بهترین پلت فرم برای تجارت گزینه های

سرمایه گذاری در خارج از کشور

بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب)

در مطالعه حاضر، برای بررسی ارتباط بین سرمایه‏گذاری مستقیم در خارج و صادرات از رویکرد مدل جاذبه پاندولی استفاده ‌شده است. برخلاف مدل جاذبه سنتی و ایستا که در آن، تنها امکان تأیید یکی از روابط مکملی یا جانشینی وجود دارد، مدل جاذبه پاندولی می‏تواند هردوی ارتباط مکملی و جانشینی بین خروج سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی و صادرات را در قالب یک رابطه پویا و بسته به مرحله توسعه سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی، به‌صورت تجربی استنتاج کند. در این راستا، به‌منظور انعکاس مراحل مختلف خروج سرمایه‏گذاری مستقیم و آزمون ارتباط بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات، دو سناریو طراحی و براساس آن، دو مجموعه داده‏ تابلویی انتخاب شده است، به‌گونه‌ای که طرف‏های مقابل هر مجموعه در مراحل متفاوتی از توسعه سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی هستند. در یک‌طرف این مجموعه‏ها، کشور درحال‌توسعه ایران و در طرف دیگر 11 کشور توسعه‏یافته با درآمد بالا در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ ایران (سناریوی اول) نشان داد که سرمایه‏گذاری مستقیم ایران در خارج، مکمل صادرات ایران به‌عنوان کشوری درحال‌توسعه و با نسبت بالای صادرات به سرمایه‏گذاری مستقیم در خارج است. همچنین، نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ کشورهای با درآمد بالا (سناریوی سرمایه گذاری در خارج از کشور دوم) نشان داد که سرمایه‏گذاری مستقیم این کشورها در ایران، جانشین صادرات آن‌ها به‌عنوان کشورهایی توسعه‏یافته و با نسبت پایین‌تر صادرات به سرمایه‏گذاری در خارج بوده است.

کلیدواژه‌ها

 • مدل جاذبه پاندولی
 • سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج
 • صادرات

20.1001.1.17350794.1397.23.89.1.9

موضوعات

عنوان مقاله [English]

(Case study: Iran and selected developed countriesDirect Investment and Exports Based on the Pendulum Gravity The Study of Dynamic Relationship Between Outward Foreign Model (Case Study: Iran and Selected Developed Countries)

نویسندگان [English]

 • milad shahrazi 1
 • monavar shabani 2
 • maisam shirkhodaie 3

In this study, we have used the pendulum gravity model for exploration of relationship between outward foreign direct investment (OFDI) and exports. Unlike the traditional and static gravity model in which we can only approve one of the complementary or substitute relationships, the pendulum gravity model can conclude both the complementary and substitute relationships, in the form of a dynamic relationship and depending on the development stage of OFDI. In this regard, for reflecting the stages of OFDI undertakings and testing the relationship between OFDI and exports, we have formed two scenarios. Accordingly, we have selected two panel data sets, so that the opposite sides of each set are in different stages of FDI development. In one side, Iran as a developing country, and in the other side, 11 developed and high-income countries are considered. The results of the estimation of export model with origin of Iran (first scenario) demonstrated that Iran’s direct investment in developed countries is a complementary of Iran’s export as a developing country and with high ratio of the export to outward FDI. In addition, the results of the estimation of export model with origin of high-income countries (second scenario) showed that the outward FDI of these countries in Iran substitute their exports as developed countries and with less ratio of the export to OFDI

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pendulum Gravity Model / Outward Foreign Direct Investment / Export / Panel Data

مراجع

آذربایجانی، کریم؛ کریمی، حسین و ناقلی، شکوفه (1391). "برآورد تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی". اقتصاد توسعه و برنامه‎ریزی، 1(1)، صص 94-69.

Adler, M., & Stevens, G. (1974). The Trade Effects Of Direct Investment. Journal Of Finance, 29(2), pp. 655–676.

Amiti, M., & Wakelin, K. (2003). Investment Liberalization And International Trade. Journal Of International Economics, 61(1), pp. 101–126.

Andersen, O. (1993). On The Internationalization Process Of Firms: A Critical Analysis. Journal Of International Business Studies, 24(2), pp. 209–209.

Arribas, I., & Pérez, F. (2011). A New Interpretation Of The Distance Puzzle Based On Geographic Neutrality. Economic Geography, 87(3), pp. 335–362.

Baldwin, R. E. (1971). Determinants Of The Commodity Structure Of U.S. Trade. American Economic Review, 61(1), pp. 126–146.

Bhaumik, S. K., & Co, C. Y. (2011). China’S Economic Cooperation Related Investment: An Investigation Of Its Direction And Some Implications For Outward Investment. China Economic Review, 22(1), pp. 75–87.

Blonigen, B. A. (2001). In Search Of Substitution Between Foreign Production And Exports. Journal Of International Economics, 53(1), pp. 81–104.

Breinlich, H., & Criscuolo, C. (2011). International Trade In Services: A Portrait Of Importers And Exporters. Journal Of International Economics, 84(2), pp. 188–206.

Buckley, P. J., & Casson, سرمایه گذاری در خارج از کشور M. (1976). The Future Of The Multinational Enterprise. London: Macmillan Press.

Buckley, P. J., & Casson, M. (1981). The Optimal Timing Of A Foreign Direct Investment. Economic Journal, 91(361), pp. 75–87.

Buckley, P. J., & Pearce, R. D. (1979). Overseas Production And Exporting By The World’S Largest Enterprises: A Study In Sourcing Policy. Journal Of International Business Studies, 10(1), pp. 9–20.

Buckley, P. J., Clegg, L. J., Cross, A. R., Liu, X., Voss, H., & Zheng, P. (2007). The Determinants Of Chinese Outward Foreign Direct Investment. Journal Of International Business Studies, 38(4), pp. 499–518.

Camarero, M., & Tamarit, C. (2004). Estimating The Export And Import سرمایه گذاری در خارج از کشور Demand For Manufactured Goods: The Role Of Fdi. Review Of World Economics, 140(3), pp. 348–376.

Cassiman, B., & Golovko, E. (2011). Innovation And Internationalization Through Exports. Journal Of International Business Studies, 42(1), pp. 56–75.

Chang, Y.-M., & Gayle, P. G. (2009). Exports Versus Fdi: Do Firms Use Fdi As A Mechanism To Smooth Demand Volatility? Review Of World Economics, 145(3), pp. 447–467.

Cho, K. R., & Padmanabhan, P. (1995). Acquision Versus New Venture: The Choice Of Foreign Establishment Mode By Japanese Firms. Journal Of International Management, 1(3), pp. 255–285.

Culem, C. G. (1988). The Locational Determinants Of Direct Investments Among Industrialized Countries. European Economic Review, 32(4), 885.

Cuyvers, L., Soeng, R., Plasmans, J., & Van Den Bulcke, D. (2011). Determinants Of Foreign Direct Investment In Cambodia. Journal Of Asian Economics, 22(3), pp. 222–23

ثروت ایرانیان خارج نشین | تلاش دولت ها برای جذب سرمایه خارجی

از احمدی‌نژاد گرفته تا روحانی و حالا هم رئیسی تمام تلاششان را برای جذب سرمایه ایرانی‌های مقیم خارج از کشور می‌کنند و به آنها وعده‌ تضمین امنیت می‌دهند، این تلاش‌های باعث می‌شود بپرسیم مگر ثروت ایرانی‌های خارج‌نشین چقدر است؟

چرا سرمایه گذارها به ایران بیایند؟

در تمام سال های گذشته هر رئیس جمهوری در ایران روی کار آمده سعی کرده که توجه ایرانیان خارج از کشور را جلب کند و با دادن وعده امنیت و حمایت، آنها را به بازگشت به ایران و فعالیت علمی و اقتصادی مجاب کند از حضور پرشور احمدی نژاد در جمع ایرانیان آمریکا گرفته تا وعده های پرشمار روحانی برای ایرانی های ثروتمند و تحصیل کرده خارج نشین

حالا هم ابراهیم رئیسی در جریان سفر به تاجیکستان در جلسه با ایرانیان مقیم این کشور وعده داده که امنیت سرمایه گذاری آنها در ایران تضمین می شود و تاکید کرده که امنیت سرمایه گذاری در گروی امنیت سرمایه و سرمایه گذار است و هردوی اینها در دولت سیزدهم تضمین شده هستند اما میزان ثروت ایرانی های خارج از ایران چقدر است که هر رئیس جمهوری سعی می کند بخشی از این ثروت را به داخل ایران بکشاند؟

براساس تحقیقات مقدماتی به عمل آمده ازسوی دپارتمان اقتصادی سازمان ملل، ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا به‌تنهایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار بوده است. این برآورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد دلار افزایش یافته که ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی ایران و نزدیک به ۴ برابر کل درآمدهای نفتی ایران در طول ۱۰۰ سال گذشته است. تخمین زده می‌شود در آمریکا ثروتی که توسط ایرانیان خارج از کشور مدیریت می‌شود، بیش از دوهزار میلیارد دلار است. فقط در سال ۱۳۹۰ ایرانیان ساکن آمریکا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در خارج از ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی ایران است. ثروت ایرانی های مقیم کانادا هم حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می شود. برای اینکه اهمیت این اعداد بیشتر برایتان روشن شود بد نیست بدانید که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴‌–‌۱۳۸۴) پیش‌بینی شده بود که ایران با رشد اقتصادی سالانه ۸‌درصد، در سال ۱۴۰۴به جایگاه اقتصادی برتر در منطقه خاورمیانه دست خواهد یافت. همچنین در این گزارش برآورد شده بود که برای تحقق رشد ۸‌درصد در برنامه چهارم توسعه به ۱۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که دولت ها تمام تلاششان را برای جذب سرمایه گذاری به هر نحو به کار ببندند اما آیا این کار با اصرار و وعده شدنی است؟

برای جواب دادن به این سوال بد نیست به وضعیت کلی سرمایه گذاری در ایران نگاه کنیم و ببینیم که تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۹، به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰.۱ هزار میلیارد تومن رسیده که در قیاس با سال ۹۰ در حدود ۴۰ درصد کمتر است. از طرفی در سال های ۹۸ و ۹۹، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بزرگتر شده و خالص سرمایه گذاری منفی شده است و همچنین نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی هم در سال ۹۹ به کمتر از ۱۶ درصد رسیده. اینکه موانع سرمایه گذاری در ایران چه مواردی هستند بحث مفصل دیگری است اما همین عددها نشان می دهند که لبخند زدن در جمع ایرانی های خارج نشین و دادن وعده های دلچسب به آنها راه به جایی نخواهد برد.

شرایط خرید زمین در کشورهای خارجی

شرایط خرید زمین در کشورهای خارجی، خریداری زمین در خارج، مزایای خرید زمین در خارج، نکات مهم خریداری زمین در خارج، سرمایه گذاری با خرید زمین خارجی

بدین نکته رسیدیم که شرایط خرید زمین در کشورهای خارجی قوانینی متفاوت داشته از جمله گرفتن مجوز خرید زمین در دانمارک و هلند، از مزایای خریداری زمین در کشورهای خارجی به امکان دریافت اقامت و ساخت زمین به سلیقه و دلخواه خود اشاره داشتیم همچنین نکات مهمی که باید در خرید زمین بدان توجه شود را عنوان نمودیم از جمله کیفیت زمین برای ساخت و ساز و بررسی موقعیت جغرافیایی زمین از لحاظ در معرض آسیب بودن حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله.

ببینیم دیگران چه امتیازی به این مطلب داده اند:

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل از هلدینگ حقوقی آپادالا به بررسی شرایط خرید زمین در کشورهای خارجی و خریداری زمین در خارج پرداخته و علاوه بر آن به مزایای خرید زمین در خارج نیز اشاره می نماید و در ادامه این مطالب نکات مهم خریداری زمین در خارج را به لیست درآورده و همچنین عنوان می نماید که سرمایه گذاری با خرید زمین خارجی در هر کشوری یک قوانین و الزاماتی دارد از جمله دریافت مجوز خرید زمین. در توضیح این نکات با ما همراه بمانید.

شرایط خرید زمین در کشورهای خارجی

شرایط خرید زمین در کشورهای خارجی متفاوت است ولی در کل محدودیت های خاصی برای اتباع خارجی در رابطه با خرید زمین در کشورهای اروپایی وجود ندارد اما در برخی کشورها سرمایه گذاران سرمایه گذاری در خارج از کشور ملکی بین المللی برای خرید زمین باید از مقامات محلی مجوز دریافت نمایند مانند کشورهای دانمارک، هلند و مالتا، همچنین در برخی از کشورها سرمایه گذاران ملکی خارجی به شرط اقامت داشتن در آن کشور مجاز به خرید زمین هستند.

ولی در کشورهایی مانند اسپانیا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان تمامی سرمایه گذاران ملکی بین المللی همانند شهروندان این کشورها مجاز به خرید زمین هستند.

خریداری زمین در خارج

خریداری زمین در خارج برای ساخت خانه، آپارتمان، ویلا، دفتر کار و یا کارگاه سرمایه گذاری ملکی بین المللی سودآوری است و علاوه بر آن برخی از هزینه های خرید ملک آماده را ندارد، خریداری زمین برای انواع ساخت و ساز نیاز به تحقیق درباره محل زمین، قیمت و هزینه های مالیاتی آن دارد، باید گفت یکی از هزینه هایی که در خرید زمین نخواهید داشت هزینه بازرسی فنی ساختمان است که قبل از خرید ملک خارجی آماده باید انجام شود.

خریداری زمین در خارج

مزایای خرید زمین در خارج

از مزایای خرید زمین در خارج میتوان بدین نکته اشاره نمود که اگر در شرایطی بودجه کافی برای خرید ملک آماده نداشته باشید می توانید با خرید زمین و صرف هزینه در چندین مرحله کار ساخت زمین را به دلخواه و سلیقه خود انجام دهید و یا تعداد اتاق های بیشتری را ساخته و یا محل انباری و گاراژ را به سلیقه خود مشخص نمایید. یکی دیگر از مزایای مهم خریداری زمین در برخی کشورهای خارجی این است که با خرید زمین می توانید اقامت آن کشور را نیز بدست آورید.

نکات مهم خریداری زمین در خارج

از نکات مهم خریداری زمین در خارج به برخی موارد اشاره می شود که بهتر است قبل از خرید زمین بدان توجه شود:

 • اخذ مجوزهای لازم برای ساخت زمین و پرداخت هزینه های مربوط به شهرداری
 • در نظر گرفتن انواع مالیات برای ساخت و ساز زمین
 • محدودیت های احتمالی در خرید ملک خارجی
 • مرز و حدود زمین
 • حقوق استفاده از آب و زمین
 • طرح و نقشه آینده پیشرفت زمین
 • بررسی میزان مصالح مورد نیاز برای ساخت زمین
 • کیفیت زمین برای ساخت و ساز
 • بررسی محل زمین از لحاظ زلزله خیز بودن یا در معرض سیل و دیگر حوادث طبیعی
 • دسترسی به راه و جاده های مواصلاتی

نکات مهم خریداری زمین در خارج

سرمایه گذاری با خرید زمین خارجی

سرمایه گذاری با خرید زمین خارجی در هر کشوری قوانینی بر اساس منطقه و ملیت دارد بطور مثال سرمایه گذاران ملکی ارمنستان نمی توانند در ترکیه به عنوان یک شخص حقیقی زمین خریداری کنند بلکه باید در قالب یک شرکت ملک یا زمین خریداری نمایند. اما سرمایه گذاری روی خرید زمین بهتر است که با مشاوره وکیل ملکی معتبر بین المللی انجام شود تا تمامی نکات از جمله محدودیت های احتمالی، هزینه ها، دریافت مجوز برای ساخت ملک خارجی و دیگر نکات مهم مرتبط بررسی و نظارت شود.

خریداری زمین خارجی

بدین نکته رسیدیم که شرایط خرید زمین در کشورهای خارجی قوانینی متفاوت داشته از جمله گرفتن مجوز خرید زمین در دانمارک و هلند، از مزایای خریداری زمین در کشورهای خارجی به امکان دریافت اقامت و ساخت زمین به سلیقه و دلخواه خود اشاره داشتیم همچنین نکات مهمی که باید در خرید زمین بدان توجه شود را عنوان نمودیم از جمله کیفیت زمین برای ساخت و ساز و بررسی موقعیت جغرافیایی زمین از لحاظ در معرض آسیب بودن حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله.

موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل از هلدینگ حقوقی آپادالا با همکاران مجرب خود موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل IIL و املاک بین المللی اینوستایم امور حقوقی سرمایه گذاری ملکی بین الملل و امور مهاجرت را ارائه و تکمیل می نمایند که در صورت نیاز به اطلاعات قوانین و محدودیت های خرید زمین در کشورهای خارجی می سرمایه گذاری در خارج از کشور توانید با مشاوران اریکه عدل تماس گرفته تا ارتباط تصویری داشته یا برای مشاوره حضوری با وکلا و متخصصین این امر وقت رزرو نمایید. در ضمن بابت مطالعه مقالات مان از شما تشکر می نماییم.

نیاز به راهنمایی بیشتر دارید؟

اگر در خصوص موضوع فوق نیاز به مشاوره حقوقی دارید ، با کمال میل پاسخگوی شما هستیم. همچنین می توانید سوال خود را در بخش مشاوره حقوقی آنلاین مطرح کنید و از وکلا پاسخ بگیرید.

«اخبار سرمایه ایرانیان خارج از کشور»:

شبکه جهانی جام جم نقطه اتصال ایرانیان خارج از کشور با استان‌های زادگاه خود

استانداران ایلام و آذربایجان غربی به صورت جداگانه از شبکه جهانی جام جم بازدید و با مدیر این شبکه به گفتگو پرداختند. به گزارش دانشجو، شبکه جهانی جام جم با هدف ایجاد ارتباط میان ایرانیان خارج از کشور با استان‌های زادگاه خود و در مسیر تحقق سه رسالت اصلی سازمان در سند تحول (هویت محوری،.

پشت پرده تبلیغات خرید مسکن در خارج چیست؟/ پروژه خاص برای خالی کردن جیب ایرانیان!

چند سالی می‌شود که برخی از مردم به جهت کسب اقامت و یا سرمایه‌گذاری در ترکیه اقدام به خرید ملک در این کشور می‌کنند، متأسفانه این رویه به دلیل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور سرعت گرفته و سرمایه‌های بسیاری از ایرانیان از کشور خارج می‎‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در سال.

میخک؛ دریچه‌ای به سرزمین مادری

سامانه میخک به منظور روان سازی خدمات کنسولی خارج از کشور و تسهیل تعامل ایرانیان خارج از کشور با داخل راه اندازی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اواخر پارسال گزارشی درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور منتشر کرد و اعلام کرد که هفت مانع اساسی برای بازگشت این گروه از هموطنان به داخل.

زمینه برای سرمایه‌گذاری امن با تضمین سرمایه و سود در ایران فراهم است

رئیس جمهور با بیان اینکه عموم ایرانیان خارج از کشور دغدغه ایران را دارند، گفت: ایرانیان در همه جای دنیا سرمایه کشور هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنان احساس مسئولیت می‌کند. به گزارش بازارنیوز، سیدابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به عمان در جمع شماری از ایرانیان مقیم این کشور،.

نسبت به همه ایرانیان خارج از کشور احساس مسئولیت می‌کنیم

خبرگزاری آریا-رئیس جمهور با بیان اینکه عموم ایرانیان خارج از کشور دغدغه ایران را دارند ، گفت: ایرانیان در همه جای دنیا سرمایه کشور هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنان احساس مسئولیت می‌کند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، آقای سیدابراهیم رئیسی عصر روز دوشنبه.

رئیسی: زمینه برای سرمایه‌گذاری امن در ایران فراهم است

رئیس جمهور با بیان اینکه عموم ایرانیان خارج از کشور دغدغه ایران را دارند، اظهار داشت: ایرانیان در همه جای دنیا سرمایه کشور هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنان احساس مسئولیت می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیدابراهیم رئیسی عصر روز دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به عمان در جمع شماری.

رئیسی: زمینه سرمایه‌گذاری امن در ایران فراهم است

رئیس‌جمهور در جمع ایرانیان مقیم عمان: زمینه برای سرمایه‌گذاری امن با تضمین سرمایه و سود در ایران فراهم است و بهترین کسانی که می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، ایرانیان خارج از کشور هستند. عموم ایرانیان خارج از کشور دغدغه ایران را دارند. باید همواره این ارتباط را حفظ کنیم چرا که این این ارتباط هم.

زمینه برای سرمایه‌گذاری امن در ایران فراهم است

رئیس جمهور با بیان اینکه عموم ایرانیان خارج از کشور دغدغه ایران را دارند، اظهار داشت: ایرانیان در همه جای دنیا سرمایه کشور هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنان احساس مسئولیت می‌کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی عصر دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به عمان در جمع.

رئیسی: زمینه برای سرمایه‌گذاری امن با تضمین سود در ایران فراهم است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به عمان در جمع شماری از ایرانیان مقیم این کشور، با ابراز خرسندی از حضور در این جمع گفت: معتقدیم همانگونه که باید از حقوق ایرانیان داخل کشور صیانت کنیم، باید حقوق ایرانیان خارج از کشور را.

ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل هم برای آنها و هم برای کشور سرمایه است

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی عصر امروز دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به عمان در جمع شماری از ایرانیان مقیم این کشور، با ابراز خرسندی از حضور در این جمع گفت: معتقدیم همانگونه که باید از حقوق ایرانیان داخل کشور صیانت کنیم، باید حقوق ایرانیان خارج از.

نسبت به همه ایرانیان خارج از کشور احساس مسئولیت می‌کنیم/ زمینه برای سرمایه‌گذاری امن با تضمین سرمایه و سود در ایران فراهم است

رئیس جمهور با بیان اینکه عموم ایرانیان خارج از کشور دغدغه ایران را دارند، اظهار داشت: ایرانیان در همه جای دنیا سرمایه کشور هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنان احساس مسئولیت می‌کند. به گزارش خبرگزاری برنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی عصر امروز دوشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به عمان در جمع شماری از.

ایرانیان داخل و خارج کشور باید در رونق اقتصادی نقش ایفا کنند

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:هر ایرانی که در خارج یا داخل مرزهای کشور زندگی می کند باید نقش خود را در شکوفایی اقتصادی کشور ایفا کند و هر قطره در رونق اقتصادی کشور موثر خواهد بود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محسن رضایی که به صورت ویدئو کنفرانس پنجشنبه شب در اولین همایش.

فرار سرمایه ایرانی به جایی در همین نزدیکی‌

شرایطی مثل کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا مبالغ هنگفتی از سرمایه ایرانیان داخل کشور در کشورهای همسایه اندوخته شود. خروج حجم بزرگی از سرمایه از کشور درحالی صورت گرفته که دولت تصمیم دارد قوانینی در حوزه حمایت از سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج تدوین کند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آخرین پژوهش.

هفت خان بازگشت به ایران؛ قانونی که جایش خالی است

گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور منتشر کرده، می‌گوید که هفت مانع اساسی برای بازگشت این گروه از هموطنانمان به داخل ایران وجود دارد. این‌ گزارش درست وقتی منتشر شده که دولت تصمیم گرفته لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم کند. در این گزارش که باتوجه به.

تسهیل حضور و سرمایه گذاری ایرانیانِ خارج از کشور در داخل ایران

خبرگزاری میزان-رئیس جمهور در ششمین اجلاس کشور‌های صادرکننده گاز در دوحه قطر گفت: از تمام ایرانیان خارج از کشور که فعال اقتصادی هستند، برای ارتباط با ایران در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی دعوت می‌کنم. امروز سهم ایران در اقتصاد منطقه سهم پایینی است که باید افزایش پیدا کند. کشور ما از آن دسته کشور‌هایی است.

رئیس جمهور: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های ایران اسلامی هستند

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم قطر با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های ایران اسلامی هستند، گفت: امروز در مذاکرات با امیر قطر و در گفت وگویی که با نخست وزیر این کشور داشتم، اراده‌ای جدی برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی وجود دارد. به.

رئیسی: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های ما هستند / اراده‌ای جدی برای گسترش مناسبات با ایران از سوی قطر وجود دارد

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های ایران اسلامی هستند، اظهار داشت: امروز در مذاکرات با امیر قطر و در گفتگویی که با نخست وزیر این کشور داشتم، اراده‌ای جدی برای گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی وجود دارد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله ابراهیم رئیسی شامگاه دوشنبه در.

پنج استان شرقی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج نشین همسو شدند

علی اکبر لبافی عصر چهارشنبه در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که به صورت برخط با دبیرخانه شوراهای گفت‌وگوی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و سیستان و بلوچستان در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، به تشریح چگونگی استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف.

۸ درصد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در خراسان جنوبی جذب شد

محمد بهروزی‌فر روز دوشنبه در دومین نشست مشترک دبیرخانه‌های شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان‌های شرق کشور که ویدئوکنفرانسی در اتاق بازرگانی بیرجند برگزار شد افزود: برای جذب سرمایه‌ ایرانیان مقیم خارج از کشور لازم است که همه حوزه‌های امنیتی، انتظامی، اقتصادی، دیپلماسی و سرمایه‌گذاری در کنار هم با یک نوع تفکر.

دکتر سید مجید حلاج زاده به سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد+ویدئو

دکتر سید مجید حلاج زاده ریاست مرکز خدمات به سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور تاکید کردند.

استان مرکزی باید پایلوت جذب ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری شود

گروه استان‌ها-رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: این استان باید پایلوت جذب ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری شود. - اخبار استانها - به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر امروز در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی با اشاره به وضعیت مجامع صنعتی استان اظهار داشت: با نگاه به شعار سال و.

ایرانیان مقیم خارج از کشور ظرفیت ویژه برای صنعت گردشگری هستند

علی اکبر عبدالملکی جمعه شب در جمع اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد افزود: وجود حدود ۸.۵ میلیون نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، ظرفیت ویژه برای صنعت گردشگری کشور به شمار می‌رود، بسیاری از آنان دغدغه ایران را دارند و معتقدند بخش گردشگری کشور به اندازه ظرفیت‌هایش معرفی نشده است. وی ادامه داد.

ضرورت توجه به ظرفیت قابل‌توجه ایرانیان خارج از کشور در دیپلماسی اقتصادی

رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)، ایرانیان خارج از کشور را ظرفیت قابل‌توجهی برای اقتصاد کشورعنوان کرد و بر ضرورت توجه و برنامه‌ریزی جدی برای استفاده از این ظرفیت تاکید کرد. به گزارش ایسنا، مهدی صادقی شاهدانی در نشست «بررسی سیاست‌گذاری کلان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» تصریح کرد: این ظرفیت.

با مذاکره خوب می توان به یک توافق خوب رسید/ برای خنثی سازی تحریم ها نیازمند هاب مالی و هاب لجستیکی هستیم / اگر از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور استفاده نکنیم، نتیجه بی عرضگی ماست

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف عصر امروز (سه شنبه 23 آذرماه) در گردهمایی روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه اظهار داشت: اگر بخواهیم به 4 دهه پس از انقلاب نگاه کنیم، در می یابیم که انقلاب ما در مقطعی از آن و در شرایطی به پیروزی رسید که دنیا در اوج جنگ.

استاد دانشگاه: سرمایه ایرانیان مقیم خارج ۴ برابر کل درآمدهای نفتی ایران است

فرزاد گرامی پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: جذب درصدی از این سرمایه می‌تواند محرک بخش های مختلف اقتصاد ایران باشد. این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: برای درک بهتر این میزان سرمایه می توان اشاره کرد که چین با ۵.۵ هزار میلیارد دلار، ژاپن با ۱.۴ هزار میلیارد دلار و.

قزوین از امن ترین استانهای کشور برای سرمایه گذاری است

مدیرکل سیاسی امنیتی سیاسی استانداری قزوین گفت: قزوین ضمن داشتن ظرفیت های بیشمار صنعتی، کشاورزی و گردشگری از امن ترین استانهای کشور برای سرمایه گذاری محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ ابوالفضل مرادی مدیر کل سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری قزوین عصر دوشنبه در نشست با مدیرمرکز سرمایه گذاری ایرانیان خارج از.

راستی آزمایی در رفع تحریم‌ها

وزیر امور خارجه بر راستی آزمایی در رفع تحریم‌ها و به ویژه فروش آسان نفت کشورمان و دریافت پول آن تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، آقای حسین امیرعبداللهیان در حاشیه کنفرانس روابط خارجی ایران در جمع خبرنگاران درباره راستی آزمایی در مذاکرات وین گفت: امروز دور جدید مذاکرات در وین آغاز.

ظرفیت های خوبی برای جذب سرمایه گذاری در استان قزوین مهیا شده است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قزوین گفت: ظرفیت های خوبی برای جذب سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در استان قزوین مهیا شده است. به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ بهروز کاکاوند مدیر عامل تعاونی آبزیان کشور به همراه سید مرتضی نصری مدیر دفتر سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در.

عضو هیات‌ رییسه مجلس: ایرانیان مقیم آمریکا ۳ هزار میلیارد دلار و ایرانیان مقیم آلمان ۸۰۰ میلیارد دلار ثروت دارند

رییس فراکسیون ایرانیان خارج کشور مجلس با بیان اینکه از ظرفیت عظیم ایرانیان خارج از کشور غفلت شده است، گفت: فقط ایرانیان مقیم آمریکا بیش از ۳ هزار میلیارد دلار ثروت دارند و ما در برجام دنبال ۱۰ میلیارد دلار بودیم. حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه.

سلیمی: سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی نزولی شد

رییس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه سرمایه گذاری خارجی در دولت روحانی نزولی شد گفت: برای حل مشکل سربازی ایرانیان خارج از کشور سرمایه گذاری در خارج از کشور در حال رایزنی با سازمان نظام وظیفه هستیم. به گزارش مشرق، خبرگزاری ایرنا گفت‌وگویی با حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی رییس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور انجام داده است که بخش‌های.

برای حل مشکل سربازی ایرانیان خارج از کشور رایزنی می‌کنیم

رییس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه برای حل مشکل سربازی ایرانیان خارج از کشور در حال رایزنی با سازمان نظام وظیفه هستیم، گفت: فراکسیون ایرانیان به سازمان نظام وظیفه پیشنهاد داده که این افراد بتوانند خدمت سربازی خود را بخرند. به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی با.

سلیمی: سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی نزولی شد/ بازگشت ۲۰۰ چهره برجسته علمی به کشور

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خبرگزاری ایرنا گفت‌وگویی با حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی رییس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید. هر ایرانی در هر جای جهان باشد، پاره تن ماست - در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ میلیون ایرانی در خارج از کشور اقامت.

میزان ثروت ایرانیان مقیم آمریکا | نماینده مجلس:در برجام دنبال ۱۰ میلیارد دلار بودیم | ۲مشوق برای بازگشت ایرانیان

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا،‌ حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷ تا ۸ میلیون ایرانی در خارج از کشور اقامت دارند، افزود: هر ایرانی در هر جای جهان باشد، پاره تن ماست و ما به عنوان نمایندگان مردم.

قوه قضائیه از ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور حمایت می‌کند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه شامگاه چهارشنبه در اجلاسیه شهدای حقوقدان جنوب کشور با تشکر از برگزاری این یادواره اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران شجره طیبه‌ای است که با خون شهدا آبیاری شده و به عنوان شجره طیبه تنومند در مقابل همه استکبار.

معاون اول قوه قضاییه: زمینه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور فراهم شود

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق شامگاه چهارشنبه در نخستین یادواره شهدای حقوقدان جنوب کشور که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: آن دسته از ایرانیان مقیم خارج از کشور که معتقد هستند ایران مقدس است و ایران را وطن خود می‌دانند باید سرمایه‌های بزرگ خود را به کشور وارد کنند و ما هم مسیر را.

حمایت قوه قضائیه از ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور؛ حقوقدانان برای حل مشکلات مردم طرح بدهند

گروه استان‌ها_ معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امروز معیشت یکی از مهم‌ترین مشکلات است، گفت: حقوقدانان می‌توانند طرحی بدهند که این مشکل کمتر شود، مثلا سرمایه‌های خارج از کشور با یک طرح منسجم می‌تواند وارد کشور شود و یوه قضائیه هم‌ حمایت می‌کند. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز،.

ایرانیان خارج از کشور یک سرمایه بزرگ برای کشور هستند

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی در نشست مشترک معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ضمن تقدیر از معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، افزود: شرایطی که مدیریت جدید بر.

باید زمینه تردد و سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور تسهیل شود

دریافت 56 MB 44*41 برچسب‌ها سید ابراهیم رییسی ترکمنستان سازمان اکو ایران پروندهٔ خبری پانزدهمین نشست سران سازمان اکو

رئیسی: باید زمینه تردد و سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور تسهیل شود

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شنبه شب در دیدار ایرانیان مقیم ترکمنستان در سفارت کشورمان در عشق آباد با تاکید بر اینکه باید ارتباط ایرانیان مقیم خارج از کشور با فرهنگ، آداب، رسوم و تمدن کهن ایرانی اسلامی حفظ شود، گفت: باید شرایط مناسبی برای.

معرفی جذاب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از ایران

معرفی جذاب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از ایران

بر خلاف سال ۲۰۱۸ میلادی که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها با بازده منفی بازارهای مالی مواجه می‌شد، طی سال ۲۰۱۹ نه تنها فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری مهیا شد بلکه سودآورترین گزینه‌ها در بازارهای کمتر شناخته شده جهان پدیدار شد.

با وجود بروز نگرانی‌هایی در خصوص فرجام جنگ تجاری چین و آمریکا و یا سرنوشت نامعلوم برکسیت، بازارهای مالی جهان تحت تاثیر تغییر سیاست بانک‌های مرکزی و آغاز روند کاهش نرخ‌های بهره روزهای پرورنقی را سپری کردند.

به عنوان نمونه، در بازار سهام ایالات متحده رکورد شاخص‌ها شکسته شد و بازده متوسط بازارهای مالی به ۳۰ درصد رسید. با این حال در گوشه و کنار جهان بازارهایی بودند که سود بیشتری به سرمایه‌گذاران خود اعطا کردند.

روسیه

هرچند اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۹ چنان تحت تاثیر منفی تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داشت که خیابان‌های مسکو را در تابستان گذشته به محل اعتراض به وضعیت بد اقتصادی بدل کرد ولی بازدهی بازار سرمایه این کشور بر پایه دلار آمریکا در جایگاه نخست جهان قرار گرفت.

ثبات نسبی حاکم بر بازار جهانی نفت این امکان را به بانک مرکزی دومین تولیدکننده نفت جهان داد تا ضمن حفظ نسبی ارزش روبل، نرخ بهره بانکی را طی ۵ مرحله کاهش دهد. بدین ترتیب شاخص آرتی‌اِس که متوسط بهای سهام ۵۰ شرکت بزرگ‌تر بورس مسکو را نشان می‌دهد، طی سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است.

یونان

یونان یک دهه پس از گرفتار آمدن در دام بحران اقتصادی فراگیر و تحمل برنامه‌های ریاضت اقتصادی، در سال ۲۰۱۹ نه تنها تحت تاثیر حمایت مالی اتحادیه اروپا با رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مواجه بود بلکه شاخص بازار سهام این کشور نیز رکوردی جهانی از خود بر جای گذاشت.

بورس آتن بر پایه نرخ دلار طی ۱۲ ماه گذشته بازده متوسط ۴۴ درصدی را شاهد بوده است.

پالادیوم

قیمت این فلز کمیاب در سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۰ درصد رشد کرد سرمایه گذاری در خارج از کشور و بهای هر اونس آن به نزدیکی ۲ هزار دلار رسید. بدین ترتیب پالادیوم بالاترین رشد قیمت را در بازار فلزات به خود اختصاص داد.

کارشناسان عرضه محدود این فلز را در برابر رشد تقاضای آن در صنعت خودرو به ویژه برای تولید موتورهای سازگار با محیط زیست، علت اصلی جهش قیمت آن می‌دانند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا