فارکس چیست Forex

قرارداد برای اختلاف چیست؟

شهید مطهری در باب ازدواج موقت می فرمایند: در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری است.این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوت رانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال ازدواج موقت می‌روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.

قرارداد پیمانکاری چیست؟

در این مقاله به سوالاتی از جمله قرارداد پیمانکاری چیست؟ و شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد پیمانکاری چیست؟ پاسخ خواهیم داد ، پس با ما همراه باشید.

قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد پیمانکاری، یکی از انواع قراردادهایی است که روابط اقتصادی افراد بر اساس آن تنظیم می شود. در قرارداد پیمانکاری، کارفرما پروژه ای مشخص را با شرایط، مبلغ و زمان مشخص به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند.
مفاد قراردادهای پیمانکاری بر اساس ماده 10 قانون مدنی، محترم شناخته شده و برای طرفین لازم الاجراست. قرارداد پیمانکاری احداث ساختمان، حمل و نقل، و تهیه و تدارک مواد اولیه، از جمله رایج ترین قراردادهای پیمانکاری است.

نکته مهم در قراردادهای پیمانکاری، این است که حقوق و تکالیف هر دو طرف، باید بطور کامل در متن قرارداد گنجانده شود.

علاوه بر این، در هر قرارداد پیمانکاری، شرایط عمومی و اختصاصی وجود دارد که در تنظیم قرارداد نقش اساسی دارد.

شرایط عمومی قرارداد پیمانکاری چیست؟

شرایط عمومی قرارداد برای اختلاف چیست؟ قرارداد، به شرایطی اطلاق می شود که در همه قراردادها رعایت شده و غیر قابل اجتناب می باشد.
این شرایط شکل کلی قرارداد را نشان می دهد و در همه قراردادها مشابه هم می باشد.

شرایط اختصاصی قرارداد پیمانکاری چیست؟

شرایط اختصاصی، شرایطی است که با توجه به نوع و ماهیت، مخصوص هر قرارداد بوده و با سایر قراردادها متفاوت می باشد.

باید توجه کرد که شرایط عمومی و اختصاصی، مکمل یکدیگر بوده و مفاد آنها نباید یکدیگر را نقض کنند.

قرارداد پیمانکاری دائمی چیست؟

قرارداد پیمانکاری دائمی، به قراردادی می گویند بصورت مستمر و برای مدت زمانی طولانی میان کارفرما و پیمانکار منعقد می شود.
از قرارداد پیمانکاری دائمی برای کارهایی که بطور مداوم و پیوسته انجام می شود استفاده می کنند و به شکل قراردادهای با قابلیت تغییر و قراردادهای سریال و قراردادهای با مدت زمان محدود تنظیم می شود.

قرارداد پیمانکاری موقت چیست؟

قرارداد پیمانکاری موقت، به قراردادی می گویند که برای دوره زمانی محدود و برای انجام پروژه یا کاری مشخص تنظیم می شود.
این کار در قرارداد کاملاً مشخص شده است و هزینه معینی نیز برای انجام آن در نظر گرفته می شود.

انواع قراردادهای پیمانکاری از لحاظ نحوه پرداخت

قراردادهای پیمانکاری دائمی و موقت، از لحاظ نحوه پرداخت انواع مختلفی دارد که به شرح زیر می باشد:

قراردادهای پرداخت کلی

در این نوع از قرارداد، مبلغ انجام پروژه مشخص می شود و پیمانکار بر اساس آن مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما، پروژه یا کار را انجام داده و تحویل او خواهد داد.

قراردادهای سنجشی

در قراردادهای سنجشی، مبلغ لازم و کلی برای انجام عملیات تخمین زده می شود و در پایان پروژه، قیمت و مبلغ واقعی آن تعیین می شود.

قراردادهای بازپرداخت هزینه

در قراردادهای بازپرداخت هزینه، کارفرما تمامی هزینه های لازم مانند دستمزد کارگرها و تأمین مواد اولیه یا مصرفی برای تکمیل پروژه را برآورد کرده و بعلاوه هزینه اضافی به عنوان سود به پیمانکار پرداخت می کند. مبلغ تعیین شده باید مورد توافق طرفین قرارداد باشد.

قراردادهای مدیریتی

منظور از قرارداد مدیریتی این است که کارفرما برای انجام پروژه و فعالیت های تخصصی و ویژه شرکت، متخصص در امر فعالیت مورد نظر استخدام کرده تا همراه با فعالیت های پیمانکار فعالیت خود را انجام دهند.
این قرارداد زمانی بین طرفین تنظیم خواهد شد که پروژه به یک تجربه خاص و به تخصص لازم برای فعالیت نیاز می شود.

قراردادهای مدیریتی پروژه

کارفرما در این نوع از قرارداد، برای پروژه هایی که نیاز تخصص و دانش فردی دارد، شخص خاصی را به عنوان مدیر پروژه استخدام می کند و قرارداد برای اختلاف چیست؟ مبلغی از هزینه پیمانکاری را با توجه به پیشبرد پروژه به شخص مدیر پروژه پرداخت می کند.

قراردادهای مهندسی، اجرا و تجهیزات

در این نوع از قرارداد در متن آن ذکر خواهد شد که تمامی مسئولیت طراحی و اجرا و تأمین تجهیزات و مواد اولیه برعهده پیمانکار خواهد بود و کنترل کیفی و عملیات نیز بر ذمه پیمانکار می باشد.

قراردادهای طراحی و ساخت

در این قرارداد، طراحی و ساخت پروژه برعهده پیمانکار خواهد بود. کارفرما کاربری ساختمان و انتظارات و خواسته های خود را در اختیار پیمانکار قرار داده و پیمانکار موظف است تا در راستای خواسته کارفرما کار را انجام دهد.
پس مسئولیت طراحی و ساخت آن برعهده شخص پیمانکار خواهد بود.

قراردادهای ساخت و توسعه

در این نوع از قراردادهای پیمانی، هزینه های پرداختی از سوی کارفرما درصدی خواهد بود. یعنی پس از درصدی از پیشرفت ساخت و تکمیل پروژه، مبلغی مشخصی به پیمانکار پرداخت می شود.
مثلاً بعد از بیست درصد تکمیل پروژه مبلغی مشخص به پیمانکار پرداخت می شود و با بیست درصد دیگر از تکمیل پروژه مبلغی دیگر را برای پیمانکار درنظر قرارداد برای اختلاف چیست؟ خواهند گرفت و تا پایان کار این روند ادامه دارد.

متن صیغه موقت و هر آنچه باید درمورد صیغه موقت و شرایط آن بدانید

ازدواج موقت

ازدواج سنت پیامبر است و بنیان تشکیل خانواده است. کشور های مختلف برای تشکیل خانواده آداب متفاوتی دارند. در کشور ما نیز این آیین آداب و رسوب خاص خود را دارد. برای محرم شدن زن و مرد ابتدا باید صیغه جاری شود که آن نیز شرایط خاص خود را دارد. در جامعه ای که راه برای ارضای نیازهای جنسی وجود ندارد،‌ ازدواج موقت شاید بهترین راه هم از نظر شرعی و نیز از نظر قانونی و حقوقی به حساب میاید.

آیا می توان دختر باکره را صیغه نمود؟

در این خصوص باید گفت دختر باکره رشیده را باید با اجازه پدر یا جد پدری وی صیغه نمود. در صورتی که دسترسی به هیچ یک از آن ها وجود نداشته باشد بدون اجازه پدر صیغه قابل اجراست. در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد و بکارت او به واسطه شوهر از بین رفته باشد در این صورت به اجازه پدر و جد پدری نیازی نیست. اما در صورتی که بکارت وی به واسطه زنا از بین رفته است اجازه پدر احتیاط واجب است.

متن صیغه و انواع روش هالی جاری شدن

۴ روش در خواندن صیغه وجود دارد. در روش اول شخص ثالثی به نام عاقد وجود دارد که از دو طرف یعنی زوج و زوجه وکالت می گیرد و پس از آن ابتدا به وکالت از خانم می گوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (نام خانم) مُوَکَّلی (نام آقا) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس به وکالت از آقا می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (نام آقا)»

در روش دوم خانم و آقا صیغه مربوط به خود را می خوانند: در این صورت خانم می گوید: «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم » و آقا بلافاصله می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ»

در روش سوم عاقد از عروس وکالت می گیرد که خود صیغه عقد را بخواند. در این صورت در واقع عاقد داماد است. در این صوت صیغه عقد اینگونه جاری می شود:

داماد ابتدا به وکالت از عروس می گوید: «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (نام خانم) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف خودش می گوید: «قَبِلتُ التَّزویج»

در روش چهارم خانم از آقا وکالت می گیرد و عاقد می شود. در این صورت صیغه عقد به این صورت جاری می شود:

عروس ابتدا می گوید: «زَوَّجتُک نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف آقا می گوید: «قَبِلتُ التزویج لموکِّلی (علی)»

مهریه در ازدواج موقت

در صیغه کردن باید مهریه به طور کامل معلوم شود. به عنوان مثال اگر مهریه یک شاخه گل رز است باید عنوان شود که کدام شاخه گل رز. یا اگر عنوان نشده ارزش مالی آن نیز عنوان شود. به عنوان مثال یک شاخه گل رز به مبلغ ۲۰ تومان. همچنین مدت صیغه نیز باید به صورت دقیق معلوم شود. اگر خانم و آقایی قصد انجام عقد دائم را دارند باید مدت صیقه آن ها تمام شود یا آقا بگوید بقیه مدت را به همسرم بخشیدم. در غیر این صورت عقد دائم باطل می شود. پس از جاری شدن صیغه مهریه برگردن مرد است. اگر قرارداد برای اختلاف چیست؟ مرد با زن رابطه برقرار کند، باید تمام مهریه را به او بدهد در غیر این صورت پرداخت نصف مقدار مهریه الزامی است.

صیغه

شرایط صیغه و ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت از نظر شرعی در اسلام حلال قرار داده شده پس از نظر قانونی و حقوقی نیز مشکلی ندارد. انجام آن مستلزم یکسری شرایط است که در ادامه به آن می پردازیم:

 1. برای ازدواج موقت احتیاجی به نوشتن و گرفتن شاهد نیست. همین که صیغه خوانده شود کافی است.
 2. اگر صیغه ازدواج موقت توسط زن و مرد جاری نشود و عاقد داشته باشد، عاقد باید بالغ باشد.
 3. اگر زن شوهردار با مردی که قرار است در آینده با او ازدواج کند، زنا کند، آن زن برای همیشه بر او حرام می شود.
 4. در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد. بلکه با پایان مدت زمان تمام می شود. یا اینکه مرد می گوید بقیه زمان را به همسرم بخشیدم.
 5. صیغه تنها با زنانی امکان پذیر است که بکارت آن ها با شوهر کردن از بین رفته باشد. (ازدواج با زنانی که بکارت آن ها به واسطه زنا از بین رفته است مانند ازدواج با زنان باکره با اجازه پدر صورت می پذیرد)
 6. مرد می تواند زنی که هنوز در عقد موقت او قرار دارد و مدت عده او تمام نشده به عقد دائم خود در بیاورد.
 7. زن نباید هنگام جاری شدن صیغه موقت در نکاح مرد دیگری باشد.
 8. رضایت طرفین باید وجود داشته باشد.
 9. در مورد اینکه آیا مرد می تواند با همسر موقت خود بیشتر از ۴ ماه نزدیکی نکند بین علما اختلاف است.
 10. همانطور که خواستگاری از زنی که ازدواج دائم کرده حرام است، خواستگاری از زنی که به صیغه فرد دیگر در آمده نیز حرام است.

مسائل جنسی در صیغه ازدواج قرارداد برای اختلاف چیست؟ موقت

در ازدواج موقت اگر شرطی قید نشده باشد، هر دو طرف می تواند از یکدیگر به اندازه رابطه جنسی در عقد دائم لذت ببرند و نزدیکی صورت بگیرد. اما اگر زن ضمن عقد ذکر کرده باشد که به نزدیکی راضی نیست این عمل انجام نمی پذیرد تا زمانی که زن رضایت زن حاصل شود. اگر صیغه موقت به منظور آشنایی باشد و پدر دختر باکره این امر را ذکر کرده باشد، نزدیکی نباید صورت بپذیرد.

حقوق زنان در ازدواج موقت و صیغه

در ازدواج موقت زن از مرد ارث نمی برد و بالعکس؛ مرد نیز از زن ارث نمی برد. اگر باردار شود حق خرجی به او تعلق نمی گیرد. حتی اگر این امر را در هنگام صیغه نداند. در عوض زن نیز برای بیرون رفتن از خانه نیاز به اجازه شوهر ندارد. مگر آنکه حق و حقوق شوهر پایمال شود که در این صورت حرام است.

آیا پدر یا جد پدری می توانند صیغه جاری نمایند؟

پدر می تواند برای دختر یا پسر نابالغ خود را صیغه موقت جاری کند. اگر پدری دختر نابالغ خود را که از او خبری ندارد صیغه کند در صورتی که نداند او مرده است یا زنده و یا کجا زندگی می کند، برحسب ظاهر محرم بودن صورت می پذیرد . اگر معلوم شود دختر در زمان عقد زنده نبوده است عقد باطل است.

آیا صیغه و ازدواج موقت محدودیت دارد؟

در ازدواج موقت برای زنان جایز نیست در یک زمان در قرارداد برای اختلاف چیست؟ عقد بیش از یک نفر باشند. اما برای مردان محدودیتی ندارد. مرد می تواند به هر تعداد را صیغه کند. مدت عده برای زنان در ازدواج موقت دوبار پاک شدن از قاعدگی است و برای کسانی که قاعدگی برای آن ها صورت نمی پذیرد، این مدت ۴۵ روز است. اما برخی معتقدند که اگر شوهر در ازدواج موقت فوت کند، این مدت مثل ازدواج دائم واست و ۴ ماه و ۱۰ روز به طول می انجامد.

ازدواج موقت

آیا ازدواج موقت شرعی است؟

ازدواج موقت شرعی و قانونی است و از نظر حقوقی نیز اشکالی ندارد. این حکم از آیه ۲۴ سوره نساء برگرفته شده است که خداوند در این آیه می فرمایند:

(((فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)))؛

«زنانی را که متعه کرده اید، مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

البته فقهای عامه آن را نمی‌پذیرند و معتقدند این آیه در مورد استمتاع در ازدواج دائم است. متعه به معنای صیغه و ازدواج موقت است که در اسلام برای جلوگیری از زنا بوجود آمده است. این حکم مخالفان و موافقان زیادی دارد. موافقان صیغه موقت معتقدند که صیغه برای جلوگیری از روابط نامشروع و زنا در جامعه است. بنابراین از گسترش روابط آزاد جنسی جلوگیری می‌کند. حتی ازدواج موقت برای جوانانی است که در دوران نامزدی قرار دارند و می خواهند برای آشنایی بیشتر محرم شوند نیز مناسب است. اما متعه مخالفان بسیاری نیز دارد. مخالفان این امر معتقدند که این کار کلاه شرعی به حساب می آید و پایمال کردن حقوق زنان است. همچنین باعث بروز بیماری های مقاربتی و انتقال آن در جامعه می شود. متعه برای مردانی که متاهل هستند باعث فروپاشی بنیان خانواده می شود و این امر مطابق برخی از دلایل مذهبی منسوخ است.

متعه در دوران اسلام

با اینکه در کشور ما متعه از نظر حقوقی و قانونی اشکالی ندارد اما از نظر فرهنگی میان مردم جامعه باب نشده است که تبعات آن موجب بالا رفتن آمار طلاق می شود. در دورانی از زمان پیامبر این امر بنا به وضعیت اجتماع جایز بوده اما نقل است که بعد ها توسط خلیفه دوم ممنوع اعلام شده است. بنابراین اهل سنت معتقدند آیه ۲۴ سوره نسا بنا به روایات نسخ شده است و صیغه و ازدواج موقت اعتقاد ندارند. سند موثقی در رابطه با اینکه متعه در زمان فوت پیامبر اکرم چه حکمی داشت وجود ندارد و در رابطه با آن سخنان بسیاری وجود دارد.

تفاوت های مهم ازدواج موقت و دائم

 • در ازدواج دائم مخارج و پرداخت نفقه زن برعهده مرد است اما در ازدواج موقت زن و مرد در رابطه با جزئیات زندگی هرگونه که بخواهند پیمان می بندند.
 • در ازدواج موقت پس از پایان مدت ذکر شده ضمن صیغه زن و مرد می توانند آن را تمدید کنند یا از هم جدا شوند اما ازدوج دائم مادام العمر است و برخلاف ازدواج موقت در آن طلاق وجود دارد .
 • در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند اما در ازدواج موقت این چنین نیست.
 • در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم ورود و خروج زن منوط به اجازه همسر نیست و جزئیات روابط آن ها بین خودشان تعیین می شود.
 • در ازدواج دائم اگر مهر تعیین نشود، اجرت المثل آن به زن داده می شود اما ازدواج موقت بدون تعیین کامل مهریه صحیح نیست.
 • در ازدواج موقت و دائم پرداخت مهریه بر گردن مرد است.

نظرات شهید مطهری در باب ازدواج موقت

شهید مطهری در باب ازدواج موقت می فرمایند: در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری قرارداد برای اختلاف چیست؟ است.این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوت رانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال ازدواج موقت می‌روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.

فرمایشات ایشان را میتوانید در آثار استاد شهید مطهری جست و جو کنید. نظرات ایشان در باب تفسیر سخنان ائمه اطهار بدین شرح است که در صورتی که ازدواج دائم موجب رفع نیاز است، انسان به صیغه احتیاج پیدا نمی کند. ایشان مفاهیمی همچون صیغه ساعتی که در جامعه امروزی باب شده را نهی فرمودند. همچنین صیغه را احیاء سنت متروکه خواندند و تاکید کردند در مواردی که نیاز به صیغه نیست از آن اجتناب شود.

قوانین مدنی ایران مبنی بر ازدواج موقت

ازدواج موقت و صیغه در ایران مطابق ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی در ایران به رسمیت شناخته شده است. بنابراین از نظر قانونی و حقوقی اشکالی بر آن وارد نیست.

بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

در حال حاضر چندین ماده از قانون مدنی ایران به ازدواج موقت تعلق دارد. در این قانون در رابطه با موارد مختلف نظیر مهریه، نفقه، طلاق، عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن و همچنین عده وفات بحث شده است.

پانوشت: متعه و شرایط آن , مدت زمان صیغه و ازدواج موقت , روابط جنسی در صیغه , قوانین ایران در باب ازدواج موقت , ازدواج موقت از لحاظ شریعت , متن صیغه , صیغه با زن متاهل

ورود نمایندگان مجلس به انتخابات فدراسیون فوتبال / واکنش تند کیهان به تایید صلاحیت مهدی تاج

ورود نمایندگان مجلس به انتخابات فدراسیون فوتبال / واکنش تند کیهان به تایید صلاحیت مهدی تاج

کبنا ؛مهدی تاج رییس سابق فدراسیون فوتبال به خاطر ماجراهای مربوط به قرارداد مارک ویلموتس و برخی مسائل دیگر مخالفان زیادی را در مجلس شورای اسلامی با خود می‌بیند. او که اکنون برای ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا شده، از سوی کمیته بدوی تایید صلاحیت خود را نیز دریافت کرده و منتظر است تا با تایید برخی مراجع بتواند دوباره در مجمع فدراسیون برای نشستن روی صندلی ریاست با سایر کاندیداها رقابت کند.
به گزارش کبنا، در این شرایط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع حضور تاج در انتخابات واکنش نشان دادند و موضع گیری هایی داشته‌اند. البته که این موضوع اختلاف نظرهایی را نیز در مجلس پدید آورده است.
بعد از اعلام خبر تایید صلاحیت مهدی تاج، نصرالله پژمان‌فر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس، در توییتی حضور او در فدراسیون را قانونی ندانست. او بدون آنکه نامی از تاج بیاورد با طعنه به او نوشت:‌«تا زمانیکه پرونده فساد قرارداد ویلموتس تعیین تکلیف نشود و افراد از اتهاماتی که متوجه آنان شده تبرئه نشوند حضور این افراد مذکور در فدراسیون فوتبال قانونی نیست».
تاج البته در مجلس هم موافقانی دارد؛ افرادی مثل محمد مهدی فروردین، رییس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس، که با انجام مصاحبه‌ای در این خصوص حرف زده است. فروردین، در واکنش به صحبت‌های پژمانفر گفته است:‌«من درباره شخص خاصی صحبت نمی کنم اما از همه همکارانم درخواست دارم اجازه بدهند مباحث در حوزه های تخصصی پیش برود. موضوعات مربوط به قرارداد سرمربی سابق تیم ملی به صورت کامل یک بحث ورزشی است و به دلیل عدم پرداخت پول های ما در فیفا شکل گرفته است.»

رییس فراکسیون ورزش مجلس افزود: «آقای تاج یکی از مدیران باتجربه و متخصص در حوزه فوتبال در این کشور است، ایشان از جانبازان جنگ تحمیلی و از دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی است و سال ها در این مملکت زحمت کشیده و انصاف نیست اینگونه مورد تهاجم قرار گیرد. ایشان امروز نماینده فوتبال ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می شود و افتخار فوتبال کشور در مجامع بین المللی است و قطعا باید مورد حمایت قرار بگیرد. بار دیگر از همه همکارانم درخواست می کنم با دوری از اظهارات شتابزده و غیر کارشناسی باعث بروز مشکل در سطح بین‌المللی برای فوتبال کشورمان نشوند و اجازه بدهند مباحث در حوزه های تخصصی پیش برود و مجمع فدراسیون برای آینده فوتبال کشور تصمیم بگیرد.»

محمدمهدی فروردین، مربی سابق و شیرازی فوتبال، حالا در خانه ملت یکی از حامیان برگزاری انتخابات فدراسیون بدون دخالت‌های بیرونی است.
به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز شاهد واکنش های ریز و درشت دیگری از سوی برخی مقامات غیرفوتبالی درباره انتخابات فدراسیون

فوتبال باشیم.
واکنش کیهان به تایید صلاحیت مهدی تاج
انتظار و مطالبه اصلی اهالی ورزش، نجات ورزش از چنگال دست‌های نامحرم وچنبره انداخته بر تمامیت آن و مدیران نااهل عوضی آمده‌ای است که عملکرد آن‌ها خواسته و ناخواسته زمینه‌ساز فساد و خرابی ورزش است. امروز، اما بعد از گذشت دو سال متاسفانه باید یادآور شویم نه تنها با آقای تاج و همکارانش برخوردی نشد، بلکه آن‌ها مجددا نامزد ریاست فدراسیون فوتبال شده‌اند و دیروز هم صلاحیت شان از سوی کمیته بدوی تایید شد!
روزنامه کیهان در واکنش به تایید صلاحیت مهدی تاج در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال از سوی کمیته بدوی انتخابات نوشت: در مطلبی که اول شهریور ۱۳۹۹ به چاپ رسید تاکید کردیم که نه فقط مطالبه جامعه ورزش بلکه مردمی که سخت با مشکلات اقتصادی زندگی دست به‌گریبان هستند برخورد قاطع قضایی و قانونی با مسببان پنهان و آشکار این ماجرا، آقای تاج و رفقا و همکاران و خط دهندگان پشت پرده به وی، آن هم به طور عاجل و شفاف است.
اما انتظار و مطالبه اصلی اهالی ورزش، نجات ورزش از چنگال دست‌های نامحرم وچنبره انداخته بر تمامیت آن و مدیران نااهل عوضی آمده‌ای است که عملکرد آن‌ها خواسته و ناخواسته زمینه‌ساز فساد و خرابی ورزش است. امروز، اما بعد از گذشت دو سال متاسفانه باید یادآور شویم نه تنها با آقای تاج و همکارانش برخوردی نشد، بلکه آن‌ها مجددا نامزد ریاست فدراسیون فوتبال شده‌اند و دیروز هم صلاحیت شان از سوی کمیته بدوی تایید شد! از سوی دیگر وضع فوتبال اگر بدتر نشده باشد، بهتر نیز نشده تا جایی که فقط در یک نمونه تیم ملی فوتبال مان در آستانه جام جهانی به جای آنکه دنبال حضور قدرتمند در قطر باشد، گرفتار جریان‌های دلالی رسوا و شناخته شده است!
تلاش برای ماله‌کشی بر پرونده ۱۷۰ میلیارد تومانی به خاطر یک همکاری ۶۰ روزه!
سیف الله فغانپور مسئول حقوقی پیشین فدراسیون فوتبال در برنامه ای زنده سخنانی درباره حکم دادگاه ویلموتس مطرح کرد که سرشار از ابهام است.
ایمان گودرزی:او درحالی خبری قطعی از صدور حکم پرونده مربی بلژیکی داده که دادگاه هنوز هیچ حکمی در این باره ابلاغ نکرده است. پرونده قرارداد ۷میلیون و ۸۰۰ هزار یورویی برای ۳/۵ سال با حضور مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال دوباره سر زبان ها افتاده و افراد نزدیک به او مدام از یک دستاورد بزرگ می گویند.
اینکه حکم ویلموتس شکسته می شود و پیروزی بزرگ را به نام تاج سند می زنند. فارغ از اینکه گروه حقوقی تیم تاج در این پرونده ، در فیفا به پرداخت غرامت ۶ میلیون یورویی غیر از مبلغ ۲ میلیون یوروی پرداختی محکوم شده اند و همزمان با سرپرستی سیف الله فغانپور، ساختمان فدراسیون فوتبال به عنوان بدهی به شستا

ضبط شده است.
آن هم در شرایطی که تنها برای یک جمله و اضافه شدن یک پرانتز و واژه رقم توافقی به قرارداد از سوی ویلموتس ، حالا به جای پرداخت غرامت ۳ ماهه باید فارغ از ۲ میلیون یوروی پرداختی طبق ادعای فغانپور ۳/۵ میلیون یوروی دیگر به مربی بلژیکی پرداخت شود که تنها ۶۰ روز در ایران حضور داشته و بدترین نتایج تاریخ ملی را هم رقم زده است . آن هم مربی ناموفقی که قرارداد قبل و بعد از ایرانش بر اساس شواهد کمتز از سالیانه ۵۰۰ هزار دلار بوده اما با ایران سالیانه ۲/۲ میلیون یورو قرارداد بسته است!
در این شرایط اما پس از تحویل پرونده ایران به دادگاه حکمیت ورزش، با تغییرات در تیم حقوقی فدراسیون که با کمک معاونت حقوقی دولت اتفاق افتاد و سپرده شدن پرونده به وکیل جوان ایرانی، لایحه ای تنظیم شد بر اساس قرارداد سرمربی سابق با باشگاهی مراکشی .دادنامه ای که احتمالا با پرداخت هزینه های دادرسی از سوی فدراسیون فوتبال ایران بزودی منجر به صدور حکم قطعی پرونده می شود.
اما این حکم چیست و چطور فغانپور عدد ۳/۵ میلیون یورو را برایش اعلام می کند محل بحث است. او بی اشاره به پرداختی ۲ میلیون یورویی ابتدایی که وصول شده، عدد ۳ تا ۳/۵ میلیون یورو را مطرح می کند و صحبت از بزرگترین پیروزی تاریخ فوتبال ایران در محاکم حقوقی می کند.
استدلال فغانپور چیست؟ اگرچه او جزئیاتی نگفته اما بر اساس رقمی که می گوید احتمالا بر این باور است ۱۸ ماه پایانی قرارداد ویلموتس به دلیل پیوستنش به رجاء کازابلانکا از مبلغ کلیقرارداد کسر خواهد شد.
ادعایی که البته ممکن است رخ دهد به شرطی که مبلغ قرارداد جدید ویلموتس در باشگاه جدید کمتر از مبلغ قرارداد سالیانه با ایران باشد.در غیر این صورت اگر دفاعیات وکلای ویلموتس به نتیجه برسد، تنها رقم قرارداد ویلموتس با باشگاه بعدی اش از اصل مبلغ کسر خواهد شد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی فیفا قرارداد برای اختلاف چیست؟ تقریبا ۸۵ درصد پرونده های ارجاعی به CAS عینا همانند حکم صادره فیفا تائید می شود و ۱۵ درصد باقی مانده پرونده ها هم معمولا تغییراتی جزئی دارند.
اگر تیم حقوقی جوان ایران بتواند بخشی از مبلغ حکم را کم کند قطعا دستاوردی بزرگ بدست آورده اما این دستاورد چیزی از قرارداد فاجعه بار امضاء شده توسط فدراسیون تاج کم نمی کند. قراردادی که حاصلش به گفته فغانپور غرامت ۱۷۰ میلیارد تومانی برای ۶۰ روز حضور ویلموتس در ایران است و فاجعه به تاراج رفتن ساختمان باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال.
آن هم برای استخدام مردی که رقم واقعی قراردادهایش را چیزی حدود سالانه ۵۰۰ هزار دلار تخمین می زنند و دستاوردش در فوتبال ملی فاجعه ای بزرگ با باخت به عراق و بحرین بوده است که تیم ملی را برای رسیدن به قطر نیازمند معجزه در بحرین کرده بود!

فرکی: بازیکنان به خاطر مردم تا جام‌جهانی دست از اختلاف بردارند

فرکی: بازیکنان به خاطر مردم تا جام‌جهانی دست از اختلاف بردارند

به گزارش ایران ورزشی؛ حسین فرکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ابقای دراگان اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی ایران و شرایط نه چندان مناسب این تیم در آستانه جام جهانی گفت: باید این وضعیت را مدیریت کرد. به نظر می‌رسد که مدیریت شرایط کنونی برعهده اسکوچیچ است. هیچ کسی بهتر از اسکوچیچ برای آرام کردن اوضاع وجود ندارد. شاید نتواند با زبان کروات این کار را بکند اما می‌تواند از کسی برای سخن گفتن با بازیکنان و تسلط پیدا کردن بر شرایط استفاده کند و وضعیت کنونی را تغییر دهد.

وی با بیان اینکه "اسکوچیچ باید از کسانی برای ارتباط گرفتن با بازیکنان تیم ملی استفاده کند که مورد اعتماد و قبول آن‌ها قرار دارد،" گفت: این فرد می‌تواند کسی باشد که از نظر تجربه و سن و سال بالاتر از اسکوچیچ است و با اسکوچیچ هم ارتباط مناسبی داشته باشد و در نهایت با هم فکری، شرایط تیم ملی را به روز کنند.

فرکی که در جام جهانی ۲۰۰۶ دستیار برانکو ایوانکوویچ بود، در واکنش به مقایسه کردن شرایط این تیم با فضای تیم ملی در آن سال گفت: من به این مقایسه اعتقاد ندارم. مشکل تیم ملی در سال ۲۰۰۶ مدیریتی بود. تا قبل از جام جهانی مشکلی نداشتیم اما با افزایش اختلاف‌ها میان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون وقت، مشکلاتی بروز کرد. تیم ملی زمانی در جام جهانی دچار مشکل شد که بازیکنان می‌دانستند فدراسیون فوتبال هیچ رئیسی ندارد.

مربی سابق تیم ملی با دعوت بازیکنان و مربیان تیم ملی به اتحاد و وحدت گفت: باید با این موضوع کنار بیایند که این گروه تا جام جهانی کنار همدیگر هستند و به خاطر مردم با هم همکاری داشته باشند.

او درباره اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر کنار گذاشتن بازیکنان مخالف از تیم ملی گفت: الان وقت این حرف‌ها نیست. شاید بعد از جام جهانی خود به خود این اتفاق بیفتد اما الان وقت کنار گذاشتن نیست. اگر بخواهند کسی را کنار بگذارند، باید یک گروه را حذف کنند. کنار گذاشتن یک گروه به این سادگی نیست چرا که هر دو گروه بازیکنان ثابت و تاثیرگذاری هستند. نمی‌شود راجع به این موضوع تصمیم گیری شود. این مساله باید مدیریت شود.

فرکی تاکید کرد: دوست دارم فوتبالیست‌های ما بدانند وظیفه‌شان چیست. نباید بازیکنان وارد قضایایی شوند که مربوط به آن‌ها نیست. اگر موضوعی هم وجود دارد، به بعد از جام جهانی موکول کنند. البته مشکلات فقط مربوط به بازیکنان نیست. کمیته فنی هم با هیات رئیسه به مشکل خورده‌اند. فوتبال همچون خانواده‌ای است که پدر بالای سرش نیست. رئیس فدراسیون، حکم پدر را دارد. فوتبال مدیر قوی می‌خواهد.

این کارشناس فوتبال درباره اینکه گروهی از بازیکنان ۲۸، ۲۹ ساله خود را بزرگ تیم ملی می‌دانند گفت: هیچ چیزی بالاتر از تیم ملی نیست. این که خود را بزرگ بدانند، اشتباه است. بزرگ تیم باید بزرگی کند و مشکلات را در جامعه نگوید. من تا به حال از بازیکنی بزرگی ندیده‌ام. اگر بزرگی بود، این اتفاق‌ها رخ نمی‌داد. حالا که این اتفاق‌ها افتاده، به این معنی است که هیچ بازیکن بزرگی بالاتر از تیم ملی نیست.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

خطیبی: فدراسیون فوتبال نباید کمیته فنی داشته باشد

اگر چه سیر صعودی رسول خطیبی در آلومینیوم متوقف شد اما او یکی از مربیان جوان و موفق فوتبال کشور در سال‌های اخیر بوده و به نظر می رسد با توجه به تجربیاتی که کسب کرده است، در بازگشت کارنامه بهتری از خود به جای بگذارد.

به گزارش "ورزش سه"، او با توجه به هدایت سه تیم از لیگ یک به لیگ برتر، در ابتدای فصل با پیشنهادات خوبی از سوی تیم‌های دسته قرارداد برای اختلاف چیست؟ اولی مواجه شد اما به نظر می‌رسد در تلاش برای بازگشت دوباره به لیگ برتر است. به همین بهانه و هم چنین تحلیل اوضاع روز فوتبال کشور با رسول خطیبی صحبت کردیم. گزیده‌ای از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

*خب، آقا رسول، مسئله روز فوتبال ما، تصمیم کمیته فنی مبنی بر اخراج سرمربی تیم ملی و وتوی این تصمیم توسط اعضای هیئت رییسه بود. تحلیل شما از این اتفاقات چیست؟
به نظر من فدراسیون فوتبال نباید کمیته فنی داشته باشد. وقتی رییس فدراسیون فوتبال فنی باشد دیگر نیازی به کمیته فنی نیست. کمیته فنی در هر جایی و هر باشگاهی همیشه به جای کمک منشا اختلاف بوده چرا که هر یک از اعضا حرف خود را می زنند و تصور می کنند دیدگاهی که دارند کاملا درست است. اتفاقاتی که در یک ماه اخیر رخ داد خیلی بد بود. به نظر من، فدراسیون فوتبال، نسنجیده عمل کرد و شان و ابهت سرمربی تیم ملی را پایین آورد. این طور برداشت می کنم که فدراسیون فوتبال قصد داشت تلنگری به اسکوچیچ بزند و کمیته فنی مصوب کرد که مربی ایرانی جانشین اسکوچیچ شود و گزینه هم علی دایی بود که به نظر من بهترین گزینه هم در این برهه از زمان برای جایگزینی اسکوچیچ علی دایی است. وقتی دیدند علی دایی این سمت را قبول نکرد دوباره به این نتیجه رسیدند که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی باقی بماند. آنچه اتفاق افتاد اصلا خوب قرارداد برای اختلاف چیست؟ نبود.

همیشه مربی بهتری برای یک تیم وجود دارد اما برکناری یک مربی و آوردن یک مربی بهتر رسم و رسومی دارد. فدراسیون فوتبال زمانی می توانست این کار را انجام دهد که قرارداد اسکوچیچ را تا پایان بازی های مقدماتی جام جهانی می بست، آن وقت می توانست دست به جذب یک مربی جدید بزند. از سویی استخدام یک مربی جدید هم به این صورت است که فدراسیون فوتبال ابتدا با مربی جدید مذاکره و نظر او را برای حضور در اردوی تیم ملی جلب می کرد و بعد به همکاری با اسکوچیچ پایان می داد. نه اینکه ابتدا مصوبه‌ای امضا شود و بعد از آن فدراسیون فوتبال سراغ مذاکره با گزینه‌ها برود.

*در این بین حواشی هم برای تیم ملی ایجاد شد. از جمله استوری هایی که از سوی بازیکنان تیم ملی در صفحات مجازی منتشر شد؛ گروهی طرفدار اسکوچیچ بودند و گروهی علیه او. خیلی ها نگران این اتفاق هستند!
کاملا نگرانی به حقی است. اصلا بازیکن حق ندارد در مورد فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی اظهار نظر کند. حتی به درست. متاسفانه این از ضعف فدراسیون فوتبال است که بازیکن به خود اجازه می دهد در مورد سرمربی تیم ملی اظهار نظر کند و در مورد ماندن و رفتن او نظر بدهد. شما نگاه کنید با این اتفاقات در دنیای فوتبال حرفه‌ای چگونه برخورد کرده‌اند. کانتونا یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال به همین خاطر چند سالی تیم ملی را از دست داد. یا بنزما که سال های سال در رئال بازی می کند و جزو بهترین هاست. او هم اظهار نظری در مورد سرمربی تیم ملی داشت و اگر اشتباه نکنم 7 – 8 سال به اردوی تیم ملی دعوت نمی‌شد.

به نظر من چنین بازیکنانی را باید از اردوی تیم ملی کنار گذاشت حتی اگر بهترین هستند. مهمترین عامل موفقیت در هر تیمی نظم و همدلی است. وقتی حرمت ها کنار رود و هر کسی از حیطه وظایفش خارج شود جمع کردن تیم سخت خواهد بود. حتی اگر بهترین بازیکنان را در اختیار داشته باشید. و باز تکرار می‌کنم فدراسیون فوتبال با رفتارهای نسنجیده در ماه های اخیر شان تیم ملی و سرمربی تیم ملی را زیر سوال برد.

*دیدگاه شما در مورد اسکوچیچ چیست؟
او موجب صعود مقتدرانه تیم ملی به جام جهانی شده که قابل تقدیر است. می گویم اگر قرار بود مربی قوی تر از او برای تیم ملی بیاوریم باید قرارداد او به گونه‌ای امضا می شد که دست فدراسیون فوتبال بعد از بازی های مقدماتی جام جهانی برای جذب مربی جدید باز می بود. اما ظاهرا قرارداد به گونه‌ای است که اسکوچیچ می تواند در جام جهانی روی نیمکت تیم ملی بنشیند. برای ابقا یا برکناری مربی که قرارداد دارد جلسه برگزار نمی کنند. آب رفته هم به جوی بر نمی گردد. دست کم حالا که اسکوچیچ ماندنی شده باید در ماه های باقی مانده، حمایت خوبی از او داشته باشیم. به خصوص که تیم ملی برای حضور شایسته در جام جهانی نیاز به یک تدارک خوب و بازی های دوستانه با کیفیت دارد.
فدراسیون فوتبال تا به این جای کار در هر دو بخش ناموفق بوده است. فدراسیون فوتبال باید به گونه‌ای از سرمربی خود حمایت کند که بازیکن جرات نکند در مورد سرمربی تیم ملی اظهار نظر کند چه رسد به اینکه استوری بگذارد. امیدوارم دست کم در ادامه مسیر این رفتارها اصلاح شود، به خصوص که در جام جهانی بازی های حساسی از نظر سیاسی با تیم هایی چون آمریکا و انگلیس داریم و همه چشم انتظار نمایش شایسته تیم ملی در این دیدارها هستند. اگر مربی حتی بهترین بازیکن را به بهانه انضباطی از اردوی تیم ملی کنار گذاشت در صف حمایت از سرمربی باشیم نه بازیکن.

*و انتخابات فدراسیون فوتبال که در پیش است. در بین نامزدها کدام یک را بهترین می دانید؟
من اصلا انتخابات فدراسیون فوتبال را قبول ندارم و بر این عقیده ام هر کسی رییس فدراسیون فوتبال شود با لابی گری است. این ساختار اشتباه است. رییس فدراسیون فوتبال را روسای هیئت استان ها انتخاب می کنند. اما شما نگاه کنید روسای هیئت استان ها چگونه انتخاب می شوند. مدیریت برخی از آنها در حال نزدیک شدن به نیم قرن است. مگر می شود کسی نزدیک به 50 سال رییس هیئت فوتبال یک استان باشد؟ روسای هیئت استان ها روسای هیئت شهرستان ها را انتخاب می کند و روسای هیئت شهرستان ها روسای هیئت استان ها را انتخاب می کند. طبیعتا کسی که رییس هیئت فوتبال شهرستانی می شود در انتخاب استان ها به کسی رای می دهد که او را به این سمت انتخاب کرده است. این یک شیوه غیر اصولی است و یکی از دلایلی که حضور غیر فوتبالی ها در فوتبال زیاد شده همین است.

*و به عنوان آخرین سوال؛ ظاهرا چند پیشنهاد مهم از تیم های دسته اولی داشتی.
بله و از همه تیم های دسته اولی که با من مذاکره کردند تشکر می کنم و عذرخواهی می کنم که این مذاکرات منجر به عقد قرارداد نشد، برایشان آرزوی موفقیت می کنم. واقعیت این است که دیگر نمی خواهم در لیگ یک کار کنم. من کار خود را در لیگ یک انجام دادم و سه تیم را به لیگ برتر رهنمون کردم و دوست دارم ادامه فعالیتم در لیگ برتر باشد. البته دو تیم لیگ برتر صحبت‌هایی با من کردند اما واقعیت این است که ساختار آنها برای موفقیت در لیگ برتر خوب نبود و ترجیح دادم در یک فرصت مناسب‌تر به لیگ برتر برگردم. فرصت خوبی است که ریکاوری ذهنی کنم، چه از نظر فنی و چه از نظر روحی و روانی. کارهای انجام داده را مرور می کنم و بی شک در بازگشت جلوی اشتباهات را می گیرم تا کارنامه بهتری از خود به جا بگذارم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا