مبانی تحلیل فنی

تحلیل SWOT چیست؟

SHENOTO+

تحلیل SWOT چیست و به چه کار می‌آید؟

بسیاری از شاخه‌های دانش، کلیدواژه‌هایی دارند که تصور آن دانش‌ها، بدون آن واژه‌ها امکان‌پذیر نیست.

به عنوان مثال، اگر عرضه و تقاضا را از اقتصاد بگیریم، با وجود پیکر فربهِ این دانش، چیزِ چندانی از آن باقی نمی‌ماند.

به شیوه‌ی مشابه، اگر فرصت، تهدید، قوت و ضعف را از استراتژی بگیریم، بخش مهمی از استراتژی را کمرنگ کرده‌ایم. چهار واژه‌ای که معمولاً آن‌ها را به واسطه‌ی حرف اول معادل‌های انگلیسی‌شان، به عنوان SWOT یا ماتریس SWOT می‌شناسیم:

ماتریس SWOT را می‌توان از قدیمی‌ترین ابزارهای استراتژی دانست و تحلیل SWOT بر اساس این ماتریس، به بخش استانداردِ بسیاری از کتاب‌ها و مراجع رسمی در زمینه‌ی استراتژی و تفکر استراتژیک تبدیل شده است.

با وجودی که اغلب ما، آشنایی کافی با این ابزار داریم، با هدف یکنواخت شدن تصویر ذهنی دوستان متممی از تحلیل SWOT و نیز شکل‌گیری یک زبان مشترک در این زمینه، درسی را به مرور مختصر این ابزار اختصاص داده‌ایم.

ماتریس SWOT

نخستین گام برای استفاده از تحلیل SWOT این است که نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید را، هر یک به صورت جداگانه و دقیق، فهرست تحلیل SWOT چیست؟ کنیم. دو اصطلاح قوت و ضعف به وضعیت درونی کسب و کار اشاره دارند و فرصت و تهدید، از محیط بیرونی کسب و کار حرف می‌زنند:

بنابراین موارد زیر می‌توانند نمونه‌هایی از قوت و ضعف در یک کسب و کار (SW) باشند:

 • نقدینگی بالا / پایین
 • دسترسی داشتن یا نداشتن به دانش فنی و تخصصی
 • در اختیار داشتن یک پایگاه قدرتمند در میان مشتریان
 • سهم بالا یا پایین هزینه‌ی منابع انسانی در ساختار هزینه های کسب و کار
 • دسترسی ساده یا دشوار به منابع حیاتی برای کسب و کار
 • انگیزه‌ی بالا یا پایین نی
 • کیفیت بالا یا پایین محصولات
 • دسترسی یا عدم دسترسی به یک شبکه توزیع قدرتمند

در مقابل، موارد زیر می‌توانند نمونه‌هایی از فرصت و تهدید در محیط یک کسب و کار (OT) باشند:

 • نوسان نرخ برابری ریال در برابر دلار
 • ثبات یا بی‌ثباتی قوانین در حوزه‌ی فعالیت یک کسب و کار
 • وجود داشتن یا نداشتن رقبای بزرگ با حمایت و سوبسید دولتی
 • رواج داشتن یا رواج نداشتنِ فرهنگ استفاده از محصولات یک کسب و کار
 • تغییر در هرم جمعیتی و ویژگی‌های دموگرافیک جامعه
 • تغییراتی که در زیرساخت‌های تکنولوژیک کشور روی می‌دهد
 • پیشرفت‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات
 • تقویت یا تضعیف رابطه‌ی سیاسی کشور با سایر کشورها

اگر نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید را در چارچوبی که کمی بالاتر نمایش تحلیل SWOT چیست؟ دادیم قرار دهیم، به چنین ماتریسی خواهیم رسید:

تحلیل SWOT

ماتریس SWOT را نباید با تحلیل SWOT اشتباه بگیریم. این ماتریس، صرفاً شیوه‌ای برای نمایش وضعیت موجود یک کسب و کار است. اما هدف اصلی از فهرست کردن نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید، بررسی گزینه‌های استراتژیک پیش روی یک کسب و کار است. وگرنه فهرست کردن نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید، به خودی خود نمی‌تواند معجزه کند و تأثیری داشته باشد.

به همین علت، گام بعد از تعیین مولفه‌های S و W و O و T این است که رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر و تأثیر آن‌ها بر یکدیگر را در نظر بگیریم:

معمولاً در میان استراتژیست‌ها، اصطلاح‌های زیر را زیاد می‌شنوید (+):

تمرین و مشارکت در بحث

یکی از چهار استراتژی SO و WO و ST و WT را انتخاب کنید و در کسب و کار خود (یا شرکت‌های مورد علاقه‌تان) نمونه یا نمونه‌هایی از آن را بیابید.

تحلیل SWOT چیست ؟ (SWOT Analysis)

تحلیل SWOT چیست ؟ (SWOT Analysis)

اس دبلیواُتی در انگلیسی حروف اول کلمات قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) است. از این روش علاوه بر برنامه ریزی استراتژیک بطور کلی در تحلیل وضعیت سازمان‌ها استفاده می شود.در واقع تحلیل SWOT را باید ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی است. این تحلیل را علاوه بر SWOT در برخی متون به صورت TOWS نیز آورده‌اند.

تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات:

در تحلیل swot عوامل مؤثر بر شرکت یا سازمان به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی

الف) عوامل درونی:

این عوامل در اختیار شرکت بوده و جزء عوامل داخلی می باشند. پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تأثیر دارند سازمان نیز بر آنها تأثیر دارد.هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای بدست اوردن سود بایستی از آنها بهره برداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلوگیری از ضرر یا کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند.تحلیل SWOT چیست؟

عوامل درونی نیز همانند عوامل بیرونی دو دسته می باشند که عبارتند از:

نقطه قوت: عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه‌هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین‌کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

نقاط قوت اختراعات ثبت شده شرکت.
نام تجاری و برند شناخته شده.
شهرت در بین مشتریان.
مزیت در قیمت تمام شده.
دسترسی اختصاصی به منابع طبیعی.
دسترسی به شبکه های توزیع مناسب.
نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی شود:

ظرفیت و تواناییها/ مزایای رقابتی/انحصاری بودن/ منابع، دارایی، کارکنان/ تجربیات، دانش، داده ها/ ذخایر مالی و درآمدهای احتمالی/منطقه بازار یابی، توزیع و شناخته شدن/جنبه های نواوری/محل جغرافیایی/قیمت و کیفیت/اعتبارات و صلاحیت ها/فرایندها و سیستم ها/ فناوری اطلاعات و ارتباطات/فرهنگی، رفتاری، نگرشی/حمایت مدیران

نقاط ضعف: نوع محددیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی‌هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است.
عدم پشتیبانی و حفاظت از اختراعات.
نام تجاری و برند ضعیف.
ناشناخته بودن در بین مشتریان.
ساختار پر هزینه در شرکت.
عدم دسترسی به منایع.
عدم دسترسی به شبکه های توزیع.
نیروی انسانی ناکارآمد.
نکته ی حائز اهمیت در اینجا امکان تبدیل شدن ضعفها و قوت ها به یکدیگر در شرایط گوناگون است. برای مثال ظرفیت تولید بالا می تواند یک مزیت و قوت برای شرکت محسوب شود اما همین ظرفیت بالا در شرایط تحلیل SWOT چیست؟ رکود و تغییرات تکنولوژیکی می تواند باعث کاهش چابکی شرکت گردد و به آن لطمه وارد کند.

نقاط ضعف می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد:

کمبود ظرفیت و توانایی ها/ کمبود قدرت رقابت/ شهرت، حضور در میدان/مباحث مالی/آسیب پذیری دانش/ مقیاس و محدودیت زمانی/جریان نقدینگی و مصرف آن/ دوام و ایستادگی/تأثیر روی فعالیت های اصلی/قابلیت اطمینان داده ها/قابلیت پیش بینی برنامه ها/ روحیه، تعهد و رهبری/اعتبارات/فرآیندها و سیستم ها/عدم حمایت مدیران

ب)عوامل بیرونی:

این عوامل خارجی از سازمان بوده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ گونه

تاثیری بر آنها ندارد.هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی که میتواندبه یک سازمان سود

رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتباب شود. عوامل بیرونی خود به دو گونه میباشد:

فرصت: عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان
نیاز برطرف نشده مشتری.
ظهور تکنولوژی های جدید.
کم شدن محدودیت های قانونی.
حذف موانع تجارت جهانی.

فرصت ها را می تواند در قالب یکی از دسته دهای زیر دسته بندی گردد:

– توسعه بازار/ آسیب پذیری رقبا/ روندهای صنعت با شیوه زندگی/توسعه تکنولوژی/- اعتبار جهانی/- بازارهای جدی- صادرات و واردات/ انحصاری شدن جدید/قراردادهای بزرگ/ توسعه کسب و کار و محصول/ اطلاعات و تحقیق/- شراکت ها و نمایندگی- تأثیرات فصلی، آب و هوا و غیره/ وضعیت اقتصادی

تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید عمده‌ای در راه موفقیت سازمان باشند. تغییر در سلیقه ی مشتری که باعث فاصله گرفتن او از محصولات ما می شود.
ظهور محصولات جایگزین پر قدرت.
افزایش محدودیت های تجاری.

تهدیدها می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد:

– اثرات سیاسی/ اثرات محیطی/ اثرات قانونی/ توسعه فناوری اطلاعات/ اهداف و مقاصد رقبا/- تقاضای بازار/تکنولوژ محصولات، خدمات و ایده های جدید/قراردادهای حیاتی/ شرکای تجاری/- مواجه با موانع و تهدیدهای برطرف نشده/اقتصاد داخل و خارج/
ماتریس SWOT

دربرنامه‌ریزی راهبردی، به ترتیب چشم انداز(Vision)، رسالت(Mission)، اهداف(Objectives)، راهبردها(Strategies)، عناوین برنامه‌ها (Projects) و فعالیتها(Activities) برای سازمان یا تشکل مورد نظر تعریف می‌گردد. چشم انداز و رسالت بر مبنای نظر بالاترین مرجع تصمیم گیر (که می‌توان اساسنامه مصوب مجمع عمومی در نظر گرفت) تعیین می‌شود. اهداف نیز بر اساس رسالت تعیین شده مشخص می‌شود. درواقع رسالت یا ماموریت، وظایف کلی و دور نمای فعالیتهای تشکل را مشخص می‌کند و اهداف، مسیرهای رسیدن به این رسالت می‌باشد. برای تعیین راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها (Strenght, Weakness, Opportunity, Threats) با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی می‌شود که بر مبنای آن و با استفاده از ماتریس SWOT، راهبردها استخراج می‌گردد:

SWOT.JPG

هر راهبرد در زیر مجموعه یکی از اهداف، روش رسیدن به هدف را مشخص می‌سازد. شناسایی ذی‌نفع‌های درونی و بیرونی نیز به شناسایی عوامل کمک می‌نماید. پس از آن برای رسیدن به هر راهبرد، برنامه‌هایی مشخص می‌شود که لازم است زمانبندی و بودجه گذاری آنها نیز انجام شود.

راهبرد S

این راهبرد می‌تواند یک حالت هم‌افزایی در سازمان ایجاد کند. هر شرکتی مایل است در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره‌گیری از توانمندی‌ها، استفاده از فرصت‌ها را به حداکثر برساند. (گردهمایی‌ها و ارائه تجارب موفق، همچنین طراحی دوره‌های آموزشی مانند مدیریت دانش ، سازمان‌های یادگیرنده و غیره می‌تواند در این زمینه سودمند باشد.)

راهبرد W

هدف دومین راهبرد، کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌هاست. گاه شرکت‌ها به دلیل برخورداری از ضعف‌های اساسی، امکان استفاده از فرصت‌های به دست آمده را ندارند، لذا طراحی دوره‌های آموزشی به منظور از بین بردن نقاط ضعف می‌تواند شرکت را در استفاده از فرصت‌ها توانمند کند.

راهبرد o

این راهبرد براساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده‌است و هدف آن افزایش توانمندی‌های موجود و کاهش تهدیدات با طراحی دوره‌های آموزشی است.

راهبرد T

هدف این راهبرد، کاهش نقاط ضعف و تهدیدات تا حد امکان است. شرکتی که در معرض ورشکستگی قرار دارد می‌تواند با برگزاری دوره‌هایی مانند مدیریت راهبردی و … از راهبردهای گوناگونی مانند انحلال، ادغام و تلاش برای بقا استفاده کند.

به منظور درک بهتر این روش، مثال زیر ارائه می‌شود. در این کار-فهرست (check-list) به تفکیک نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات یک شرکت سوالاتی مطرح گردیده‌است :

الف – نقاط قوت بالقوه Potential internal strengths – قابلیت تولید

– مهارت‌های بازاریابی خوب

– مهارت‌های مربوط به تحقیق و توسعه
– قابلیت و توانایی سیستم‌های اطلاعاتی
– منابع انسانی
– نام معروف و خوش نامی
– ساختار سازمانی مناسب
– توانایی مدیریت بر تغییرات استراتژیک

ب – نقاط ضعف بالقوه Potential internal Weaknesses – بالا بودن قیمت تمام شده
– نزول نوآوری
– ضعف بازاریابی
– کافی نبودن سیستم‌های اطلاعاتی
– عدم کفایت منابع انسانی
– عدم خوشنامی
– تعارض بین واحدهای مختلف
– نامناسب بودن ساختار سازمانی

ج – فرصت‌های بالقوه Potential environmental opportunities – نگاه به بازارهای دست نخورده جدید
– توسعه فیزیکی بازار
– کاربرد مهارت‌های تحقیق و توسعه
– ورود به اقلام جدید تولید و بازار

د – تهدیدات بالقوه Potential environmental threats – افزایش رقابت داخلی
– افزایش رقابت خارجی
– تغییر سلایق مشتری
– وجود موانع ورود به بازار
– افزایش وجود کالاهای جایگزین

آنالیز SWOT چیست و چه کمکی به ما می کند؟

swot

تحلیل SWOT یکی از 10 ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت است. به زبان ساده، آنالیز SWOT در واقع شناسایی و تحلیل عواملِ مثبت و منفیِ تاثیرگذار، درون و خارجِ سازمان است. این عوامل به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

1- از لحاظ نحوه اثرگذاری

عوامل مثبت: عواملی که به سازمان در دستیابی به اهداف خود کمک می کند.

عوامل منفی: عواملی که سازمان را از دستیابی به اهداف خود دور می کند.

2- از لحاظ محیط اثرگذاری

عوامل درونی: عواملی که در اختیار سازمان هستند.

عوامل بیرونی :عواملی که سازمان تاثیری برآنها ندارد، ولی بر سازمان تاثیرگذارند.

از کنار هم قرار دادن این عوامل، در واقع 4 عامل مثبت درونی، منفی دورنی، مثبت بیرونی و منفی بیرونی ایجاد می شود، که در آنالیز SWOT به ترتیب نقاط قوت، نقاط قابل توسعه (ضعف)، فرصت­ها و تهدیدها نام گذاری می­شوند. برای درک بهتر این موضوع در گراف زیر نمایش داده شده است:

Presentation1

لذا همانگونه که از تعاریف و توضیحات فوق استنباط می شود، آنالیز SWOT ابزاری برای تصمیم گیری است. این روش با ارائه اطلاعات درست و طبقه بندی شده به تصمیم گیری صحیح و اصولی کمک می کند. لذا در مواقعی که نیاز به تصمیم گیری یا برنامه ریزی استراتژیک در واحد نت است، مثلا تهیه نقشه راه پیاده سازی سیستم نت، این ابزار می تواند راهگشا باشد. اما چگونه می توان یک آنالیز SWOT موثر اجرا کنیم؟

تحلیل SWOT چیست و چطور باید از آن در کسب و کار استفاده کرد – Novininsta

تحلیل SWOT

تحلیل SWOT چیست و چطور باید از آن در کسب و کار استفاده کرد – Novininsta

تحلیل SWOT چیست و چطور باید از آن در کسب و کار استفاده کرد؟ دانستن دانش فرصت ها و تهدیدها، دانشیست که تمام صاحبان مشاغل باید به آن آشنایی داشته باشند.

دانستن علم swot، به شما که به عنوان سرمایه گذار می‌خواهید، کسب و کاری را برای خودتان ایجاد کنید، از اهمیت زیادی برخوردار است.

اما چرا این موضوع دارای اهمیت بوده و باید قبل از هرگونه اقدامی به تجزیه و تحلیل SWOT پرداخت.

یا به عبارت دیگری چگونه می توان از SWOT در کسب و کار خود استفاده کنید؟

اول از همه باید به این موضوع بپردازیم که SWOT چیست؟

زمانی که شما می‌خواهید تا پلن بازاریابی برای افزایش فروش و محصولات خود طراحی کنید، حتما از قبل باید به تحلیل SWOT که شامل چهار عنصر اصلی (نقات قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها) بوده که حتما باید قبل از طراحی هرگونه پلنی برای بازارایابی و فروش مورد تجلیل و بررسی قرار بگیرد.

اما اگر می خواهید تا انواع مارکتینگ و یا بازاریابی آشنا شوید، پیشنهاد ما به شما، مطالعه مقاله ذیل است.

بازاریابی چیست؟ ›

SWOT چیست؟

به طور کلی تحلیل SWOT چیست؟ SWOT از چهار عنصر اصلی (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها) تشکیل شده است که میتواند تعریف جامع و کوتاهی را به شما ارائه دهد .

بررسی نقاط قوت

نقاط قوت در تجزیه و تحلیل SWOT، از ویژگی های درون سازمانی بوده که برای موفقیت یک پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است.

نقات قوت، قابلیت‌هایی هستند، که می‌توانند به عنوان مزایای رقابتی مورد استفاده قرار بگیرند.

فرض کنید شما برندی معتبر مانند کاله هستید و مردم ایران از این برند به خوبی یاد کرده و همیشه می‌دانند، که کاله دارای تنوع محصولات بسیاری است و کلیه محصولاتش دارای کیفیت بالایی می‌باشد.

پس مزایای کاله نسبت به سایر رقبای خود می تواند شامل:

 1. برند محبوب مردم
 2. دارای تنوع محصولات
 3. کیفیت بالای محصولات

تحلیل SWOT

بررسی نقاط ضعف

عواملی هم وجود دارند، که از موفقیت آمیز بودن یک پروژه جلوگیری می‌کنند، که به این عوامل نقاط ضعف می‌گویند.

فرض کنید شما برندی هستید، که به تولید مواد غذایی با تولیدات محدود و در شهری کم جعیت هستید. این عوامل همگی باعث می‌شود، تا در میان مردم نا آشنا باقی بمانید.

پس نقاط ضعف این برند نسبت به برند کاله چه تحلیل SWOT چیست؟ چیزهایی خواهد بود:

 • نا آشنا برای مردم
 • دارای محدودیت تولید

نقاط قوت و ضعف جزء عوامل داخلی بوده که مستقیما از اتفاقات درون سازمانی یک برند نشات می‌گیرد.

فرصت ها در SWOT چیست؟

فرصت ها به عنوان عوامل خارجی هستند، که بر روی اهداف و استراتژی های شرکت تاثیر می‌گذارتد.

فرصت‌ها، عواملی هستند که برای شما به عنوان صاحب کسب‌وکاری مزایایی را تحلیل SWOT چیست؟ ایجاد می‌کنند، تا بتوانید در دنیای رقابت امروزی گام های مثبتی در جهت رشد و تعالی کسب و کار خود بردارید.

عواملی که می‌تواند، باعث ایجاد تمایز بین شما و سایر رقبا شده و حتی می‌تواند همین عوامل باعث شود تا مشتریان وفادار شما به خاطر همین وجه تمایز محصولات و یا خدمات شما را به سایر رقباتان ارجحیت دهند.

باز هم مثال کارخانه کاله را می‌زنم، کاله به عنوان یک شرکت تولیدی محصولات غذایی، از فناوری جدیدی برای رژیمی کردن محصولات خود استفاده می کند.

کاله با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و افزایش افراد چاق در سطح کشور به تولید محصولات رژیمی پرداخته که همین موضوع باعث ایجاد وجه تمایز بین کاله و سایر رقبایش شده است.

آموزش swot

تهدیدها در SWOT چیست؟

تهدیدها دقیقا عکس فرصت ها در SWOT است. تهدیدها هم مانند فرصت‌ها می‌توانند بر روی عدم موفقیت کسب و کارها تاثیر بگذارد.

این عوامل می تواند باعث ایجاد یک تصویر منفی در بازار شود.

عوامل مختلفی مانند بالا و یا پایین شدن قیمت ها، نداشتن تکنولوژی و … که همه این عوامل را می توان به عنوان تهدیدها در نظر گرفت.

باز هم می خوام مثال یک کارخانه کوچک مواد غذایی در یک شهر کوچک با تعداد محدودی محصولات را مثال بزنم.

به مرور و با گذشت زمان سلیقه مردم تغییر کرده و به سمت مصرف محصولات رژیمی می روتد.

اما شما تکنولوژی تولید این محصولات را ندارید، از اینرو به ناچار محصولات قبلی خود را تولید می‌کنند;

که با گذشت زمان بازار مصرف کننده خود را از دست داده و سهم بازار کمتری را خواهید داشت.

یه موضوع دیگه ای که همیشه مورد توجه بسیاری از صاحبان کسب و کار قرار گرفته، یا شاید هم بهتر بگویم قبل از اینکه بخواهید فروش و بازاریابی محصولات خود را افزایش دهید، باید به آن بپردازید، برندینگ نام برند و محصولات است.

در مثال های فوق مجموعه کاله را مثال زدیم. همانطور که می‌دانید، کاله علاوه بر ویژگی های ذکر شده، دارای برندینگ معتبر و قوی است.

برای اینکه با برندینگ بیشتر آشنا شوید، پیشنهاد ما به شما مطالقه ای است در ادامه لینک آن را برایتان می گذاریم.

برندینگ چیست؟ ›

نتیجه گیری این مقاله :

پس اگر می‌خواهید، در بازار به شدت رقابتی که در فضای کنونی ایران و حتی گسترده تر یعنی در بازار جهانی، برنده میدان باشید، باید بر روی موج تغییرات سوار شده و SWOT خود را مطابق با آن برنامه ریزی کنید.

آنالیز SWOT چیست؟ این آلبوم بهادار می‌باشد

در این مطلب قصد داریم آنالیز مهمی در رشد کسب و کار را بررسی کنیم. آنالیز و تحلیل SWOT چیست؟ این آنالیز چه فوایدی برای کارآفرینان دارد؟ در ادامه همراه نیربای باشید. عبارت SWOT مخفف چهار واژه Strength، weakness، opportunity، threats است. این چهار کلمه به ترتیب به معنای قدرت، ضعف، فرصت و تهدیدها می باشد. این چهار واژه را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم. قدرت و ضعف از مواردی هستند که کاملا از درون سازمان بر می خیزند. اما فرصت و تهدیدها بیشتر به عواملی خارجی وابسته اند.

Shenoto plus

SHENOTO+

مدیریت کارکنان

انتشارات سارگل

Shenoto plus

SHENOTO+

مهارت های مصاحبه شغلی

انتشارات سارگل

Shenoto plus

SHENOTO+

مدیریت گروه ها

انتشارات سارگل

Shenoto plus

SHENOTO+

تفکر استراتژیک

انتشارات سارگل

Shenoto plus

SHENOTO+

اصول برگزاری و ارایه سخنرانیهای علمی

انتشارات سارگل

Shenoto plus

SHENOTO+

مشتری مداری

انتشارات سارگل

Shenoto plus

SHENOTO+

تحلیل شخصیت در سازمان

انتشارات سارگل

Shenoto plus

SHENOTO+

بی انضباطی پنهان در سازمانها

انتشارات سارگل

Shenoto plus

SHENOTO+

اثر مرکب

انتشارات جیحون

Shenoto plus

SHENOTO+

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا