مبانی تحلیل فنی

کتاب تحلیل تکنیکی بین بازاری

10 فرمان جان مورفی برای انجام یک معامله موفق با استفاده از تحلیل تکنیکال 2

آموزش تحلیل بین بازاری – مقدمات

نکته کلیدی : با اینکه بیش از دو دهه از چاپ کتاب تحلیل بین بازاری جناب مورفی می گذرد و با اینکه این کتاب به عنوان پایه تحلیل بین بازاری در نظر گرفته می شود اما تغییرات گسترده ای که در سطح بازارهای جهانی و مخصوصا بازار ارز ایجاد شده است بسیاری از شرایط ارتباطات بین بازارها تغییر یافته است.

در این دوره آموزشی ما می خواهیم شما با تحلیل بین بازاری با محوریت بازار ارز آشنا شوید. بدیهی است تحلیل بین بازاری مستلزم آشنایی و آگاهی، نسبت به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی را می طلبد. بدین جهت که اگر تحلیل گر نتواند بازارهای جانبی را بوسیله تحلیل تکنیکی و بنیادی مورد بررسی قرار دهد نمی تواند از روابط و دیدگاه هایی که از بازارهای جانبی بدست می آورد برای بازار هدف خود استفاده کند.

این موارد موجب می شود تحلیل بین بازاری چکیده ای از تحلیل جامع کل بازارها در نظر گرفته شود و بدین شکل بجای تمرکز و بررسی یک بازار، یک گروه معاملاتی و یا یک گزینه معاملاتی به بررسی شرایط کلی بازارها و تاثیرگذاری گروه ها، گزینه ها و بازارها می پردازیم.

تعریف : تحلیل بین بازارها در واقع تحلیلی است که هدف آن آگاه شدن زودتر از شرایط بازارهای دیگر است برای تعریف آن می توانیم بگوییم که تحلیل بین بازاری به شاخه ای از بررسی بازار گفته می شود که بر اساس تحلیل، بررسی و استفاده از داده های بازارهای جانبی به پیش بینی بازار هدف پرداخته می شود. همانطور که از تعریف این مدل از تحلیل مشخص است در تحلیل بین بازاری از روش های دیگر تحلیل مانند تکنیکال یا فاندامنتال استفاده می شود. این تحلیل که رابطه بسیار نزدیکی با تحلیل بنیادی دارد رابطه بین بازارهای مختلف و رفتار معامله گران در بازارهای مختلف را زیر نظر می گیرد و از طریق بازارهای دیگر رفتار و جریان عرضه و تقاضا در بازار هدف را پیش بینی می کند.

شاخه های تحلیل بین بازاری

در تحلیل بین بازار دو شاخه اصلی وجود دارد:

 • رفتار شناسی دارایی های مختلف حاضر در یک بازار
 • اثرات بازارهای دیگر بر بازار هدف

شاخه اول به این موضوع می پردازد که بررسی و پیش بینی یک شاخه از دارایی ها، جفت ارزها یا کالاها چه تاثیری بر دیگر دارایی ها و کالاها دارد.

به عنوان مثال:

بررسی می شود جفت ارزها چگونه و چرا با یکدیگر رابطه دارند؟

این رابطه بصورت مستقیم است یا معکوس؟

اثرات این رابطه چگونه مشخص می شود؟

کدام یک نسبت به دیگری تقدم و تاخر دارند؟

و در نهایت چگونه می توان با تحلیل رفتار و حرکت یکی به رفتار و حرکت دیگری پی برد. اینها همگی مباحثی هستند که در زمینه تحلیل بین بازاری می تواند مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه دلخواه تحلیل و بررسی در دارایی هدف را به شما منتقل کند. این بخش را می توانیم بخش خرد تحلیل بین بازاری تعبیر کرد. شرایطی که نرخ یک دارایی به عنوان مثال یک ارز در بازار دستخوش تغییر می شود.

در بخش دیگر تحلیل بین بازاری با شرایط تاثیر گذاری بازارهای مختلف بر یکدیگر سر و کار داریم. چهار بازار اصلی عبارتند از:

 • بازار کالا
 • بازار اوراق قرضه
 • بازار اوراق بهادار(سهام)
 • بازار ارز

در این بخش که بررسی شاخص ها و داده های کلان اهمیت بیشتری دارد به رفتار این بازارها در مقابل یکدیگر تمرکز می شود. در طول این دوره آموزشی ما به هر دو قسمت این رابطه های متقابل می پردازیم.

مبنای تحلیل بین بازاری

در بحث قبل اشاره کردیم تحلیل بین بازاری شاخه ای از تحلیل بنیادی یا تکنیکی می تواند باشد که بر خلاف تحلیل تکنیکی و بنیادی که قدمتی بیش از 188 سال را دارند و کتاب ها مقالات و صحبت های بسیاری راجع به آنها شده است در تحلیل بین بازاری منابع، صحبت ها و بررسی ها بسیار اندک و نوپا هستند و مدت زمان درازی را می طلبد تا تئوری ها مباحث و موضوعاتی که در رابطه با تحلیل بین بازاری وجود دارد مورد سنجش قرار بگیرند و پس از سنجش به لحاظ درستی تحلیل و پیش بینی به عنوان یک اصل مورد استفاده قرار بگیرند.

بدیهی است در این شاخه از تحلیل نیز رقابت و شرایط کارایی بازارهای مختلف می تواند تئوری ها را دستخوش تغییر کند و حتی در بعضی موارد زیان های پیش بینی نشده از معاملات این روش تحلیلی ایجاد شود اما آنچه مهم است اینکه به دلیل اینکه این روش تحلیلی برآمده از ذات بازارهای مختلف و درهم تنیده است سرمایه ها هیچگاه اشتباه نمی کنند و در نتیجه سرمایه گذاران و سرمایه همیشه به سمت بازاری می رود که بیشترین بازدهی را به همراه کمترین ریسک داشته باشد این موضوع باعث می شود جریان سرمایه در دنیای امروز هر لحظه هوشیاری و آگاهی بالایی نسبت به بازدهی و ریسک معقول در بازارهای مختلف داشته باشد و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی از روش های مختلف تحلیلی و معامله گری از جمله تحلیل بین بازاری برای به حداکثر رسانی سود بخواهند بهره ببرند. در نتیجه سرمایه و ریسک همیشه در یک بازار نمی ماند و مدام بر حسب شرایط تحلیلی دیگر به دنبال بازدهی بیشتر در حال جابجایی است. در نتیجه خروج سرمایه از یک بازار یا یک دارایی خاص منجر به عرضه و افت قیمت شاخص مورد نظر می شود و ورود سرمایه به یک بازار یا یک دارایی خاص منجر به تقاضا و افزایش شاخص قیمت مورد نظر می شود.

وظایف تحلیل گر بین بازاری

تحلیل گر بنیادی از یک سو باید شناخت کافی از رابطه های بازارها و دارایی های مختلف نسبت به یکدیگر داشته باشد و بداند بین دو بازار و دو دارایی خاص رابطه مستقیم، معکوس و بی ارتباط وجود دارد و از سوی دیگر شرایط تحلیلی هرکدام از بازارها را بوسیله تحلیل بنیادی، تکنیکی و حتی انتظارات را بداند. این دو موضوع الزم و ملزوم هایی هستند که در کنار هم تحلیل بین بازاری را مفهوم می دهند بدیهی است عدم دانستن شرایط ارتباطی بین بازارها هیچگونه کمکی به تحلیل گر نمی کند و فقط داده هایی منفرد و دارای معنی در جزئیات را نشان می دهد در حالی که تحلیل بین بازاری تحلیلی جامع و همه جانبه است.

در بحث دوم نیز اگر تحلیل گر به مباحث تکنیکی، بنیادی یا انتظارات اشراف نداشته باشد اصال تحلیل هیچ معنا و مفهومی پیدا نمی کند که بتوان از داده های آن برای ارتباط بازارها و تحلیل و پیش بینی بازاری دیگر بهره جست. بلکه هر آنچه در یک بازار یا در بازارهای مختلف دارای ارتباط تحلیل می شود بر پایه حدس و گمانی است که پایه تکنیکی یا بنیادی ندارد.

کتاب تحلیل بین بازارها

کتاب تحلیل بین بازارها به بررسی همبستگی و اثر متقابل سهام ،ارز، کالا و اوراق قرضه پرداخته و با مطالعه این کتاب متوجه خواهید کتاب تحلیل تکنیکی بین بازاری شد ک بازار های مالی در یک فضای بسته و جدا از هم حرکت نمیکنند و برای انجام تحلیل یا معامله تنها ب اطلاعات و دادها یک بازار خاص نمیشود اکتفا کرد و اثر پذیری بازارها باید مورد توجه قرار بگیرد.

Women's clothing size
SizeXSSML
Euro 32/34 36 38 40
USA 0/2 4 6 8
Bust(in) 31-32 33 34 36
Bust(cm) 80.5-82.5 84.5 87 92
Waist(in) 24-25 26 27 29
Waist(cm) 62.5-64.5 66.5 69 74
Hips(in) 34-35 36 37 39
Hips(cm) 87.5-89.5 91.5 94 99

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

بخش نخست:آشنایی با تحلیل بین بازارها

بخش دوم: بازبینی سقوط ناگهانی 1987

بخش سوم: قیمت کالاها و اوراق قرضه..

بخش چهارم: بازار اوراق قرضه در برابر بازار سهام..

بخش پنجم: دلار ایالات متحده و بازار کالا.

بخش ششم: دلار در برابر نرخ بهره و سهام..

بخش هفتم: شاخص های بازار کالا..

بخش هشتم: بازارهای بین­ المللی.

بخش نهم، بازار گروه­ های سهام..

بخش دهم: شاخص داو به عنوان شاخص راهبردی سهام.

بخش یازدهم: تحلیل نیروی نسبی کالاها.

بخش دوازدهم: کالاها و نقش آن در مدیریت سرمایه.

بخش سیزدهم: تحلیل بین بازارها و چرخه­ های کسب و کار.

بخش چهاردهم: داستان برنامه معاملات.

بخش پانزدهم: پیوندهای بین بازاری در بازار ارز

بخش شانزدهم: تحلیل بین بازاری: رویکردی نوین.

پیوست 1: آشنایی با بازار بدهی (اوراق قرضه).

پیوست 2: نمونه­ های واقعی.

پیوست 3: واژه شناسی

موضوع بورس مولف جان جی . مورفی ناشر چالش مترجم محمد مساح شابک 9789642522705 تعداد صفحات 436 سال چاپ 1394 قطع کتاب وزیری نوع جلد شومیز نوبت چاپ 1

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب استراتژی بازاریابی جهانی تویوتا

کتاب استراتژی بازاریابی جهانی تویوتا

کتاب استراتژی بازاریابی جهانی تویوتا

کتاب استراتژی بازاریابی جهانی تویوتا اثر شوزو هیبینو، کایچیرو نوگوچی، گرهارد پلنرت ترجمه حسین نوروزی و مریم گلستانی از نشر فوژان منتشر شده است.

کتاب استراتژی بازاریابی معاصر

کتاب استراتژی بازاریابی معاصر

کتاب استراتژی بازاریابی معاصر

کتاب استراتژی بازاریابی معاصر از پروفسور راجا گوپال ترجمه داریوش طهماسبی و امید سلمان زاده از نشر فوژان منتشر شده است.

کتاب توانایی مدیران با رویکرد بانکداری

کتاب توانایی مدیران با رویکرد بانکداری

کتاب توانایی مدیران با رویکرد بانکداری

کتاب بلاک چین و ارز دیجیتال

کتاب بلاک چین و ارز دیجیتال

کتاب بلاک چین و ارز دیجیتال

کتاب معامله گری با ایچیموکو

کتاب معامله گری با ایچیموکو

کتاب معامله گری با ایچیموکو

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 1

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 1

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 1

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف از روبن ویلاهر موسا چاوز ترجمه علی محمدی و سلیمه صدیقی که نشر باوین منتشر کرده است.

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 2

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 2

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف جلد 2

کتاب برنامه ریزی معامله گری

کتاب برنامه ریزی معامله گری

کتاب برنامه ریزی معامله گری

 • تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
 • 021-66978267
 • [email protected]

برای دریافت آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین محصولات ثبت‌نام کنید.

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های کتاب تحلیل تکنیکی بین بازاری اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و با صرف تنها زمانی کوتاه بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.

10 فرمان جان مورفی برای انجام یک معامله موفق با استفاده از تحلیل تکنیکال

با سری مقالات آموزش سایت ایتسکا در خدمت علاقه‌مندان به بازارهای مالی هستیم، شما در این مقاله با جان مورفی و 10 فرمان مهم او آشنا خواهید شد.

جان مورفی کیست؟

جان جی مورفی پدر علم تحلیل تکنیکال جهان نام‌گرفته است، او اهل آمریکا و یک تحلیل‌گر موفق بازارهای مالی است.

جان مورفی چندین کتاب تألیف کرده‌ که کتاب تحلیل تکنیکال جزو مهم‌ترین آثار اوست.

چند نمونه از کتاب‌های تألیفی جان مورفی

 • تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه
 • تحلیل تکنیکی بین بازاری
 • تحلیل دیداری در بازارهای سرمایه
 • تحلیل نموداری بازار سهام (به زبان ساده)

جان مورفی موفق به دریافت چندین جایزه نیز شده است.

جوایز جان مورفی

 • تحلیل‌گر برتر تکنیکال در جهان 1992
 • جایزه سالانه تحلیل‌گر تکنیکال 2002

جان مورفی مهم‌ترین قوانین معاملاتی را تحت 10 فرمان مهم تحلیل تکنیکال ارائه داده است.

روند نزولی روند صعودی

10 فرمان جان مورفی برای انجام یک معامله موفق با استفاده از تحلیل تکنیکال 1

10 فرمان جان مورفی

 1. ترسیم روند بازار
 2. تشخیص روند بازار
 3. یافتن حمایت‌ها و مقاومت‌ها در کتاب تحلیل تکنیکی بین بازاری بازار
 4. سنجش توانایی در عقب‌نشینی از بازار
 5. ترسیم خطوط
 6. دنبال کردن میانگین‌ها
 7. یادگیری چرخش‌ها
 8. شناسایی علائم هشدار دهنده
 9. تشخیص وجود روند
 10. شناسایی علائم موثر

در ادامه به بررسی دقیق و جزئی این 10 فرمان خواهیم پرداخت.

ترسیم روند بازار

گرایش بازارهای مالی برای حرکت در یک مسیر صعودی، نزولی یا رنج را روند گویند.

قبل از انجام معامله با استفاده از نمودارهای بلندمدت ماهانه و هفتگی به بررسی روند بازار در بلندمدت بپردازید، هرچه نمودارها در مقیاس بزرگ‌تری بررسی شود دورنمای بهتری از بازار خواهید داشت.

حتی اگر در کوتاه‌مدت معامله می‌کنید نمودارهای بلندمدت را نیز بررسی کنید زیرا روندها در کوتاه‌مدت بسیار فریبنده و پر نوسان هستند.

تشخیص روند بازار

قبل از انجام معامله روند بازار را تشخیص دهید، اگر نمودار ارز رو به پایین بود پوزیشن فروش بگیرید و اگر نمودار ارز رو به بالا بود در پوزیشن خرید قرار بگیرید.

برای سود در بازار بین‌المللی فارکس همیشه در مسیر روند معامله کنید، مثلاً اگر ساعتی معامله می‌کنید نمودارهای روزانه و هفتگی بازار را بررسی کرده و معامله خود را در نمودار ساعتی انجام دهید.

یافتن حمایت‌ها و مقاومت‌ها در بازار

سطوح مقاومت و حمایت بازار را تشخیص داده و بررسی کنید، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت نمودار شما را در انجام معاملات بهینه یاری می‌رساند.

نقطه حمایت نمودار بهترین نقطه برای قرارگیری در پوزیشن خرید است و نقطه مقاومت نمودار بهترین نقطه برای قرارگیری در پوزیشن فروش است.

سنجش توانایی در عقب‌نشینی از بازار

در تحلیل تکنیکال نمودارها بعد از طی روند، عقب‌گرد اصلاحی نیز دارند.

مثلاً در یک‌روند صعودی نمودار یک عقب‌گرد انجام داده و بخشی از روند صعودی را اصلاح می‌کند، ابزار فیبوناچی برای تشخیص میزان عقب‌گرد نمودار کاربرد دارد.

ابزار فیبوناچی عقب‌گرد نمودار را به‌صورت خطوط مقاومت و حمایت در درصدهای مشخصی چون 23%، 38%، 50% و 61% ….. نشان می‌دهد.

ترسیم خطوط

ترسم خطوط روند از آسان‌ترین کارهای تحلیل تکنیکال است، شما به کمک یک پاره‌خط و دونقطه می‌توانید خطوط روند رسم کنید.

برای ترسیم روند نزولی دونقطه قله نمودار را به یکدیگر وصل کنید، هرچه تعداد این نقاط اتصالی بیش‌تر شود اعتبار روند بالاتر می‌رود.

برای ترسیم روند صعودی نیز دونقطه در دره‌های نمودار را به یکدیگر وصل کنید، هر چه تعداد نقاط اتصالی بیش‌تر شود اعتبار روند صعودی افزایش می‌یابد.

روند نمودار

10 فرمان جان مورفی برای انجام یک معامله موفق با استفاده از تحلیل تکنیکال 2

دنبال کردن میانگین‌ها

در تحلیل تکنیکال ابزاری تحت عنوان میانگین‌های متحرک موجود است، این ابزار با استفاده از روش‌های آماری داده‌ نمودارها را تحلیل کرده و به تحلیل‌گر در تشخیص روند نمودار یاری می‌رسانند.

اگر روند کنونی نمودار ادامه‌دار باشد، میانگین‌های متحرک به شما می‌گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک‌ روند کمک می‌کنند.

برای پیش‌بینی بهتر روند نمودار می‌توانید نمودار را بر روی اعداد 4 و 9 روزه، 9 و 18 روزه، 5 و 20 روزه تنظیم کنید.

یادگیری چرخش‌ها

چرخش‌های روند بازار را به کمک اسیلاتورها می‌توان تشخیص داد، اسیلاتورها برخلاف میانگین‌های متحرک، تحرکات بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

RSI یکی از مهم‌ترین اسیلاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال است، با پیگیری تحرکات اسیلاتور RSI به‌راحتی می‌توانید چرخش‌های روند را تشخیص دهید.

این اسیلاتور به‌وسیله هم‌گرایی و واگرایی چرخش‌ نمودار یا ادامه روند نمودار را هشدار می‌دهد.

شناسایی علائم هشدار دهنده

در این فرمان جان مورفی بر روی اندیکاتور مک دی (MACDI) تأکید دارد، اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی هم‌گرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است.

از اندیکاتور مک دی برای تشخیص واگرایی، هم‌گرایی و سیگنال خریدوفروش استفاده می‌کنند که در مقالات بعدی به‌تفصیل اندیکاتور مک دی را آموزش خواهیم داد.

تشخیص وجود روند

برای تشخیص وجود روند از اسیلاتور میانگین هدایتی (ADX) استفاده کنید، این اوسیلاتور برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود.

اینکه بازار روند دار است یا بدون روند، مهم‌ترین مسئله برای معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است.

شناسایی علائم موثر

قبل از وقوع هر روندی یکسری نشانه‌های آشکار بروز می‌کند برای مثال اردرهای خریدوفروش قبل شروع بازار یا حجم خریدوفروش نشانه‌هایی بر وقوع یک‌روند صعودی یا نزولی هستند.

اگر یک سهم قیمت منفی داشته و حجم معاملات افزایش یابد نشانه کتاب تحلیل تکنیکی بین بازاری خروج پول است و اگر سهمی قیمت مثبت داشته و حجم معاملات افزایش یابد نشانه ورود پول به سهم است.

این ده فرمان چکیده‌ای از تجربیات جان مورفی در طول سال‌ها تجربه معامله‌گری‌اش در بازارهای مالی است.

برای تشخیص روند بازار، سیگنال خریدوفروش باید چندین روش را کنار هم استفاده و نتیجه‌گیری کرد.

درنهایت اگر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند حتماً آموزش ببینید و از بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهند بهره بگیرید.

تحلیل بین بازاری چیست؟

تحلیل بین بازاری تحلیلی است که بازارهای جانبی اوراق بهادر، ارز، سهام و… را مورد پیش‌بینی و بررسی قرار می‌دهد. در این میان تأثیر پارامترهای بزرگ اقتصادی مثل تورم، سیاست‌های بانک مرکزی و دولت و نرخ بهره را می‌توان مشاهده کرد. پس هرگاه چند بازار به‌طور هم‌زمان بررسی شود و تأثیرهای همبستگی و متقابل این بازارها بر یکدیگر نیز بررسی شود؛ به هدف این تحلیل نزدیک شده‌ایم.

تحلیل بین بازاری

به دنبال وحدت و گسترش بازارهای مالی دنیا، فعالان این بازار به اجرای این نوع تحلیل‌ها روی آورده‌اند. در عصر امروز برای فعالیت در بازاری باید بازارهای دیگر را در نظر گرفت. گزارش بورسینس به گفته‌ی بورس نیوز مقرر داشته است: هرگاه تصمیمی از بانک‌های مرکزی کشوری مثل چین گرفته‌شده و به گوش همه رسیده است، بر کلیه‌ی بازارهای مهم اقتصادی و مالی دنیا تأثیر می‌گذارد.

همه این مسائل نشان‌دهنده‌ی جهانی‌شدن است. به‌راستی که عدم توجه به این تحلیل‌ها و بازارهای دیگر و انعقاد معامله در یک بازار می‌تواند آسیب و خطرات بسیار زیادی به همراه داشته باشد.

آموز ش تحلیل بین بازاری

آموز ش تحلیل بین بازاری

در کشور آمریکا تحلیل بین بازاری چگونه انجام می‌شود؟

در کشور آمریکا مهم‌ترین مشخصه‌ی اندازه‌گیری جهت حرکت بازارهای کالا با CRB انجام می‌شود. این شاخص CRB شامل 21 کالا می‌شود و از مؤثرترین کالاهای این شاخص طلا و نفت می‌باشد.

نرخ نفت و تحلیل بین بازاری در کشور آمریکا به این صورت است که:

تقاضای سفته‌بازی نفت و شاخص CRB با کاهش قیمت نفت، کاهش می‌یابند.

ارزش دلار با کاهش شاخص CRB، افزایش می‌یابد. افزایش ارزش دلار، کاهش تورم و کاهش تورم، کاهش نرخ بهره را با خود به همراه دارد.

نرخ اوراق قرضه و نرخ‌ها در بازار سهام با کاهش نرخ بهره، افزایش پیدا می‌کنند. رونق بازار سهام با اثرگذاری کاهش نرخ بهره یک تأخیر 4 الی 6 ماهه به همراه دارد.

در کشور آمریکا هم‌جهت بودن بازار سهام و اوراق قرضه و دوری بین سهام و اوراق قرضه هشدار جدی تغییر جهت بازار سهام است. (بازار مقدم نسبت به بازار سهام، بازار اوراق قرضه می‌باشد.)

بازار بورس و اوراق قرضه هر دو تحت تأثیر دلار هستند پس باید همیشه توجه داشت که انتقال یافتن به این 2 بازار به دلیل تغییرات دلار از راه اثرگذاری بر بازارهای کالا می‌باشد.

اثرگذاری تغییرات دلار اول بر بازار کالا می‌باشد، بازارهای کالا بر اوراق قرضه و اوراق قرضه بر بازار سهام تأثیر می‌گذارد.

چگونه در ایران با تأکید براثر کاهش قیمت نفت، تحلیل بین بازاری انجام می‌شود؟

در کشور ایران قیمت بسیاری از کالاها با کاهش نرخ نفت، کاهش می‌یابند و در برابر کاهش تورم به وقوع می‌پیوندند. نرخ بهره نیز با کاهش نرخ تورم، کاهش پیدا می‌کند. اما مسئله‌ای که در اینجا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است آن است که قیمت بهره قسمت واقعی اقتصاد تابه‌حال کمتر از 20 درصد نشده است. نرخ بهره واقعی بازار یعنی در قسمت واقعی اقتصاد کشور و بازار کالا صورت گرفته است و در این نرخ، فروشنده و خریدار حاضر به تعدیل تقاضا و عرضه هستند.

در کشور ایران بانک مرکزی نرخ بهره را تعیین می‌کند. اتفاقی که ما شاهد آن هستیم این است که نرخ بهره قسمت واقعی اقتصاد به خاطر کاهش نرخ تورم، کاهش پیداکرده اما همچنان از عددی که از سوی بانک مرکزی اعلام‌شده است؛ بسیار بیشتر است و کاهش نرخ بهره به 20 درصد، کمکی به صنعت بانکداری و بازار سهام باوجود بانکداری سایه در کشور نخواهد کرد.

بازار سهام برای آن‌که بتواند با اصول واقعی تحلیل بین بازاری حرکت کند باید نرخ بهره بخش واقعی اقتصاد به محدوده 20 درصد برسد.

تحلیل بین بازاری در بورس

تحلیل بین بازاری در بورس

بودجه دولت و تحلیل آن

بودجه دولت با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

BS= T+ ty+ oil+ B+ E- G- TR

این فرمول درآمد دولت را از راه مالیات، فروش نفت، خصوصی‌سازی و فروش سهام شرکت‌های دولتی و استقراض دولت بوده و مخارج دولت و پرداخت‌های انتقالی، کاهش بودجه را به دنبال دارد.

کاهش فروش نفت به خاطر تحریم‌ در دولت قبل و با افزایش هزینه‌های دولت در هرسال، محل استقراض بانک مرکزی تأمین‌کننده کسری بودجه می‌باشد. البته افزایش ناگهانی قیمت دلار، نقدینگی و پایه پولی باعث شدند تا با افزایش قیمت‌های کالا روبه‌رو شویم و رونق بازار سهام با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره به وجود آمد.

اما عدم استقراض از بانک مرکزی برای دولت جدید مشخص‌شده است که البته در شرایط فعلی دولت با توجه به کاهش مقدار فروش و قیمت نفت فقط می‌تواند به درآمدهای دیگر خود مانند خصوصی‌سازی و عرضه سهام در بازار بورس، افزایش بهره مالکانه، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و… تکیه کند.

بانک مرکزی چه سیاست‌هایی دارد؟

در دولت جدید ثبات اقتصادی، کاهش تورم و استقلال سرلوحه بانک مرکزی شده است. نقدینگی نباید توسط بازارها در شرایط ثبات اقتصادی و در تحلیل بین بازاری جذب شود بلکه باید به حداقل نوسانات بازار فکر کنند. ثبات باید در بازار مسکن، بازار پول، بازار کالا، بازار ارز و درنتیجه در بازار سهام محرز شود.

عوامل نجات بازار سهام چیست؟

دولت فعلی تمام تلاش خود را برای دریافت نتیجه در مذاکرات صرف می‌کند. با فروش نفت و جبران مقدار بسیار زیادی کسری بودجه موجب افزایش درآمد دولت شده است و تمام این موارد نتیجه‌ی مثبت بودن مذاکرات است. اما نکته‌ای که در این‌ جا مهم است باقیمت‌های فعلی نرخ ارز باعث تک‌نرخی شدن ارز است که با وقوع آن، درآمد دولت افزایش و کسری بودجه کاهش می‌یابد. پس دیگر نیاز نیست تا دولت با فشار واردکردن بر صنایع فعال در بورس، کسری بودجه خود را برطرف کند. اما باید توجه داشت که برای جلوگیری از اثرات تورمی بر اقتصاد باید این موضوع حساب‌ شده و سنجیده باشد.

نقطه ورود و خروج به بازار کجاست؟

اگر دولت از کسری بودجه رهایی پیدا نکند، برای بازار سهام زمینه رشد مجدد فراهم نشود و شاخص‌های اقتصادی بزرگ بهبود پیدا نکند، وضعیت نوسانی بازار همچنان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

از تکنیک‌ها و شاخص‌های روان‌شناختی می‌توان برای نقطه ورود و خروج بازار سهام استفاده کرد. درجه رونق بر اساس خبرنگاران بازار، حجم معاملات روزانه کل بازار، نسبت عرضه به تقاضا و سطح نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مثال‌های استفاده این شاخص هستند که این شاخص در بسیاری از کشورها ازجمله کشور ایران بسیار پرکاربرد است.

این مقاله خلاصه‌ای بود از تحلیل بین بازاری و همبستگی و وحدت میان بازارها و در کل نکات کلی که برای این نوع تحلیل و بازار سهام نیاز بود تا بدانید. در صورتی که از این مقاله لذت بردید؛ پیشنهاد می شود مقالات دیگر الف بورس را نیز مطالعه کنید. از جمله این مقالات می توان به اطلاعات زدگی، نکاتی برای سرمایه گذاری در بازار های پر نوسان، نقش P/E در تحلیل سهام، خونسردی در معاملات و اعتیاد ترید اشاره کرد.

 • اشتراک در توییتر
 • اشتراک در فیسبوک
 • اشتراک در تلگرام
 • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

تحلیل بنیادین در بورس

بررسی رابطه تحلیل بنیادین و سرمایه گذاری در بورس

تحلیل بنیادین در بورس: تحلیل بنیادین یک شرکت، شامل تحلیل گزارشات مالی،بررسی سلامت و صحت اطلاعات مالی شرکت، مدیریت شرکت و امتیازات رقابتی، بررسی رقبای موجود در صحنه و بازارهای.

آموزش بورس

بررسی دوره‌های آموزش بورس

آموزش بورس و سپس تصمیم گیری سرمایه گذاری در بورس: امروزه به کتاب تحلیل تکنیکی بین بازاری طرز قابل ملاحظه ای دوره های مبتدی و تخصصی آموزش بورس با رویکردی علمی و هدفمند زیر نظر اساتید.

ترفندهای خرید سهام

ترفندهای خرید و فروش سهام که باید بدانید!

ترفندهای خرید و فروش سهام و آموزش آنها باید توسط تمام افرادی که در بورس هستند آموزش‌دیده شود. این مورد بسیار مهم است. چراکه درصورتی که این موارد را آموزش.

آموزش بورس از صفر

بورس و بازار های مالی همیشه در دیر باز برای افراد همیشه جذاب بوده است چرا که با کمترین زحمت بیشتری درآمد و بازدهی ها بدست می آید. دسترسی سریع.

معرفی اپلیکیشن الف بورس

بهره مندی از برنامه کاربردی در حوزه بورس با توجه به رشد فراگیر بازار سرمایه و بورس در جوامع امروزی و روی آوردن طیف وسیعی از مردم به بازار بورس.

معامله گران موفق

21 ویژگی معامله‌گران موفق

21 ویژگی معامله‌گران موفق آیا می دانید که معامله گران موفق چه ویژگی هایی دارند؟ آیا می دانید که در دنیای امروزه که تمامی افراد به دنبال سهام و بورس.

معاملات آتی سهام و سکه

آموزش معاملات آتی سهام و سکه

معاملات آتی سهام و سکه از جمله معاملاتی است که به آینده شرکت مربوط می‌شود. شرکتی که معاملات آتی خوبی انجام دهد؛ طبیعی است که بتواند معاملات دیگر خود را.

گره معاملاتی چیست؟

گره معاملاتی چیست؟

گره معاملاتی از جمله وضعیت‌های سهام در بازار سرمایه است. این مشکل می‌تواند برای هر سهمی پیش بیاید. در این مقاله قصد داریم قوانین مربوط به این مشکل را به.

تعریف بازار بورس 2

تعریف بازار بورس و مفاهیم بورسی

تعریف بازار بورس و مفاهیم بورسی: نیاز به یادگیری یک سری مفاهیم پایه و اولیه در بازار بورس و سرمایه گذاری در سهام کمک خواهد کرد تا مسیر انتخابی به.

هوش مالی قسمت چهارم

هوش مالی قسمت چهارم – بدهی و تقویت مالی

هوش مالی به شما می‌آموزد چگونه از یک فقیر بی چیز تبدیل به یک قول سرمایه‌گذاری ثروتمند شوید. این تنها راهی است که می‌توان در بازار پرتنش ایران به ثروت.

زمان خرید و فروش

10 نکته برتر بورسی – زمان خرید و فروش سهم

زمان خرید و فروش یک سهم این پست را با یک سوال از شما شروع میکنم چه زمانی شرکتی را میخرید و چه زمانی میفروشید؟ لطفا ۲۰ ثانیه به.

تعدیل سود مثبت و منفی

تعدیل مثبت و منفی به چه معناست؟

اصطلاح شایع در آموزش بورس یکی از اصطلاحات دیگری که در آموزش بورس می بایست لحاظ گردد، تعدیل سود مثبت و منفی است که در اینجا درصدد توضیح و تبیین این.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دانلود و اطلاعات بیشتر

۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ چهارشنبه 11 خرداد

بازار سهام 1 1 9 1 1 - ۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ چهارشنبه 11 خرداد

فدرال رزرو از امروز ، سیاست پولی انقباضی خود را اجرایی می کند. در اروپا، با تداوم طولانی جنگ اوکراین، تولیدات با بزرگترین وقفه در یک سال و نیم گذشته مواجه است. رئیس جمهور آمریکا ، جو بایدن، سامانه‌های موشکی پیشرفته تری را به کی‌یف ارسال می کند تا پیشروی روسیه در شرق این کشور را متوقف کند. اتحاد اوپک با روسیه بهم می خورد. سهام ایالات متحده در آستانه انتشار داده های بخش تولیدی موسسه ISM با قیمت های بالاتری باز می شوند. شرکت رایانش ابری سِیْلزفورس(Salesforce) و شرکت فناوری اطلاعات اچ‌پی (HP) با گزارشات مالی سه ماهه خود، حس و حال بازار را امیدوار حفظ کرد.

آنچه که باید امروز،چهارشنبه ، در بازارهای مالی بدانید ،به شرح زیر می‌باشد:

1. آغاز سیاست پولی انقباضی

سیاست کاهش ترازنامه فدرال رزرو از امروز اجرایی می شود ، اما بعید به نظر میرسد که اثرات آن پیش از 15 ژوئن(25 خرداد) احساس شود.

طی این فرایند ، 47.5 میلیارد دلار به صورت ماهانه از سیستم مالی کشور خارج می شود و در ماه سپتامبر(شهریور-مهر) این میزان دو برابر می شود و به 95 میلیارد دلار می رسد. این بانک همچنین با افزایش نرخ بهره رسمی و بازاری، شرایط مالی کشور را سختگیر تر می کند.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک و جیمز بولارد ، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس قرار است در ساعات بعدی سخنرانی کنند. این درحالیست که روز گذشته جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن با رئیس فدرال رزرو ، جروم پاول در زمینه اینکه مقصر اصلی شرایط فعلی چه کسی است ، صحبت کرد. جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده اعتراف کرد که قدرت پویایی تورم فعلی دست کم گرفته است.

انتظار می رود بانک کانادا نرخ بهره خود را 50 واحد افزایش دهد و به 2 درصد برساند.

2. به هم خوردن همکاری اوپک پلاس با روسیه

اتحاد و همکاری “اوپک پلاس” با کشور روسیه در پی اتخاذ تدابیری از سوی اتحادیه اروپا روبه پایان است. این تدابیر ، پایبندی روسیه به توافقات تولید این سازمان را غیرممکن می کند.

وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه گزارش داد که برخی از اعضای اوپک در حال بررسی معاف کردن روسیه از توافق فعلی هستند که در اثر آن ، زمینه برای افزایش میزان تولیدات اوپک فراهم می شود. صادرکنندگان بلندمدت نفت خام از قبیل عربستان سعودی و امارات نسبت به سطوح فعلی قیمت که باعث تضعیف تقاضا می شود ، رضایت ندارند.

داده های مؤسسه نفت آمریکا در زمینه موجودی ذخایر ایالات متحده به دلیل تعطیلی روز دوشنبه ، یک روز دیرتر ،در ساعت 4:30PM به وقت ET منتشر خواهد شد.

قراردادهای آتی نفت خام آمریکا تا 5 دلار در هر بشکه کاهش یافت اما سپس در ساعت 6:30 AM به وقت ET نزدیک به نیمی از ضرر و زیان های خود را جبران کرد.

3. سهام

بازارهای سهام ایالات متحده قرار است با قیمت های بالاتری باز شوند اما در محدوده های فعلی خود نوسان خواهند کرد. معاملات بازارها به دلیل پایان فصل درآمد سه ماهه اول ، عمدتا تحت تاثیر داده های اقتصادی قرار می گیرند.

مؤسسه ISM مهم ترین داده های خود را در ساعت 10AM به وقت ET ارائه خواهد کرد. این داده ها شامل شاخص مدیران خرید و ارزیابی ماهانه فرصت های شغلی وزارت کار است.

درآمد و پیش بینی مالی غیر رسمی هر دو شرکت سِیْلزفورس(Salesforce) (NYSE:CRM) و اچ‌پی (NYSE:HPQ) در روز سه شنبه بالاتر از انتظارات بود.
شرکت هیولت پکرد اینترپرایز Hewlett Packard Enterprise) (NYSE:HPE)) در ساعات بعدی گزارش مالی خود را منتشر می کند.

4. اروپا

تولیدات اروپا در ماه مه(اردیبهشت-خرداد) با کمترین سرعت خود در حدود یک سال و نیم رشد کرد که تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش قیمت انرژی، مشکلات زنجیره تامین و عواقب جنگ در اوکراین قرار گرفت.

شاخص PMI تولیدی منطقه یورو که داده های آن توسط شرکت S&P Global جمع‌آوری شده بود ، به پایین‌ترین میزان خود از دسامبر 2020(آذر 1400) کاهش یافت. این درحالیست که مشکلات بریتانیا به دلیل سختی های برگزیت بدتر شد ، به طوری که سفارشات صادراتی این کشور در 9 ماه گذشته ، هشت بار کاهش یافت.

این داده ها با افزایش شدید تورم منطقه یورو در ماه مه دنبال شد که در اثر آن ، دو مقام از بانک مرکزی اروپا با پیش بینی غیر رسمی مدیریت ارشد این بانک در زمینه سرعت افزایش نرخ بهره مخالفت کردند. روبرت هولزمن از اتریش و پیتر کازیمیر از اسلواکی هر دو مایل هستند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در ماه جولای (تیر-مرداد) نیم واحد افزایش دهد.

5. بایدن خبر از ارسال سامانه های موشکی به اوکراین داد

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده تایید کرد که ایالات متحده سامانه های موشکی خود را به اوکراین ارسال خواهد کرد. این درحالیست که نیروهای روسی در روزهای اخیر در منطقه دونباس پیشرفت قابل توجهی را داشتند.

با این حال، ایالات متحده به دلیل نگرانی ها از اینکه اوکراین از این سامانه ها برای حمله به اهدافی در روسیه استفاده کند، از ارسال سامانه‌های دوربرد خودداری کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با نیوزمکس که روز دوشنبه پخش شد، پیشنهادات مبنی بر اینکه این کشور باید زمین های خود را در ازای صلح با روسیه مبادله کند، رد کرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا