس مرگ، دست سرنوشت ، چشم احترام ، كمند گيسو و… .

در اين نوع از اضافه نيز نمي توان جاي مضاف و مضاف اليه را عوض كرد اما برخي از نويسندگان اهل ذوق و با تغيير جاي اضافه هاي غير تعلقي تركيباتي بديع مي سازند كه البته ربطي به معناي اوليه آن اضافه ها ندارد.

مثلاً كمند گيسو : گيسوي كمند ، دست سرنوشت : سرنوشت دست

داس مرگ : مرگ داس / چشم احترام : احترام چشم / آزادي مجسمه : مجسمه آزادي و… (برخي از نويسندگان از اين ويژگي براي نام گذاري عنوان كتاب ها يا مقالاتشان استفاده مي كنند.)

صفت بیانی: مرد دانشمند ، دیوار بلند. روز روشن و.

انواع صفت بیانی :

الف: فاعلی : "بن مضارع+(نده):بیننده،راننده،گوینده و.

- بن مضارع + « ا » : بینا، شنوا، گویا ،رسا و .

بن مضارع+(ان) :روان ،پرسان ، گریان و.

ب: مفعولی : بن ماضی+(ه ): نوشته ، ریخته، کوفته و .

ج: لیاقت : مصدر + ی: اشامیدنی ، دیدنی ، چشیدنی و ،..

د: نسبی : اسم +( ی نسبت):تهرانی، هوایی، خاکی ، قائم شهری ،خوراکی .

قواعد هم نشینی وابسته های پسین :

نشانه ی جمع نزدیک ترین وابسته ی پسین به هسته است.مثال :لباس های کثیف را شستم

نشانه ی جمع بر یای نکره تقدم دارد.درسهایی که آموخته ام.

وقتی نشانه جمع و یای نکره و صفت بیانی با هم بیایند مضاف الیه نمی تواند بیاید .می گوییم :دانش آموزانی موفق (صحیح) اما دانش آموزانی موفق دبیرستان (غلط)

اگر یای نکره و صفت بیانی با هم بیایند ،یای نکره را می توان پیش یا پس از صفت بیانی آورد . مثال : جوانی موفق . یا جوان موفقی.

یای نکره بعد از صفت شمارشی با ـُ م می آید . مثال:ماه سوم،، نفر پنجم

جمله ي ربطي توضيحي

اين جمله ها وابسته ي پسين هستند پس از پيوند وابستگي «كه» مي آيند و از نظر مرتبه وابسته ها آخرين وابسته اسم محسوب مي شوند. «فعل جمله هاي ربطي توضيحي قابل تاويل به صفت ، مضاف اليه يا بدل هسته خواهد بود:

- مردي كه كتاب مي خواند، زود تر از بقيه بلند شد : مرد كتاب خوان زودتر از بقیه بلند شد. هسته صفت

شاخص خستگی

تاثیر مصرف کافئین بر توان بی هوازی، شاخص خستگی و سطوح لاکتات خون دانشجویان پسر ورزشکار (مقاله علمی وزارت علوم)

  • حوزه‌های تخصصیتربیت بدنیفیزیو لوژی ورزشی

هدف از این پژوهش، مطالعه تاثیر مصرف کافئین بر توان بی هوازی، شاخص خستگی و سطوح لاکتات خون دانشجویان پسر ورزشکار بود. به همین منظور از میان داوطلبان شرکت کننده، 16 نفر با میانگین وزن 1/9± 9/68 کیلوگرم، قد 7± 73/1 سانتیمتر و سن 2 ± 24 سال به روش تصادفی ساده (قرعه کشی) انتخاب و براساس شاخص خستگی حاصل از پیش آزمون، به صورت زوج های همتا به دو گروه کافئین (8 = n) و دارونما (8 = n) تقسیم شدند. از آزمودنی ها درخواست شد که 24 ساعت قبل از شروع آزمون، از فعالیت جسمانی شدید و 48 ساعت قبل از شروع آزمون، از خوردن یا آشامیدن هرگونه ماده حاوی کافئین پرهیز کنند. جلسه اول آزمون رست (پیش آزمون)، بعد از گذشتن دست کم 4 ساعت از صرف غذا انجام شد و 6 دقیقه بعد از آزمون مقدار لاکتات خون آنها سنجیده شد. جلسه دوم آزمون رست (پس آزمون)، یک هفته بعد دقیقاً مشابه جلسه اول صورت گرفت، به طوری که آزمودنی ها مصرف معمولی کافئین را ادامه دادند و 48 ساعت قبل از آزمون، مصرف آن را قطع کردند. در پس آزمون، آزمودنی ها مصرف معمولی کافئین را ادامه دادند و 48 ساعت قبل از آزمون، مصرف آن را قطع کردند. در پس آزمون، آزمودنی ها یک ساعت قبل از شروع آزمون، کافئین یا دارونما را به مقدار 6 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در قالب کپسول های ژلاتینی مصرف کردند. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های آماری t وابسته و مستقل (05/0 =P)، نشان داد مصرف کافئین بر میانگین توان، حداقل توان و شاخص خستگی تاثیر مثبت داشته، درحالی که بر اوج توان و مقدار لاکتات خون تاثیر معنی دار نداشت. به نظر می رسد مصرف کافئین در بهبود میانگین عملکرد فعالیت های رفت و برگشت سریع کوتاه مدت مؤثر باشد.

مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین زیربیشینه در شرایط هایپوکسی نورموباریک و شرایط طبیعی بر آنژیوژنز (مقاله علمی وزارت علوم)

  • حوزه‌های تخصصیتربیت بدنیفیزیو لوژی ورزشی

برای بررسی تأثیر هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر غلظت VEGF سرم (به عنوان مهم ترین شاخص آنژیوژنز یا رگ زایی)، 24 نفر از دانشجویان داوطلب مرد غیرورزشکار در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها براساس حداکثر اکسیژن مصرفی در سه گروه هشت نفره شامل: تمرین در شرایط هایپوکسی مطابق با ارتفاع 4200 متر، تمرین در شرایط نورموکسی و گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین ورزشی روی دوچرخه کارسنج برای هر دو گروه تجربی )با شدت Vo2max 75% - 55% به طور فزاینده به مدت 45 دقیقه) یکسان سازی شده بود، فقط گروه هایپوکسی تمرین را در شرایط هایپوکسی 12% انجام دادند. برنامه تمرینی سه جلسه در هفته، به مدت هشت هفته بود. خون گیری در ابتدا و انتهای هفته هشتم در حالت ناشتا انجام شد. شاخص خستگی آزمودنی ها از طریق آزمون وینگیت و VO2max از طریق دستگاه گاز آنالیزر اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج نشان داد هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی- نورموباریک تغییر معنی داری در غلظت VEGF سرم (افزایش44 درصد) و VO2max (افزایش 14%) گروه هایپوکسی، در مقایسه با دو گروه دیگر اجاد می کند. غلظت VEGF سرم در گروه نورموکسی، در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت، در حالی که هشت هفته تمرین در شرایط هایپوکسی یا نورموکسی هیچ تغییری در شاخص خستگی گروه ها ایجاد نکرد. بدین ترتیب، با وجوداینکه تمرینات استقامتی موجب بهبود VO2max وآنژیوژنز می شود، تمرین استقامتی در شرایط هایپوکسی می تواند این بهبود را تسریع کند.

تاثیرچهار هفته تمرینات اینتروال شدید همراه با مصرف مکمل کراتین بر برخی عملکردهای بی هوازی دختران شناگر (مقاله علمی وزارت علوم)

  1. حوزه‌های تخصصیتربیت بدنیفیزیو لوژی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصیتربیت بدنیفیزیو لوژی ورزشیعلم تمرین
  3. حوزه‌های تخصصیتربیت بدنیفیزیو لوژی ورزشیتغدیه ورزشی و مکملها و مواد نیروزا

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چهار هفته تمرینات اینتروال شدید همراه بامصرف مکمل کراتین بر اوج توان بی هوازی، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی، دانشجویان شناگر آماتور می باشد. بدین منظور30 دانشجوی شناگر آماتور دانشگاه شهید چمران اهواز با میانگین سنی 41/1± 10/22 سال و میانگین وزن 31/6 ± 57 انتخاب و به طور تصادفی در 3 گروه (مکمل، شبه دارو، کنترل) قرار گرفتند. گروه مکمل و شبه دارو به ترتیب، طی دوره بارگیری به مدت 5 روز و هرروز 20 گرم (2وعده 10 گرمی) و در ادامه روزی 2 گرم مکمل کراتین و شبه دارو (آرد نخودچی) دریافت کردند. هر 2 گروه مکمل و شبه دارو در یک دوره 4 هفته ای تمرینات اینتروال شنا با شدت 90 -85 درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. آزمون وینگیت جهت تعیین اوج توان بی هوازی، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی در دو مرحله قبل و بعد از 4 هفته تمرین و مصرف مکمل اجرا شد. برای آزمون فرضیه ها، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله آنالیز واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون پی گیری توکی در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف مکمل کراتین همراه با تمرین متغیرهای اوج توان، میانگین توان و شاخص خستگی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین از آنجا که مصرف مکمل کراتین منجر به افزایش ذخیره کراتین عضله می شود، عملکرد دستگاه انرژی فسفاژن ودر پی آن اجراهای کوتاه مدت و شدید بهبود می یابد.

آثار حاد 30 ساعت محرومیت از خواب بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C و شاخص های فیزیولوژیک آزمون RAST در دانشجویان فعال (مقاله علمی وزارت علوم)

  1. حوزه‌های تخصصیتربیت بدنیفیزیو لوژی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصیتربیت بدنیفیزیو لوژی ورزشیبیوشیمی و متابولیسم ورزشی

محرومیت از خواب، علاوه بر آسیب عملکرد ورزشی می تواند موجب افزایش خطر مرگ ومیر، بیماری های قلبی- عروقی و دیابت شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار 30 ساعت محرومیت از خواب بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C و شاخص های فیزیولوژیک آزمون RAST در دانشجویان فعال تفریحی بود. پژوهش حاضر نیمه تجربی است و برای اجرای آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون استفاده شد. 20 دانشجوی پسر سالم که حداقل یک جلسه در هفته فعالیت بدنی داشتند، با میانگین سن 3±5/20 سال، قد 5/9±171 سانتی متر، وزن 45/7±50/69 کیلو گرم و چربی بدن 5/2±14 درصد به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و در دو وهله زمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنی ها هفت روز قبل از محرومیت از خواب و پس از هشت ساعت خواب کامل، آزمون های RAST و یک تکرار بیشینه را اجرا کردند. همچنین، نمونه های خونی به منظور ارزیابی لاکتات خون، شش دقیقه پس از آزمون RAST، و ارزیابی سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C، 30 دقیقه پیش از آغاز آزمون ها جمع آوری شد. یک هفته پس از آن و به دنبال 30 ساعت محرومیت از خواب، بار دیگر آزمون ها انجام گرفتند. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون t همبسته (به منظور بررسی تغییرات درون گروهی) استفاده شد. سطح معناداری آزمون 05/0>P در نظر گرفته شد.نتایج آزمون t همبسته نشان داد که 30 ساعت محرومیت از خواب، موجب کاهش معنادار اوج، میانگین و حداقل توان بی هوازی می شود، درحالی که سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C، لاکتات خون و شاخص خستگی را به صورت معناداری افزایش می دهد (05/0>P). با وجود این، این میزان محرومیت از خواب اثر معناداری بر قدرت عضلانی آزمودنی ها نداشت. برای حفظ سلامتی و عملکرد مطلوب ورزشی، کنترل میزان خواب افراد فعال و ورزشکاران ضروری به نظر می رسد. همچنین، پیشنهاد می شود به منظور کاهش شرایط التهابی و در نتیجه کاهش احتمالی عوامل خطرزای قلبی- عروقی، در مورد آثار سوء احتمالی دوره های محرومیت از خواب به افراد مذکور اطلاع رسانی شود.

گروه ادبیات فسا

اجزای سازنده جمله ها وگروه ها در زبان فارسی گر چه معمولاً نظمی آزاد دارند ولی در مواردی این نظم ثابت است.

بررسی ميزان جا به جايي وابسته هاي پيشين و پسين در گروههاي اسمي و این­که آیا وابسته های پیشین همواره پیش از هسته می­آیند و وابسته های پسین همواره پس از هسته خود به کار می روند؟ آیا نمی شود این جایگاه را تغییر داد و مثلاً وابسته پیشین را به صورت وابسته پسین به کار برد؟ مثلاً در کتاب زبان فارسی 3 شاخص را وابسته پیشین دانسته اند و هیچ استثنایی برایش قایل نشده­اند . ( زبان فارسی 3 / درس 9 ) پس تکلیف این گروه های اسمی چیست ؟ مهدی آقا ، اکبر آقا و.

بنابراین این­که در چه مواردی این نظم در گروه های اسمی ثابت است وامکان جابجایی در آن نیست ودر چه مواردی جای وابسته ها درگروههای اسمی عوض می شود، در این مقاله بررسی شده است.

آنچه در این مقاله آمده است بر اساس تجزیه و تحلیل جمله های­ فارسی معیار است که از کتاب ها و نوشته های مختلف استخراج شده است. علاوه شاخص توان وابسته بر این از شم زبانی و جمله های مورد گفتگو با دوستان و معاشران نیز بهره گرفته شده است.

کلید واژه ها : جابه جایی ، وابسته های پیشین ، وابسته هاي پسين ، گروه های اسمی

«گروه اسمي از يك اسم به عنوان هسته ساخته­ مي­شود كه مي­تواند يك يا چند وابسته نيز بگيرد وجود وابسته اختياري است ، هسته گروه اسمي يا اسم است و يا هر چه در حكم اسم باشد.» ( وحيديان /1382/68 )

يكي از ويژگيهاي اسم «وابسته پذير» بودن آن است. اسم مي تواند قبل و بعد از خودش يك يا چند وابسته بگيرد.

به اين مثال توجه كنيد:

همين دو دانش آموز زرنگ دبيرستان

دراين گروه اسمي ، دانش آموز به عنوان هسته ي گروه اسمي ، دو وابسته ي (همين و دو) را قبل از خود و دو وابسته ي (زرنگ و دبيرستان) را بعد از خود پذيرفته است و در اصطلاح ، هسته گروه اسمي فوق (دانش آموز) چهار وابسته دارد كه دو تاي از آنها وابسته پيشين هستند و دو تا وابسته ي پسين .

بخش 1 : وابسته هاي پيشين

اين وابسته ها عبارتند از : صفت اشاره ، صقت پرسشي، صفت تعجبي، صفت مبهم ، صفت شمارشي اصلي، صفت شمارشي ترتيبي نوع 1 (با پسوند -ُ مين) ، صفت عاليو شاخص اكنون ميزان جا به جايي و يا عدم جا به جايي اين وابسته ها را از جايگاه اصلي خود يعني قبل از هسته، به بعد از هسته مورد بررسي قرار مي دهيم.

1) صفت اشاره: اين ، آن، چنين، چنان، همين، همان صفت هاي اشاره هستند كه از نظر فاصله با هسته «دورترين» جايگاه را مي توانند داشته باشند.

- اين كتاب ، اين سه كتاب، اين سه جلد كتاب

- همين هواي مه آلود

- چنان كارگران زحمت كش

* صفت هاي اشاره قبل از هسته خود مي آيند و قابل جابه جايي نيستند و بعد از هسته نمي آيند.

2) صفت پرسشي : «چند ، كدام، چندمين، چه» وقتي پيش از اسم بيايند و پرسشي را برسانند، صفت پرسشي اند و اگر پرسشي را نرسانند «صفت مبهم» مي باشند:

- چند سال است او را نديده اي ؟ چند : صفت پرسشي.

- هسته نيز چند كتاب با خودش آورده بود. چند : صفت مبهم.

- كدام جنگ را مي توان بزرگترين جنگ شاهنامه دانست ؟

v صفت هاي پرسشي نيز قبل از هسته مي آيند و نمي توانند بعد از هسته بيايند.

ولي به دليل ملاحظات سبكي و در نوشته هاي ادبي صفت پرسشي «چه» بعد از هسته نيز مي آيد:

- كاري چه ؟ كتابي چه؟ تفريحي چه؟

3) صفت تعجبي: واژه هاي «چه، عجب» اگر همراه اسم بيايند و تعجب را برسانند «صفت تعجبي» هستند. ضمناٌ بعد از هسته آنها نشانه ي «ي» مي آيند. وابسته + هسته + ي : (عجب كتابي!)

- چه كوه بلندي ! هر گاه هسته صفت (وابسته پسين) داشته باشد نشانه (ي) بعد از آن وابسته مي آيد.

- عجب فيلمي بود! چون هسته وابسته پسين ندارد ، نشانه (ي) بلافاصله بعد از هسته آمده است.

* صفت هاي تعجبي نيز همواره قبل از هسته خود مي آيند.

4) صفت مبهم : «صفات مبهم عبارتند از : هر، هيچ ، همه ، فلان، خيلي ، بسيار، كمي، قدري،بعضي، پاره اي ، چند (اگر پرسش را نرسانه) ، ديگر» ( همان /70 )

- هر دوستي ، دوست واقعي نيست.

* از ميان صفت هاي مبهم، «هر ، هيچ، فلان،خيلي، قدري، پاره اي» همواره جايگاه ثابت دارند وهميشه به عنوان وابسته پيشين ، قبل از هسته مي آيند:

- هر كس تلاش كند به نتيجه مي رسد.

- هيچ تفريحي بالاتر از كار نيست.

- فلان شخصيت نيز در كنگره شركت كرده بود.

- خيلي آدمها از تاريكي مي ترسند.

- براي انجام اين كار قدري پول لازم است.

-پاره اي مسائل در جلسه امروز مطرح شد.

* ولي بنا به ملاحظات سبكي و در نوشته هاي ادبي گاهي صفات مبهم زير پس از هسته نيز مي ايند و مي توانند بعنوان «وابسته پسين» واقع شوند: «همه، بسيار، كمي، بعضي، چند، ديگر»

- رئيس و مامور هر دو وارد شدند. (صفت مبهم «هر» و صفت شمارشي ساده «دو» بدون هيچ نشانه اي بعد از هسته است.

- همه انسان ها عاشق زندگي هستند : انسان ها همه عاشق زندگي هستند. و اين مثال:

«مردم همه دكان ها و بازارها را مي بستند.» (جمال زاده /1375/67) به جاي «همه ي مردم»

- بسيار غصه خوردم : غصه شاخص توان وابسته ي بسيار خوردم.

- كمي مطالعه بكن : مطالعه كمي بكن.

- بعضي آدم ها آينده نگرند : آدمم ها بعضي آينده نگرند.

- چند دانش آموز تاخير داشتند : دانش آموزي چند تاخير داشتند.

- ديگر روز قاضي آمد : روز ديگر قاضي آمد.

و هم چنين : اشتري چند (به جاي چند اشتر) بز و ميشي چند ( چند بز و ميش) ، ضربتي چند (چند ضربت).

- شاعر ساعتي چند آن جا بود. به جاي : چند ساعت

5) صفت شمارشي اصلي : اين صفت ها ، همان عددهاي اصلي اند چون : يك ، دو ، سه ، هزار،ميليون .

- سه كلاغ روي درخت نشسته است.

- «امشب شب چهارده ماه است و تا يك ماه ديگر كار ما تمام مي شود.»

- دو ماشين كنار جاده توقف كرده بودند.

- سي و پنج دانش آموز در كلاس دوم درس مي خوانند.

- هفت دانشجو امروز غايب اند.

* صفت هاي شمارشي اصلي هميشه قبل از هسته گروه اسمي مي آيند و جايگاه آنها قبل از هسته ثابت است.

6) صفت هاي شمارشي با –ُ مين : دومين ، يكصدمين ، سي و هفتمين و.

- اولين باري بود كه با او ملاقات مي كردم.

- دومين جايزه را به مريم دادند.

- يكصد و بيست و يكمين سال در گذشت او را بزرگ داشتند.

- اين چهارمين مدال ناهید است.

* با اينكه صفت هاي شمارشي با –ُ مين وابسته پيشين مي باشند اما پس از اسم هم آيد. در این صورت مضاف الیه اند.

- «. اين دفعه سيزدهمين مي ميرد.» (هدايت /1383/13) بجاي : سيزدهمين دفعه

- مدال چهارمين را بر گردن او آويختند.

7) صفت عالي (برترين) : صفت بياني + ترين : شاخص توان وابسته صفت عالي : بزرگ + ترين : بزرگترين

- بهترين دوست انسان كتاب است.

- كوچكترين برادر من امسال به سربازي مي رود.

- قديمي ترين كتاب اين مجموعه ، تاريخ بيهقي است.

* با اين كه صفت عالي از وابسته هاي پيشين اسم ، محسوب مي شود اما گاهي بنا به ملاحظات سبكي بعد از هسته نيز ديده مي شوند.

- دوست بهترين ، كتاب است.

- كتاب بزرگترين را به من بده . (در اين مثال ها ، صفت عالي، وابسته پسين است)

- او راه بدترين را در پيش گرفته بود.

(همانطور كه ذكر شد ، آمدن صفت عالي پس از هسته در جمله هاي بلاغي است نه عادي.)

8) شاخص: «شاخص ها عناوين و القابي هستند كه بدون نشانه و يا نقش نمايي پيش از اسم مي آيند و نزديكترين وابسته به هسته گروه اسمي اند. تعدادي از اين واژه ها عبارتند از : آقا ، استاد، سرهنگ، شاه ، عمو، دايي، حاجي و. » ( همان/72 )

هم ميتواند وابسته پيشين باشد و هم بصورت وابسته پسين و هم هر دو وابسته پيشين :

آقا رضا // اكبر آقا : وابسته پسين // هر دو : محسن آقا ، آقا محسن

v واژه ي شاخص «آقا» سه نوع کاربرد دارد . يا فقط وابسته پيشين است يا فقط وابسته ي پسين و يا هر دو .

الف) فقط وابسته پيشين:

1) اسم هايي كه به مصوت بلند «آ و او» ختم مي شود، شاخص «آقا» فقط قبل از آنها مي آيد:

آقا رضا ، آقا برزو، آقاي مجتبي ، آقا مصطفي ، آقا مرتضي ، آقا موسي ، آقا نيما ، آقا آريا و.

كه بصورت : رضا آقا ، مجتبي آقا ، برزو آقا و. كاربرد ندارد.

2) اسامي كه به «مصوت بلند + صامت ختم مي شود ، شاخص «آقا» قبل از آنها مي آيد و به كار رفتن اين شاخص پس از اين اسم ها كاربرد ندارد:

مثال: آقا جلال ، آقا جليل ، آقا عماد ، آقا ميلاد ، آقا بهزاد ، آقا فرزان ، آقا افشين ، آقا سهراب ، آقا احسان ، آقا نويد و.

* در برخي از اسامي نيز كاربرد شاخص «آقا» قبل از آنها معمول است و بعد از اين اسم ها ، غير عادي است مثل : رجب ،آقا رجب ، كاربرد رجب اقا غير عادي است . هم چنین این اسم ها: قدرت ، نعمت، صادق، و. .

* در يكسري از اسامي كه به مصوت «اي» ختم مي شوند ، شاخص «آقا» بصورت پسين است:

«هادي آقا، علي آقا» و در بعضي به صورت پيشين : آقا تقي ، آقا نقي .

2) به صورت وابسته ي پسين

در اين اسم ها علامت و يا شكل به خصوصي نيست ولي كاربرد شاخص آقا به صورت وابسته ي پسين معمول است و به كار رفتن اين شاخص قبل از اين اسم ها غير عادي است:

مثال : اكبر آقا ( آقا اكبر كاربرد ندارد و يا غير معمول است ) باقر ، امير ، حسين ، حسن ، قاسم و.

3) هم پيشين و هم پسين

در اين اسم ها شاخص آقا هم به صورت پشين كاربرد دارد و عادي است وهم به صورت پسين:

محمد ، مهدي ، جواد، مسعود ، سعيد ، محمود، وحيد، كاظم ، محسن . .

1- اين شاخص از اسامي زن ها به صورت وابسته ي پسين به كار مي رود:

زهرا خانم شاخص توان وابسته ، مريم خانم ، فاطمه خانم، رويا خانم، مرضيه خانم، زينب خانم، تكتم خانم و. .

v در برخي مواقع براي احترام به اسامي معصومين و بزرگان اين شاخص قبل از هسته هم كاربرد دارد:

خانم فاطمه ي زهرا (س) فرمودند :… ، خانم زينب (س) در كربلا بودند.

2- براي شغل ها و حرفه بصورت وابسته پیشين مي آيد : خانم معلم ، خانم دكتر، خانم مهندس و… (بدون اضافه شدن)

v اگر خانم به واژه بعد اضافه شود معناي آن نيز فرق مي­كند : خانمِ دكتر (خانمي كه همسر آقاي دكتر است )

v بقيه ي شاخص ها وابسته پيشين اسم محسوب مي شوند و بعد از هسته نمي آيند:

- استاد وحيديان ، امام محمد باقر ، امام زاده داود، تيمسار محمدي ، حاجي ملكي ، حكيم ابوالقاسم فردوسي و.

بخش دوم : وابسته هاي پسين

اين وابسته ها بعد از هسته و نقش نماي اضافه مي آيند : اسم + -ِ + وابسته ي پسين :

گل سرخ (بر خلاف وابسته هاي پيشين كه بدون هيچ گونه نقش نما و يا نشانه اي قبل از هسته مي آيند . (البته جمله ي ربطي توضيحي اين خصوصيت را ندارد.)

«وابسته هاي پسين عبارتند از: صفت شمارشي ترتيبي نوع دوم (با –ُ م ) ، صفت بياني صفت تفضيلي، مضاف اليه ، و جمله ي ربطي توضيحي» (همان /73)

1) صفت هاي شمارشي با –ُ م : صفت هاي شمارشي ساده + -ُ م (سه + -ُ م : سوم )

- كلاس چهارم ، طبقه ششم ، فصل دهم.

- «و حالا نوبت دفتر دوم حساب جاري بود. » ( جلال آل احمد /1374/79 )

v اين صفت ها بعد از هسته مي آيند و به عنوان وابسته ي پسين كاربرد ندارند و آمدن آنها قبل از هسته غير عادي است.

2) مضاف اليه «اگر پس از اسمي نقش نماي اضافه بيايد كلمه بعد از آن – اگر اسم يا در حكم اسم باشد – مضاف اليه است و گر نه صفت است » ( وحيديان / 1382/79 )

اضافه ها از نظر رابطه مضاف با مضاف اليه به دو دسته «تعلقي» و «غير تعلقي» تقسيم مي شوند.

الف) اضافه تعلقي: در اين نوع اضافه بين مضاف و مضاف اليه رابطه ي مالكيت يا وابستگي وجود دارد. پر پرنده ، مغز مداد ، فلسفه ي بو علي سينا ، قانون كار و. .

v در اين نوع اضافه نمي توان جاي مضاف و مضاف اليه را عوض كرد : پرنده ي پر ، مداد مغز ، كار قانون ، نامه ي عنوان و. همانطور كه مي بينيد با اين تغيير جا اين تركيب اضافي غير عادي است و معمول نيست.

ب) اضافه غيرتعلقي : بين مضاف و مضاف اليه رابطه مالكيت يا وابستگي نيست.

دست طمع ، داس مرگ، دست سرنوشت ، چشم احترام ، كمند گيسو و… .

v در اين نوع از اضافه نيز نمي توان جاي مضاف و مضاف اليه را عوض كرد اما برخي از نويسندگان اهل ذوق و با تغيير جاي اضافه هاي غير تعلقي تركيباتي بديع مي سازند كه البته ربطي به معناي اوليه آن اضافه ها ندارد.

مثلاً كمند گيسو : گيسوي كمند ، دست سرنوشت : سرنوشت دست

داس مرگ : مرگ داس / چشم احترام : احترام چشم / آزادي مجسمه : مجسمه آزادي و… (برخي از نويسندگان از اين ويژگي براي نام گذاري عنوان كتاب ها يا مقالاتشان استفاده مي كنند.)

3) صفت تفصيلي : صفت هاي ساده + نشانه تفضيلي «تر» = صفت تفصيلي

زيبا تر ، بزرگ تر ، ارزشمند تر، گسترده تر، كمتر ، كوچكتر ، دورتر و.

-گل زيباتر ، پسر كوچكتر ، كتاب ارزشمند تر ، راه دورتر ، شهر نزديكتر و.

* صفت تفضيلي نيز از وابسته هاي پسين محسوب مي شود و قبل از هسته نمي آيد .

در برخي از موارد ديده شده كه بنا به ملاحظات سبكي ، به صورت وابسته پيشين نيز آمده است :

كمتر آدمي است كه از طبيعت بدش بيايد.

4- صفت بياني : صفت شاخص توان وابسته بياني خود به پنج دسته تقسيم مي شود: بياني ساده، فاعلي، مفعولي، نسبي و لياقت در گروه اسمي آنچه پس از كسره مي ايد اگر مضافه اليه ، صفت شمارشي و صفت تفضيلي نباشد ، صفت بياني است .

- گل سرخ ، قد بلند، آپارتمان نوساز، هواي مطبوع ، دانشمند خوش فكر ، آجر نسوز ، .

* هرچند كه صفت هاي بياني وابسته ي پسين اسم هستند اما در نظم و نثر ادبي به صورت وابسته ي پيشين هم ديده مي شوند.

- خوب كاري كردي كه آمدي : كار خوب

- در اندك مدتي خود را به محل كارش رساند : مدت اندك

- گرفت آن بر و يال جنگي پلنگ : پلنگ جنگي

- بي بها چرم آهنگران : چرم بي بها

- يكي بي زيان مرد آهنگرم : مرد بي زيان

- بلند آسمان پيش قدرت خجل : آسمان بلند

- سياه دشت نمناك : دشت سياه

«واژه هاي خوب ، بد ، تنها ، يگانه ، عجب ، عجيب ، بيش از صفت هاي ديگر چنين كاربردي دارند» ( همان / 81 )

5 - جمله ي ربطي توضيحي

اين جمله ها وابسته ي پسين هستند پس از پيوند شاخص توان وابسته وابستگي «كه» مي آيند و از نظر مرتبه وابسته ها آخرين وابسته اسم محسوب مي شوند. «فعل جمله هاي ربطي توضيحي قابل تاويل به صفت ، مضاف اليه يا بدل هسته خواهد بود:

- مردي كه كتاب مي خواند، زود تر از بقيه بلند شد : مرد كتاب خوان زودتر از بقیه بلند شد.

هسته صفت نویسنده: مهدی خوشباف طرقبه(استفاده از این مطلب با ذکر منبع مانعی ندارد)

آل احمد ، جلال ؛ داستان های بی ملاک ؛ انتشارات فردوسی ، تهران 1374.

هدایت ، صادق ؛ سگ ولگرد ؛ سازمان چاپ و انتشارات جاویدان ، تهران 2536.

وحیدیان کامیار ، دکتر تقی ؛ دستور زبان فارسی 1 ؛ انتشارات سمت ، چاپ پنجم ، زمستان 1382.

نگارنده ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، مشهد 1385.

موضوعات آموزشی
دروس زبان وادبیات فارسی
عمومی وعلوم انسانی
نمونه ی سوالات امتحانی
داخلی-استانی وکشوری
نقد وبررسی
آثارادبی همکاران
ودانش آموزان
یادها وخاطره ها
و.

منطق رسیدن شاخص کل بورس به ۸ میلیون واحد چیست؟!

منطق رسیدن شاخص کل بورس به ۸ میلیون واحد چیست؟!

بهتر است پیش از آنکه از رسیدن شاخص به هشت میلیون در سه سال آینده صحبت کنیم حتما از عبارت "خدای ناکرده" استفاده کنیم.

سرمایه گذاران پس از گذراندن قرنطینه نوروزی، پرقدرت و رکورد شکن در بازار سرمایه حاضر شدند. بدین ترتیب شاخص کل در پایان معاملات این هفته به رقم ۵۹۷ هزار و ۹۴ واحد رسید تا در صورت پشت سر گذاشتن بی‌خطر تعطیلات پایان هفته، برای گذر از مرز ۶۰۰ هزار در روز شنبه امیدوار باشیم. رشد شاخص کل در این هفته ۹ درصد و رشد شاخص هم وزن ۹.۵ درصد بوده است. پنج صنعتی که در این هفته بیشترین بازده را نصیب سهامداران خود کردند شامل صنایع چاپ (۱۵ درصد)، محصولات چرمی (۱۴.۱ درصد)، زراعت (۱۳.۸ درصد) استخراج نفت (۱۲.۳ درصد)و سایر روش های حمل و نقل (۱۱.۵ درصد) بودند. همچنین بیشترین ارزش معاملات در این هفته به صنایع شیمیایی (۴.۷ هزار میلیارد تومان)، فلزات اساسی ( ۳.۲ ه.م.ت)، بانک ها (۳ ه.م.ت)، سرمایه گذاری ها (۲.۹ ه.م.ت) و انبوه سازی (۲.۶ ه.م.ت) اختصاص داشت.

افزایش قیمت سهام شرکت ها اکنون به حدی رسیده است که در بسیاری از شرکت ها سهامداران عمده تدریجا به این نتیجه می رسند که در صورت نقد کردن دارایی خود و بهره گیری از آن در جایی غیر از بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی بیشتری عایدشان خواهد شد. همچنین دولت و نهادهای عمومی نیز اکنون عرضه سهام را با اهداف گوناگون از جمله جبران کسری بودجه، پرداخت بدهی ها و تعهدات و یا سرمایه گذاری های جایگزین افزایش داده اند. در روزهای گذشته از آغاز سال جدید و شاخص توان وابسته به ویژه در هفته گذشته که ورود نقدینگی اشخاص حقیقی به بازار روند شتابان به خود گرفته است در صنایع مختلف شاهد افزایش عرضه توسط سهامداران عمده هستیم. بانک دی و صندوق سرمایه گذاری وابسته به این بانک در این مدت با افزایش عرضه سهام نیروگاه دماوند اقدام به خروج رقم خیره کننده بیش از ۷۵۰۰ میلیارد ریال از این نماد کرده است.

در سیمان مازندران که این روزها صدرنشین صف های خرید تشکیل شده توسط سرمایه گذاران بوده است، بانک صنعت و معدن اقدام به فروش بیش از ۱۴۰۰ میلیارد ریال سهم کرده است. در نمادهای بانکی نیز عملکرد شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین در نماد وبملت قابل تأمل بوده که در سال ۹۹ تا اینجا بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال سهام فروخته است. دولت نیز رویه عرضه سهام خرد در بازار را در پیش گرفته و به ویژه در نمادهای بانکی و پالایشی اقدام به این امر کرده است. در این هفته در نماد بانک صادرات شاهد فروش بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال سهام توسط دولت بودیم. در پالایشگاه تهران نیز شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی که نماینده دولت است، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال سهام فروخته است.

در روز پایانی این هفته نیز شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین اقدام به عرضه اولیه سهام خود کرد که با استقبال یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۲۲۶ نفر، رکورد مشارکت را جابجا کرد. رشد تعداد مشارکت کنندگان نسبت به عرضه های پایان اسفند ماه کهحدود ۱.۶ میلیون نفر بوده، بسیار چشمگیر است. به این ترتیب سهام صبا تأمین با ارزش بازار ۱۸۰ هزار میلیارد ریال از شنبه مورد داد و ستد فعالان بازار قرار می گیرد. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی که خود نیز در تدارک عرضه سهام در بازار است با فروش سهام روز چهارشنبه توانست ۱۸ هزار میلیارد را روانه حساب بانکی خود کند که با عرضه ۳۰۰ میلیون سهم به صندوق های سرمایه گذاری در روز شنبه این رقم به بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

نحوه ارزش‌گذاری صبا تأمین در روزهای پیش از هفته توسط تعدادی از تحلیلگران مورد نقد واقع شد. در محاسبه خالص ارزش دارایی شرکت های سرمایه گذاری عرف آن است که برای شرکت های حاضر در پورتفوی این شرکت‌ها که سهام آنها در بازار سرمایه در حال معامله است از ارزش بازار آنها استفاده شود. با این‌حال در ارزش‌گذاری صبا تأمین ارزش هر سهم تاصیکو بر اساس خالص ارزش دارایی آن محاسبه شده است. در هر صورت با توجه به روش فعلی عرضه اولیه، ارزش ذاتی شرکت ها چندان ملاک توجه بازار قرار نمی گیرد.

بر اساس اعلام معاون بازار فرابورس، این شرکت هر هفته میزبان یک عرضه اولیه خواهد بود و در هفته آینده شرکت پتروشیمی آریا ساسول که به آن سود آورترین پتروشیمی کشور اطلاق می شود عرضه خواهد شد.

در جدول بزرگترین شرکت‌های بازار سرمایه این هفته شاهد تحولاتی نظیر گذشتن ارزش بازار فولاد مبارکه به عنوان دومین شرکت از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ارتقای جایگاه مپنا تا رده پنجم با رسیدن به ارزش بازار ۵۱.۲ هزار میلیارد تومان و همچنین جایگیری صبا تأمین در رده سی و ششم و بالاتر از شرکت‌هایی همچون ایران خودرو و بانک صادرات بودیم.

صدا و سیما نیز در این هفته دست به یک شیرین کاری زد که انعکاس زیادی در محافل سهامداری داشت. در برنامه پایش که می توان آن را مهمترین برنامه اقتصادی سیما دانست مجری برنامه که تسلطی به مباحث بازار سرمایه ندارد اقدام به دعوت از شخصی می کند تا به عنوان کارشناس نظر خود را در خصوص روند بازار بیان کند. در اظهار نظری عجیب کارشناس این برنامه پیش بینی می کند که شاخص کل بورس در ۲.۵ تا ۳ سال آینده از مرز هشت میلیون واحد گذر کرده و اهداف بالاتری را نیز محقق کند. اگرچه هر سخن بی اساسی را پاسخ گفتن خود موجب ایجاد "وهم اهمیت" برای سراینده سخن است اما با توجه به اینکه این حرف در برنامه ای پرمخاطب زده شده و انعکاس وسیعی یافته است و از سویی صاحب سخن در فضای مجازی برای خود لشکری از مخاطبین فراهم کرده و با ارائه تحلیل، پیشنهاد سبد سرمایه گذاری و برگزاری دوره های آموزشی به کسب درآمد می پردازد جا دارد چند سطر از این نوشته را به بررسی این اظهار نظر اختصاص دهیم.

بارها در این مطالب به آسیب های رواج نمودارگرایی اشاره کرده‌ایم و نظر این شخص نیز مبتنی بر روشی از تحلیل نمودار است که خود را مبتکر آن می داند. در دانش مالی و اقتصاد نظریه تحت عنوان «احمق بزرگ تر» -The greater fool theory- وجود دارد. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ، ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻨﺪ. ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺴﯽ ‏(ﺍحمق تر‏) ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ و البته بزرگترین احمق کسی است که در بالاترین قیمت خرید را انجام می دهد و شخص دیگری حاضر به خرید دارایی او به قیمت بالاتر نمی شود و از این مرحله روند نزول سریع قیمت شکل می گیرد که هر خریدار مجبور است آن دارایی را با زیان به فروش رساند تا بازار مجددا تعادل خود را باز یابد. در واقع اگر به تعداد کافی سرمایه گذارانی وجود داشته باشند که حاضر به پرداخت ارقامی نظیر ۶۵ هزار ریال برای هر سهم فولاد مبارکه، ۱۲۳ هزار ریال برای هر سهم هلدینگ خلیج فارس، ۲۶۸ هزار ریال برای هر سهم مپنا و به همین ترتیب برای سایر سهام باشند همین امروز هم به شرط برداشته شدن محدودیت هایی نظیر حد نوسان و حجم مبنا شاخص به لحاظ محاسباتی توان رسیدن به سطوح هشت میلیون واحد و بالاتر را دارد. اما برای یک سرمایه گذار منطقی پرداخت این مبلغ برای سهام ذکر شده مستلزم آن است که در صورت پذیرش نسبت قیمت به سود فعلی، به این جمع بندی برسد که سودآوری این شرکت ها به طور شاخص توان وابسته متوسط در سه سال آینده هر سال ۱۴۰ درصد افزایش می یابد که وقوع این رخداد برای مجموعه شرکت های حاضر در بازار مستلزم رشد اقتصادی کشور با نرخ های پنج، ۱۱ و ۲۸ درصد در سه سال آتی است و رشد اقتصادی را نمودارها تعیین نمی کنند. یا اینکه تورم و نقدینگی در کشور به میزانی بالا رود که ارزش ریال در سه سال آینده به اندازه یک چهاردهم ارزش فعلی آن باشد و این مستلزم سه سال تورم مستمر با نرخ سالانه ۳۶۷ درصد است که در آن صورت به گونه ای فروپاشی اقتصادی و اجتماعی رخ می دهد تا بازار سرمایه ای وجود نداشته باشد که شاهد شاخص هشت میلیونی باشد. پس بهتر است پیش از آنکه از رسیدن شاخص به هشت میلیون در سه سال آینده صحبت کنیم حتما از عبارت خدای ناکرده استفاده کنیم.

در هر صورت نمی توان همانگونه که ذکر شد اگر سرمایه گذارانی که پیدا شدند تا حاضر به خرید سهام در قیمت های ذکر شده شوند و یا حتی اگر بدون رخداد تورم بالاتر از ۵۰ درصد، در سال جاری بازار سرمایه بازده سال گذشته را تکرار کرد، که این امر مستلزم گذر شاخص از رقم یک میلیون و ۴۶۳ هزار واحد است، تنها توصیه منطقی به سرمایه گذاران عاقل استفاده از ابزار فروش تعهدی است زیرا خرید سهام در بازاری تا آن حد حبابی، همچون ساخت خانه در مسیر سیل است که به فرموده شیخ اجل: مکن خانه بر راه سیل ای غلام/که کس را نگشت این عمارت تمام.

قابل توجه است که این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هرگونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نبوده و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است بنابراین مسئولیت هرگونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران خواهد بود.

** کارشناس ارشد مدیریت مالی، فعال و تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس

تحلیل شاخص تورم امریکا (آپدیت 20 خرداد 1401)

امروز جمعه 10 ژوئن 2022 است و همانطور که اطلاع دارید، ایالات متحده امریکا قرار است ساعت 17 به وقت ایران، گزارش تورم مصرف کننده (CPI) خود را منتشر کند.

اجازه دهید ابتدا کمی درباره چیستی شاخص تورم مصرف کننده امریکا و اهمیت آن در مارکت فارکس، صحبت کنیم.

شاخص خالص تورم مصرف کننده ایالات متحده (Core CPI) که بدون احتساب قیمت خوراکی ها و انرژی است، یک گزارش ماهانه است که توسط اداره کار ایالات متحده امریکا منتشر می شود.

این شاخص، در واقع قیمت سبد کالاهای خرده فروشی و خدمات را با همدیگر مقایسه می کند. ولی همانطور که گفته شد، این سبد بدون احتساب قیمت خوراکی ها و انرژی ها است و دلیل آن نواسانات زیاد قیمت این دو فاکتور است.

به طور کلی، اگر رقمی که اعلام می شود بیشتر از پیش بینی کارشناسان اقتصادی و مارکت باشد، دلار امریکا قوی تر خواهد شد.

در واقع این شاخص برای مقامات فدرال رزرو (FED) بسیار با اهمیت است. دلیل آن این است که سیاستگذاران شورای بانک مرکزی امریکا، از نتیجه این شاخص در تصمیم گیری های خود برای افزایش نرخ های بهره، استفاده می کنند.

به زبانی ساده تر، اگر تورم بالاتر از پیش بینی اقتصاددانان باشد، مقامات FED مجبور می شوند برای مهار تورم افسارگسیخته، با سرعتی بیشتر و اصطلاحا تهاجمی تر نرخ ها را افزایش دهند (فراموش نکنید اسم این نوع سیاست، سیاست انقباضی است).

اگر یادتان نرفته باشد، هفته گذشته وزیر خزانه داری امریکا؛ خانم جانت یلن، از کلمه بسیار قابل تامل "سطوح غیرقابل قبول تورم" در اظهارات خود استفاده کرد.

این مساله نشانگر این است که افزایش تدریجی قیمت ها که از آن به عنوان "تورم" یاد می شود، تا چه اندازه برای سیاستگذاران، اقتصاد و سیاست های پولی کشور مهم است.

تمام معامله گران و کارشناسان اقتصادی به اتفاق بر این باورند که "نتیجه گزارش امروز تورم مصرف کننده امریکا، محرک حرکت بعدی دلار امریکا" است.

پس فکر می کنم تا بدین جای کار، متوجه دلیل اهمیت بسیار بالای گزارش امروز CPI شده باشید. قرار است نتیجه این گزارش، مسیر و جهت بعدی دلار ایالات متحده را مشخص کند.

چند روز پیش رئیس فدرال رزرو امریکا؛ آقای جرومی پاول نیز اظهارات بسیار جالبی درباره اصطلاح همیشگی خود؛ "تورم گذرا" داشت که بد نیست شما هم به آنها توجه کنید.

در حالیکه افزایش قیمت نفت که باعث می شود مردم در پمپ بنزین ها پول بیشتری برای بنزین های شان پرداخت کنند، همه رای دهندگان و سیاستگذاران را خشمگین می کند، راهکار آن از عهده فدرال رزرو خارج است. این مشکل، باعث افزایش خالص تورم و گرانی اکثر کالاهای دیگر خواهد شد.

ولی با تمام این اوصاف، پاول متعهد شد که با افزایش قیمت ها حتی به قیمت پذیرش "بیکاری بیشتر" و یک "رکود خفیف"، مبارزه کند. البته فراموش نکنید که مدتی است نشانه هایی از اینکه تورم به اوج خود رسیده است نیز، مشاهده می شود.

اول از همه اینکه، شاخص انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان از 5.4 درصد به 5.3 درصد کاهش یافته است. دوما، گزارش میانگین درآمد ساعتی نیز در دو ماه گذشته، بدتر از تخمین ها و انتظارات مارکت اعلام شده است.

این مساله نشانگر این است که اگر مردم پول کمتری در جیب هایشان داشته باشند، در نتیجه کالاهای کمتری را خریداری خواهند کرد.

سوما، یک خرده فروش بزرگ اخیرا اعلام کرده که کاهش فروش اخیر کالاهایش، یک هشدار جدی است مبنی بر اینکه کالاها به خاطر عرضه زیاد و تقاضای کم، باید ارزان تر فروخته شوند.

حال، ترجیح من این است که امروز روی گزارش تورم ماهانه تمرکز کنم نه تورم سالانه.

تقویم های اقتصادی فارکس نشان می دهند که قرار است نرخ تورم ماهانه 0.5 درصد اعلام شوند که از رقم قبلی، کمی بالاتر است. من فکر می کنم که "تورم به اوج خود" رسیده باشد.

نمودار تورم ماهانه امریکا

چرا من فکر می کنم این پیش بینی ها کمی اغراق آمیز است و تورم دیگر به اوج خود رسیده است؟ همینطور که قبلا نیز گفته شد، نشانه هایی از کاهش قیمت ها دیده می شود.

اولین دلیل من این است که دستمزدها در هر دو ماه آوریل و می، فقط 0.3% و در مجموع 0.6% افزایش یافته اند در حالیکه انتظارات مارکت رقم 1.1% درصد بود.

چنین عدم تطابقی را نمی توان رد کرد اما، کمی بعید به نظر می رسد!

سناریو های احتمالی امروز

1- درست مطابق با انتظارات مارکت

اگر رقم تورم ماهانه امروز درست مطابق با انتظارات بازار یعنی 0.5% اعلام شود، این بدین معنی است که هنوز تا کاهش فشارهای تورمی راه زیادی مانده و گزینه 50 واحد افزایش نرخ های بهره برای ماه سپتامبر، روی میز است.

2- کمتر از انتظارات و پیش بینی های مارکت

اگر گزارش امروز، کاهش قیمت تورم ماهانه را بین 0.2 تا 0.3% درصد نشان دهد، این مساله به معنی کاهش فشارهای تورمی تلقی می شود و نشان از این دارد که تورم ایالات متحده به اوج خود رسیده است.

ضمنا این مساله، فشارها را از روی فدرال رزرو نیز بر می دارد و احتمال اینکه ماه سپتامبر هم نرخ ها 50 واحد دیگر بالا روند را حذف و یا ضعیف می کند.

3- بالاتر از انتظارات مارکت

سناریوی سوم و آخر ما این است: از آنجایی که تورم ماه آوریل همه را شگفت زده کرد، این پیش بینی نمی تواند مردود باشد. این آمار نشان می دهد که مصرف کنندگان امریکایی واقعا تحت فشار هستند و مقامات FED هرگز نباید این موضوع را دست کم بگیرند.

در حالیکه این سناریو از نظر من خیلی بعید به نظر می رسد، ولی در صورت وقوع چنین احتمالی، فدرال رزرو حتما می رود تا نرخ های بهره را در ماه سپتامبر 50 واحد دیگر افزایش دهد. حتی شاید مقامات FED مجبور شوند تا هفته دیگر نیز نرخ ها را 75 واحد افزایش دهند.

در صورتیکه این سناریو درست از آب درآید، دلار افزایش شدیدی را تجربه خواهد کرد و استاک مارکت ریزش خواهد کرد.

نتیجه گیری

مساله تورم ایالات متحده حتی بیشتر از گزارش مشاغل آزاد که موسوم به گزارش NFP است، برای مارکت و سیاستگذاران اهمیت دارد.

هرگونه انحراف قیمت حتی به اندازه 0.1% درصد، برای مسیر امروز دلار ایالات متحده و دیگر مارکت ها، ارزشمند است.

طبق معمول، USD/JPY نسبت به انتشار داده های اقتصادی ایالات متحده بهترین واکنش ها را نشان خواهد داد، زیرا این جفت ارز با بازدهی ایالات متحده، همبستگی خوبی دارد.

مثلا جفت ارز یورو به دلار وابسته به بانک مرکزی اروپا (ECB) است و جفت ارز پوند به دلار نیز تحت تاثیرات مسایل سیاسی است.

در انتها از میان تمام داده های اقتصادی برتر، تنها طلا است که مثل جفت ارز دلار به ین ژاپن وابسته به بازدهی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده است و نسبت به آن حساس می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا