معاملات فیوچرز در فارکس

ماشین حساب طلا

سود طلافروش از آبشده: 2.۵ درصد از مظنۀ بازار، تقریبا گرمی ده هزار تومان

اجرت ساخت طلا

اجرت ساخت طلا، قیمت کار و هنری است که سازنده طلا، برای ساخت و پردازش طلا، صرف کرده و توسط طلا فروش، از خریدار و مصرف کننده، دریافت می شود. درصد اجرت ساخت طلا در سال ۱۴۰۱ و نحوه محاسبه قیمت آن، با توجه به روش محاسبه و نو و دست دو بودن طلا، متفاوت خواهد بود.

اجرت ساخت طلا و نحوه محاسبه آن

اجرت ساخت طلا و نحوه محاسبه آن

عناوین اصلی این مقاله

زمانی که افراد، به طلا فروشی مراجعه کرده و یک قطعه طلا را خریداری می کنند، آنچه خریده می شود، صرفا چند گرم طلای خام نبوده، بلکه مجموع طلای خام و ارزش کار هنری طلاساز بر روی طلا، توسط خریدار، دریافت می شود.

به همین دلیل و با توجه به اینکه کار و هنر دست طلاساز نیز از ارزش برخوردار است، خریداران طلا ملزم هستند تا در زمان خرید طلا، قیمت کار و هنر طلاساز را به وی بپردازند که این ارزش، اجرت ساخت طلا، نامیده می شود. با توجه به روش های تعیین این اجرت، این اجرت، دارای قیمت تقریبا مشخصی بوده که لازم است در هنگام خرید، از سوی خریداران، مورد توجه قرار گیرد.

لذا با توجه به اهمیت این مساله در تعیین قیمت نهایی طلا، در این مقاله، ابتدا به این سوالات پاسخ داده که اجرت ساخت طلا چیست و میزان آن در سال ۱۴۰۱ چند درصد است؛ سپس در ادامه، نحوه محاسبه قیمت این اجرت و میزان آن در طلای دست دوم را توضیح خواهیم داد.

اجرت ساخت طلا چیست

پیش از پاسخ به این سوالات که اجرت ساخت طلا چیست و اجرت ساخت طلا در سال 1401 چند درصد است، لازم است تا کمی در مورد معنی اجرت در مشاغل ارائه دهنده خدمات، صحبت نماییم و پس از مشخص شدن مفهوم اجرت و تعریف اجرت ساخت طلا، در ادامه، به این سوال پاسخ دهیم که اجرت ساخت طلا چند درصد است؟

خدماتی که از سوی تولید کنندگان این خدمات و در قالب عقد اجاره اشخاص، به افراد جامعه عرضه می شود، به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم، به دست مصرف کننده می رسد؛ با این توضیح که گاه، خدمات ارائه شده، به شکل مستقیم و در قالب خدمات خالص، به مصرف کننده نهایی، عرضه می شود. مانند آنکه، نقاشی که خانه فردی را رنگ می کند یا شخصی، به منظور نظافت یک شرکت، استخدام می شود.

اما گاهی، کار و خدمات اشخاص، به صورت غیر مستقیم، به دست مصرف کننده می رسد. خدمات خیاطی ها، نمونه خوبی از این دست از خدمات می باشند. در واقع، هنگامی که دوخت لباسی به خیاطی سفارش داده شده و در نهایت، پس از آماده سازی، تحویل گرفته می شود، از آنجا لباس آماده شده، دیگر همان پارچه دوخته شده نیست، لازم است تا مصرف کننده، قیمت کار خیاط را که عامل این تفاوت ارزش می باشد را به وی پرداخت کند.

مطابق رویه قضایی، امکان استرداد طلا از زوجه، وجود دارد، مگر اینکه به موجب قانون، اقدام به این عمل و رجوع از هبه، ممکن نباشد.

به هر حال، خدمات ارائه شده، از هر نوع که باشند، از آنجا که دارای ارزش مالی بوده، لازم است تا مصرف کننده خدمات، قیمت یا همان اجرت آن ها را به تولید کننده و عرضه کننده آن خدمات، مطابق نرخ قراردادی و عرفی پرداخت نماید.

یکی از مشاغلی که ارائه دهنده خدمات نوع دوم، یعنی غیر مستقیم، به افراد جامعه بوده، طلاسازها و طلا فروشی ها می باشند. هنگامی که افراد، به طلا فروشی مراجعه کرده و یک قطعه طلا را خریداری می کنند، آنچه خریده می شود، صرفا چند گرم طلای خام نبوده، بلکه مجموع طلای خام و ارزش کار هنری طلاساز بر روی طلا، توسط خریدار، دریافت می شود.

به همین دلیل و با توجه به اینکه کار و هنر دست طلاساز نیز از ارزش برخوردار است، خریداران طلا ملزم هستند تا در زمان خرید طلا، قیمت کار و هنر طلاساز را به وی بپردازند که این ارزش، به طور معمول، توسط مغازه های خورده فروشی، از مصرف کننده دریافت می شود. چرا که هنگام خریداری طلا از سازنده، توسط عمده فروش و هنگام خرید طلا از عمده فروش، توسط خرده فروش، ارزش کار سازنده به نفر قبل، پرداخت شده است.

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سوال که اجرت ساخت طلا چیست، می توان گفت، اجرت ساخت طلا، قیمت و ارزش کار و هنری است که سازنده طلا، برای ساخت و پردازش طلا، صرف کرده است. این میزان ارزش، طبق عرف نحوه محاسبه قیمت اجرت، به قیمت یک گرم طلای خام اضافه شده و توسط طلا فروش، از خریدار و مصرف کننده، دریافت می شود.

پس از توضیح اجرت ساخت طلا، در بخش بعد، در مورد میزان اجرت ساخت طلا توضیح داده و به این سوال، پاسخ خواهیم داد که اجرت ساخت طلا در سال ۱۴۰۱ چند درصد است و چگونه محاسبه می شود.

حتما بخوانید : اجرت المثل چیست

میزان اجرت ساخت طلا در سال 1401

افرادی که برای خرید طلا اقدام کرده اند، حتما در زمان تعیین قیمت طلا و هنگامی که طلافروش، برای محاسبه قیمت به سراغ ماشین حساب خود رفته، از طلافروش شنیده اند که بخشی از قیمت دریافتی، بابت اجرت طلا می باشد؛ لذا، این سوال، برای این اشخاص مطرح شده که میزان اجرت ساخت طلا در سال 1401 چند درصد است؟

در پاسخ به این سوال که اجرت ساخت طلا در سال ۱۴۰۱ چند درصد است، باید گفت، در نحوه محاسبه قیمت اجرت طلا، مبنا، ارزش یک گرم طلای 18 عیار و قیمت آن، به صورت روزانه و در لحظه می باشد؛ با این توضیح که، در لحظه فروش طلا، فروشنده، پس از چک کردن قیمت طلا در ماشین حساب طلا آن لحظه، اجرت و قیمت آن را به خریدار اعلام می نماید.

البته، اجرت و نحوه محاسبه قیمت آن، به صورت دلبخواهی، از سوی سازندگان طلا، تعیین نشده، بلکه تعیین آن، وابسته به عوامل و فاکتورهایی بوده که برخی از مهم ترین این عوامل و فاکتورهای موثر در نحوه محاسبه قیمت اجرت طلا در سال 1401، شامل موارد زیر می باشند:

میزان ظرافت و دقتی که طلاساز، برای ساخت یک قطعه طلا، صرف کرده، نقش کلیدی و تعیین کننده در نحوه محاسبه قیمت اجرت دارد.

طلاها به طور کلی، به دو روش، ساخته می شوند: دست ساز و ماشین ساز. نحوه محاسبه قیمت اجرت طلای دست ساز، متفاوت از طلایی بوده که توسط ماشین ساخته شده و مبلغ بالاتری می باشد. بنابراین، پاسخ این سوال که اجرت ساخت طلا چند درصد است، در ارتباط کامل با دست ساز یا ماشین ساز بودن طلا می باشد.

وجود سنگ های زینتی در طلا، نیز از عوامل موثر در نحوه محاسبه قیمت اجرت طلا می باشد. با این توضیح که هر چه تعداد سنگ های زینتی به کار رفته شده در طلا، بیشتر باشد، اجرت طلا نیز بیشتر خواهد بود.

سفارش شخصی طراحی و ساخت طلا نیز در نحوه محاسبه قیمت اجرت طلا، موثر بوده و باعث می شود تا ابن قیمت، افزایش یابد.

برند بودن طلا نیز باعث ماشین حساب طلا افزایش قیمت اجرت شده و بنابراین، در پاسخ به این سوال که اجرت ساخت طلا چند درصد است، باید گفت، خرید طلای برند، درصد اجرت بیشتری خواهد داشت.

در نهایت، پس از تعیین اجرت طبق فرمول نحوه محاسبه قیمت اجرت طلا، قیمت نهایی طلا، بر اساس فرمول مشخصی، محاسبه و تعیین شده و قیمت نهایی آن، از خریدار، اخذ می گردد. در ادامه به ارائه فرمول محاسبه قیمت طلا و ذکر یک مثال، برای درک بهتر این فرمول، می پردازیم.

قیمت طلا در زمان خرید = 9% مالیات بر ارزش افزوده + 7% سود طلافروش +

برای درک بهتر این فرمول و نحوه محاسبه قیمت طلا، به مثال زیر توجه نمایید:

فرض کنید، خریدار، قصد خرید یک قطعه طلا را داشته که حاوی 7 گرم طلا بوده و ارزش آن، به عنوان مثال، 70 میلیون تومان می باشد. در این صورت، 7 درصد از این قیمت، به عنوان سود فروشنده، محاسبه می شود که عدد 4 میلیون و 900 هزار تومان می شود.

9 درصد نیز به عنوان مالیات ارزش افزوده، به قیمت طلا باید افزوده شود. با توجه به اینکه طبق قانون جدیدی مالیات ارزش افزوده، مالیات طلا صرفا به اجرت و سود تعلق گرفته، در این صورت با فرض اینکه اجرت این قطعه طلا، 100 هزار تومان باشد، 9 در صد مجوع اجرت و سود، نیز عدد 450 هزار تومان خواهد شد.

اکنون، تمام اعداد بالا را جمع کرده تا قیمت نهایی طلا را به دست آوریم. یعنی، 70 میلیون تومان برای اصل طلا، 100 هزار تومان بایت اجرت، 4 میلیون و 900 هزار تومان سود فروشنده و 450 هزار تومان، مالیات ارزش افزوده که مجموع آن ها، رقم 75 میلیون و 450 هزار تومان شده که قیمت نهایی طلا می باشد.

پس از پاسخ به این سوال که اجرت ساخت طلا در سال ۱۴۰۱ چند درصد است، در بخش بعد، به توضیح نحوه محاسبه قیمت اجرت طلا پرداخته و روش های محاسبه این نوع از اجرت را برای خوانندگان محترم، توضیح خواهیم داد

نحوه محاسبه اجرت ساخت طلا

در پاسخ به این سوال که اجرت ساخت طلا در سال ۱۴۰۱ چند درصد است، روش های نحوه محاسبه قیمت اجرت، عامل تعیین کننده بوده و بر اساس این روش ها، محاسبه قیمت اجرت، انجام گرفته و در نهایت می توان به این سوال، پاسخ داد که اجرت ساخت طلا چند درصد است. لذا، در این بخش، به توضیح راه های نحوه محاسبه قیمت اجرت طلا، پرداخته که شامل روش های زیر می باشد:

نحوه محاسبه اجرت ساخت طلا به تومان

در نحوه محاسبه اجرت ساخت طلا به تومان، فروشنده طلا، مبلغ مشخص و تابتی را به عنوان اجرت ساخت طلا، تعیین کرده و علاوه بر سایر هزینه های قیمت طلا، از خریدار دریافت می نماید.

آثار و عواقب فروختن طلا بدون اجازه شوهر، توسط زن، بستگی به این معیار داشته که طلا برای چه امری، به زن داده شده؛ در فرضی که طلا به زن، هبه شده باشد، وی حق فروش آن را داشته، اما اگر صرفا اذن استفاده به زن داده شده یا حتی اجازه استفاده نیز نداشته، او حق فروش طلا را نخواهد داشت.

نحوه محاسبه اجرت ساخت طلا به درصد

در نحوه محاسبه اجرت ساخت طلا به درصد، همانطور که از عنوان آن مشخص است، درصد خاصی، به عنوان اجرت طلا، اخذ شده که این درصد، بر مبنای ارزش طلای خام به کار رفته برای تولید زیورآلات تعیین می گردد.

به عنوان مثال، فرض کنید که هنگام خرید یک گردنبند طلا، فروشنده به شما می گوید که اجرت ساخت طلا، 5 درصد است. در این صورت، اگر قیمت طلای خام به کار رفته در گردنبند، 80 میلیون تومان باشد، اجرت ساخت، 4 میلیون تومان خواهد بود.

نحوه محاسبه اجرت ساخت طلا به تومان و درصد

روش نحوه محاسبه اجرت ساخت طلا به تومان و درصد، تلفیقی از دو روش قبلی می باشد. به این ترتیب در این روش نحوه محاسبه اجرت ساخت طلا، هم یک مبلغ تابت، مانند 100 هزار تومان، به عنوان اجرت تعیین شده و هم درصدی از طلای خام، علاوه بر آن مبلغ ثابت، از خریدار اخذ می گردد.

بیشتر بخوانید : مالکیت طلا در طلاق

اجرت ساخت طلای دست دوم

در بخش های قبل، به این سوال، پاسخ دادیم اجرت ساخت طلا در سال ۱۴۰۱ چند درصد است و گفتیم که قیمت نهایی طلا، بر اساس قیمت طلای خام، اجرت ساخت و مالیات ارزش افزوده آن( که از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده، قابل پرداخت بوده)، محاسبه می شود. در این بخش، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که اجرت ساخت طلای دست دوم، به چه صورت تعیین شده و چه میزان می باشد؟

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت، در عرف صنعت طلاسازی و در میان طلافروشان، طلای دست دوم، به عنوان طلای بی اجرت شناخته می شود. چرا که اجرت ساخت طلا، صرفا به طلای نو تعلق می گیرد. بنابراین، هنگامی که صحبت از طلای بی اجرت می شود، منظور، همان طلای دست دوم بوده که خریدار آن، ملزم به پرداخت مبلغی، تحت عنوان اجرت ساخت طلا، علاوه بر ارزش اصل طلا و سایر هزینه ها نمی باشد.

در کنار مفهوم طلای بی اجرت، مفهوم دیگری نیز تحت عنوان طلای کم اجرت نیز در عرف طلاسازان، مطرح بوده که متفاوت از طلای بی اجرت می باشد. با این توضیح که طلای کم اجرت، در رابطه با طلایی مورد استفاده قرار می گیرد، که طراحی ساده ای داشته و بنابراین، اجرت ساخت آن، مبلغ کمی می باشد. النگو، مثال خوبی از طلای کم اجرت می باشد.

در ادامه بخوانید : مالیات طلا

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اجرت ساخت طلا در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اجرت ساخت طلا پاسخ دهند.ماشین حساب طلا

سوالات متداول

1- اجرت ساخت طلا چیست؟

اجرت ساخت طلا قیمت کار و هنری است که سازنده طلا برای ساخت و پردازش طلا صرف کرده و توسط طلا فروش از خریدار و مصرف کننده دریافت می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- اجرت ساخت طلا در سال ۱۴۰۱ چند درصد است؟

درصد اجرت ساخت طلا در سال ۱۴۰۱ و نحوه محاسبه قیمت آن با توجه به روش محاسبه و نو و دست دو بودن طلا متفاوت است برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- آیا به طلای دست دو اجرت ساخت طلا تعلق می گیرد؟

خیر به طلای دست دو اجرت ساخت طلا تعلق نگرفته و اجرت فقط مخصوص طلای نو می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

ماشین حساب طلا

معادن طلای کوه زر تربت حیدریه در 41 کیلومتری غرب تربت حیدریه قرار گرفته است . این معدن بر اثر کانی شناسی طلا و مس از محلولهای ماگمایی در سنگهای آذرین نفوذی تشکیل شده است .

ماشین حساب طلا ، محاسبه آنلاین قیمت طلا ، بهترین روش برای محاسبه آنلاین طلا با توجه به اجرت و میزان سود و مالیات توسط سایت گالری ربیعی اکونومی : گروه طلای اقتصادی دارای کارمزد ساخت ۱۵٪ الی ۲۵٪ است.

مسوول فنی معادن برادران آزغ مهاباد نیز گفت: هزینه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات معادن بسیار بالا است و اگر چند قطعه فرسوده نیاز به تعمیر داشته باشد هزینه زیادی برای معدن‌داران در پی دارد و هیچ نهادی هم در این زمینه کمکی .

2022-2-11 · پایگاه خبری معدن نیوز -معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: امروز هیچ منعی برای واردات ماشین آلات معدنی توسط هپکو وجود ندارد و مشکل، واردات ماشین آلات فرسوده است که قابل قبول نیست.

2022-1-29 · خانه معادن - سایه روشن واردات ماشین حساب طلا ماشین‌آلات معدنی

2021-12-21 · برای خرید گوشواره طلا به چی دقت کنیم؟! قبل از این که قیمت گوشواره آویز بلند طلا را پرس و جو کنید یا این که به سراغ عکس گوشواره طلا در گوگل بروید، باید بدانید که گوشواره طلا یک جواهر زینتی است که می تواند تاثیر زیادی در .

قیمت برای سنگ ماشین خرد کن آفریقای جنوبی ماشین خرد کن برای carbide3 کلسیم. سنگ مورد استفاده خرد کن ماشین آلات برای فروش در دبی. 17 ژوئن 2016, لیست قیمت دستگاه های سنگ شکن طلا قیمت, سنگ شکن زغال قیمت دستگاه خرد کن ضایعات پلاستیک .

خانه ماشین آلات معدنی. بدینوسیله از کلیه شرکتها و اشخاصی که در زمینه ساخت، تولید و تأمین ماشین آلات و تجهیزات "ماشین الات معدنی" فعالیت می کنند دعوت به عمل می آید تا از طریق ایمیل وب سایت Info .

متقاضیان خرید ماشین آلات ارائه دهندگان فروش متقاضیان خرید کارخانه و تاسیسات . برای ارسال آگهی باید وارد سایت شوید ارسال آگهی تنها برای اعضای سایت امکان پذیر می‌باشد.

فعالان حوزه معدن در نشست شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی با اشاره به مشکل فراروی واحدهای معدنی این استان، کمبود یا نبود ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز برای بهره‌برداری از معادن را یکی از مهم‌ترین مسائل واحدهای معدنی .

2022-2-19 · خرید آنلاین طلا از طلا فروشی زرطلا گلد- فروش رولباسی طلا، خرید گردنبند طلا، خرید انگشتر طلا، فروش گوشواره طلا، خرید دستبند طلا، خرید( شمش طلا) از زرطلا گلد.

استخراج طلا شستشو قیمت کارخانه در غنا. ماشین آلات معدن طلا و نقره 3721torg کوچک ابزار استخراج از معادن طلا آلات برای طلا قیمت معدن در غنا دریافت قیمت تجهیزات معدن طلا برای اجاره در غنا .

خرید آنلاین طلا از فروشگاه اینترنتی ساعتچی گروه صنعتی ساعتچی با مدیریت آقای علی ساعتچی از سال 1382فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید زیورآلات طلا آغاز کرد این مجموعه با پشتوانه تجربه و سابقه دیرینه خانوادگی و همت و .

برای اطلاع از مشخصات و قیمت دستگاه ریخته گری طلا باید به مراکز معتبر مراجعه نمود و سپس آن را خریداری کرد. جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:

2022-2-10 · مخصوصا در زمان امیر کبیر، اقداماتی برای بهره برداری از معادن طلا به عمل آمد. از معدن طلای موته در این دوره بهره برداری شده است. . برای خرید کیف های گلگلی کلیک کن معامله ارز دیجیتال .

2021-3-6 · خرید طلا و سکه بهتر است یا سرمایه گذاری در صندوق طلا؟ بنابراین، اگر قصد داشته باشیم گزینه‌ای را برای سرمایه گذاری تعیین کنیم، چه باید کرد؟ چرا و چه زمانی صندوق طلا برای سرمایه گذاری مناسب است؟

2022-2-16 · ذکر این نکته ضروری است که : "اکتشاف معادن طلا، نیازمند بهره گرفتن از تخصص و تجربه ی مهندسین معدن و زمین شناسان و ابزار های تحقیقاتی است.". شما می توانید برای خرید و فروش معادن از پیش کشف شده .

2021-7-26 · معادن طلا نخستین بار هزاران سال پیش ایجاد شدند، حتی پیش از آن که اهرام مصر ساخته شوند. با این حال، نخستین تمدنی که از طلا به عنوان شکلی از پول استفاده کرد، امپراتوری لیدیه در غرب ترکیه امروزی و 700 سال پیش از میلاد مسیح بود.

2 · زنجان-معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع مهم ماشین آلات حوزه معادن را پیگیری می‌کنیم و در این راستا شرط عملکرد معادن برای واردات ماشین آلات حذف شده است.

تجهیزات معدن طلا . . ماشین آلات شن و ماسه برای استخراج از معادن در . چت با فروش » آهن مدرن دوره فن آوری سنگ بهره. سنگ شکن فکی، فک و واحد، گیاهان سفارشی فکی, وری تولید و بهره وری, خرد کردن فن آوری

2022-1-8 · مشاوره در خصوص خرید معادن طلا و تامین سرمایه سایت لبخند کاغذی, ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ مشاوره فروش معادن طلا بخش خصوصی ، تامین سرمایه ، خرید معادن طلا ، احداث کارخانه فرآوری مواد معدنی ، احداث کارخانه استحصال طلا ، خرید ماشین آلات .

برای مشاهده تصاویر جدیدترین گوشواره طلا برای عروس 1400 با ما همراه باشید. در ادامه این مقاله مد از مجله سوربان ، برای شما عزیزان، جدیدترین انواع گوشواره طلا برای عروس 1400 - 2021 ویژه سال جدید را فراهم آورده ایم.

2021-11-13 · خرید طلا چه زمانی به صرفه است؟. برای سرمایه‌گذاری در طلا دو راه وجود دارد. راه اول که روش مستقیم است، همان خرید طلا و سکه از بازار است. چنین کاری مزایا و معایب خاص خود را دارد. به عنوان مثال .

گالری طلا کاکامی - فروشگاه اینترنتی طلا - خرید آنلاین طلا - گالری طلا با پروانه کسب از اتحادیه طلا - زیورآلات فانتزی - قیمت طلا طلای ۱۸ عیار تمامی طلاهای عرضه شده در گالری طلا کاکامی دارای عیار استاندارد ۱۸ (۷۵۰) می‌باشند

ماشین آلات بتن برای فروش در داکوتای شمالی لیست تصاویر از معادن زغال سنگ در هند سنگ شکن بلرس، کشاورزی . قدیمه در آفریقای جنوبی استخراج,, لیست, گیاهان استخراج از معادن طلا, اطلاعات تماس با.

2019-5-6 · اره برای معدن ماشین آلات و تجهیزات ایران: معدن شکسته شده است طلا و الماس ماشین آلات و تجهیزات معدن اره کارخانه های تولید خانه سنگ خرد کردن و اسپری ماشین آلات معادن طلا

می خواهید برای خرید تجهیزات استخراج معادن از . گیری از تجهیزات نوین و می خواهید ما به شهر ارسال می نماید تا برای خرید ان کانادا تجهیزات معدن طلا برای فروش ماشین آلات و تجهیزات برای .

2020-3-9 · خرید معدن خرید معدن: مواد اولیه و خام اکثر صنایع تولیدی و به طور کلی تمام موادی که برای تولیدات کارخانه ها استفاده می شود. از طریق استخراج مواد معدنی از معادن به دست می آید. امروزه یکی از پر سود ترین کسب و کار ها، خرید و .

2022-2-16 · خرید معدن ; فروش معدن ; قیمت گذاری معدن ; مزایده و مناقصه معدن توضیحاتی در ارتباط با شرکت باتاب آرکا کیا شرکت باتاب آرکا کیا یا ژپیمکو در نظر دارد برای بهبود و تسریع در زمینه خرید و فروش ، قیمت گزرای معدن یا معادن ایران .

تامین ماشین آلات برای معادن امروزه به یک چالش اساسی و بزرگ تبدیل شده و این درحالیست که گفته می‌شود برای توسعه بخش معدن تا افق 1404 نیاز به حدود 4 هزار دستگاه ماشین آلات سنگین معدنی همچون دامپتراک وجود دارد.

ماشین آلات استخراج از معادن طلا در زیمبابوه ماشین آلات برای استخراج از معادن طلا - سنگ شکن برای فروش یکی از بزرگترین معادن طلای جهان و مس واقع در شرق استان پاپوا اندونزی در بالا کوه های پوشیده از برف نزد قبایل رومینگ .

و ٦٤٧ هزار بشکه ثبت شده در ماه ژوئن است که به علت کاهش خرید نفت نیجریه. هم اکنون یک کارخانه طلا، ‌فقط مختص سنگ معدن موته احداث شده و امید می‌رود که هم در سال ۱۳۳۶ بود که مسلم شد در موته معادن .

2022-1-15 · ضرر هنگفت معادن از ممنوعیت واردات ماشین. کدخبر: 469168 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۱۲:۰۱. یک مقام مسئول در وزارت صمت می گوید: ما چندان از حیث شفافیت نگرانی نداریم زیرا براساس قانون معادن، اساسا معادن در قالب .

2021-4-14 · در این مقاله قصد داریم تا بزرگ ترین معادن طلای جهان را با هم بررسی کنیم. معادن طلا یکی از مهم ترین قطب های صنعت در سراسر جهان هستند و افراد بسیاری در جست و جوی معادن، برای استخراج این فلز گران بها هستند.

2019-1-5 · پذیریش سرمایه در بخش معادن طلا معادن طلا بخش خصوصی در ایران گروه شرکتهای ل بخند کاغذی بازرگاین و معدنی 02166374239 05137665005 مقدمه: طلا (GOLD)برای قرن ها، طلا به ویژگی های منحصر به فرد، نایابی، زیبایی، و عدم فناپذیری، مورد .

2022-2-16 · تشریح جزییات قاچاق از معادن طلا/ ده‌ها اکیپ ۲۴ ساعته حفاری می‌کنند/ تکذیب مبادله معدن با سامانه موشکی اس-۳۰۰ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: قاچاق از داخل معدن صورت می‌گیرد و همه متولیان هم این را می‌دانند.

خرید ماشین آلات ساخت آجر در آفریقای جنوبی ماشین آلات Get latest price Offline (50) ماشین گیاه شستشو طلا آفریقای جنوبیتجهیزات دستگاه تصفیه طلا برای فروشتجهیزات معدن تصویر طلا در خرد کردن سنگ زنی .ماشین آلات معدن جبهه کار بلند

تجهیزات مورد استفاده برای قابل حمل سنگ معدن طلا سنگ شکن در هند. 29 ژانويه 2017 با وجود ذخایر قابل قبول طلا در هند حتی با احتساب طلایی که بهعنوان محصول جانبی از معادن مس این شبه قاره استخراج میشود، خروجی طلای هند به کمی.

2020-3-31 · اهمیت اثرات معادن طلا بر روی محیط زیست بسیار زیاد می باشد. به این دلیل که استخراج طلا از معادن مختلف باعث می شود که مواد سمی مضر آزاد شود.

2020-10-26 · اگر قصد خرید طلای بچه گانه شیک، تک پوش طلا، گردنبند طلا، النگوی بچه گانه، پابند نوزادی طلا، دستبند طلای کودکانه برای کودک یا نوزاد را دارید، پیشنهاد خرید طلای بچه گانه و طلای نوزاد مامان لیست را از دست ندهید.

فرمول محاسبه قیمت طلا

هنگامی که در طلافروشی گردنبند طلا یا النگو طلا می‌خرید، فاکتوری به همراه طلا دریافت می‌کنید. بسیاری از افراد از جزئیات دقیق آن اطلاعات کافی ندارند و نمی‌توانند روش محاسبه قیمت طلا را تشخیص دهند.

به همین دلیل در این مقاله به بررسی روش‌ محاسبه قیمت طلا می‌پردازیم تا شما بتوانید با اطلاعات لازم در خرید و فروش طلا موفق شوید.

روش محاسبه قیمت طلا چگونه است؟

روش-محاسبه-قیمت-طلا

به طور کلی روش محاسبه قیمت طلا به شکل زیر است:

هزینه طلای خام + اجرت ساخت طلا + سود طلافروش + مالیات بر ارزش افزوده

1.هزینه طلای خام

منظور از طلای خام همان فلز طلا بدون در نظر گرفتن اجرت ساخت و سود طلافروش است.

هزینه‌ی طلای خام را در وزن کار ضرب می‌کنند و طلافروش باید قیمت هر گرم طلا را بدست آورد.

2.اجرت ساخت طلا

از دیگر عواملی که در محاسبه قیمت طلا باید در نظر گرفت، اجرت ساخت مصنوع است.

همانطور که برای تمامی وسایل هزینه‌ای برای دستمزد درنظر گرفته می‌شود، برای طلا نیز به همین شکل است.

طلاسازی از جمله مشاغل بسیار سخت است که باید با دقت و حساسیت بالا انجام شود. طلاساز با توجه به برخی عوامل اجرت ساخت طلا را تعیین می‌کند. معمولا مصنوعاتی که دارای طرح زیاد و ظریف هستند، وقت بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند که به همان نسبت دستمزد طلاساز افزایش می‌یابد. اجرت ساخت طلا به ازای یک گرم از آن مصنوع محاسبه می‌شود.

در سال‌های گذشته تمامی مراحل ساخت طلا به صورت سنتی و دستی انجام می‌شد؛ اما با پیشرفت صنعت طلاسازی دستگاه‌های قدرتمندی تولید و روانه‌ی بازار شدند. این دستگاه‌ها با دقت، ظرافت و سرعت بالایی مصنوعات طلا را تولید می‌کنند. با ورود دستگاه‌های مخصوص، اجرت طلا نیز کاهش یافت؛ زیرا اکثر مراحل ساخت، توسط دستگاه انجام می‌شود و عوامل انسانی دخالت کمتری در تولید مصنوع طلا دارند.

اینکه طلافروش چه میزان مبلغی را در ازای طلای انتخابی شما به شرکت پرداخت کرده است، مسئله‌ای پیچیده می‌باشد. این موضوع به درستکاری و صداقت طلافروش بستگی دارد.

برای اطمینان می‌توانید قیمت همان مدل طلا را در چند طلافروشی دیگر بپرسید و با یکدیگر مقایسه کنید.

از معروف‌ترین زیورآلات طلای کم اجرت، النگو طلا است که می‌تواند علاوه بر زیبایی، در سوددهی به شما کمک کند.

بیشتر بخوانید: اجرت النگو طلا چگونه محاسبه می‌شود؟

3.سود طلا فروش

دو مرحله‌ی ذکر شده، هزینه‌ای است که طلافروش باید در ازای هر مصنوع طلا بپردازد. طلافروش برای رونق کسب و کار خود مبلغی به عنوان سود خالص برای زیورآلات درنظر می‌گیرد.

سود طلافروش با توجه به دستورالعمل اتحادیه طلا و جواهر تعیین می‌گردد. معمولا این دستورالعمل 7 درصد از فروش مصنوع به صورت تکی است و این مقدار به مبلغی که شما در نهایت باید بپردازید افزوده می‌شود.

برای محاسبه‌ی سود طلافروش، باید هزینه‌ طلای خام و اجرت ساخت با یکدیگر جمع شوند و در عدد مشخص شده ( همان 7 درصد ) ضرب شود و در نهایت بر 100 تقسیم کنید.

4.مالیات بر ارزش افزوده

آخرین مرحله از روش محاسبه قیمت طلا، مالیات است. همانطور که می‌دانید، مالیات در تمامی مسائل جای دارد و باید محاسبه شود.

هنگام تصویب قانون مالیات در صنف طلا، طلافروشان موظف به پرداخت درصدی تحت عنوان مالیات از سود فروش خود بودند. همین موضوع باعث اعتراض آنها شد که در نهایت محاسبه مالیات تنها ماشین حساب طلا به اجرت ساخت و سود تکفروشی تعلق گرفت.

محاسبه مالیات بر ارزش افروده روش خاصی ندارد، تنها باید مبلغ مالیات را با مبلغ نهایی جمع کنید.

نرخ مالیات سالانه تعیین می‌گردد که امسال 9 درصد بر ارزش افروده مشخص شده است.

محاسبه قیمت طلا با ماشین حساب

محاسبه قیمت طلا با روش گفته شده نیاز به زمان زیادی دارد. طلافروشان برای افزایش سرعت عمل خود از روشی آسان و سریع استفاده می‌کنند.

برای محاسبه‌ی سریع با ماشین حساب، ابتدا قیمت هر گرم طلا را با اجرت ساخت هر یک گرم طلا ( فی اجرت ) و عدد 7 ( سود طلافروش ) جمع کنید. سپس با فشار دادن دکمه درصد، بلافاصله دکمه ضرب و وارد کردن وزن طلا، مبلغ را بدست آورید.

عددی که ماشین حساب نشان می‌دهد مبلغ طلا بدون احتساب مالیات است که در ادامه باید عدد 9 و سپس دکمه درصد را بزنید. عدد نمایش داده شده، همان میزان مبلغی است که مشتری باید بپردازد.

در این روش محاسبه قیمت طلا، از وزن مصنوع طلا فاکتور گرفتیم تا بتوانیم در مدت زمان کمی، قیمت اصلی طلا را بدست آوریم.

نقش عیار در قیمت طلا

نقش-عیار-در-قیمت-طلا

همه‌ی ما در طول زندگی نام عیار طلا به گوشمان رسیده است اما درصد کمی از ما تعریف صحیح آن را می‌دانیم.

عیار واحد اندازه‌گیری میزان خالص بودن فلزات گرانبهاست. عیار طلا به درصد خلوص فلز طلا در زیورآلات گفته می‌شود.

طلا به دلیل حالت نرم و شکل‌پذیری که دارد باید با فلزات سفت و سختی ترکیب شود تا بتوان از آن به عنوان شیء زینتی استفاده کرد.

برای عیار طلا اعداد مشخصی وجود دارد که با توجه به آنها و داشتن اطلاعات سطحی، می‌توانید میزان طلای خالص را در مصنوع بدانید. این اعداد در کشورهای مختلف متفاوت است و براساس استانداردهای آن کشور تعیین می‌گردد.

مثلا در ایران طلای 18 عیار بسیار پرفروش است، در صورتی که در کشورهای عربی طلای 24 عیار طرفداران زیادی دارد.

عیار طلا معمولا از 8 الی 24متفاوت است که رایج‌ترین و پرفروش‌ترین طلا، طلای 18 عیار است. در طلای 18 عیار 75 درصد طلای خالص بکار رفته است که مناسب‌ترین مقدار طلا در زیورآلات است.

با توجه به مطالب فوق، به هر اندازه‌ی که میزان طلای خالص بیشتر شود، عیار طلا نیز افزایش می‌یابد. هر چقدر عیار طلا افزایش یابد، قیمت آن نیز بیشتر می‌شود.

سوالات متداول

برای محاسبه قیمت طلای بدون اجرت تنها کافی است فرمول ذکر شده را بدون اجرت محاسبه نمایید:
هزینه طلای خام + سود طلافروش + مالیات بر ارزش افزوده

قیمت طلای دست دوم با توجه به قیمت روز طلا و سالم بودن آن تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه عیار میزان خلوص طلا را نشان می‌دهد؛ هر چقدر عیار بالاتر باشد، قیمت طلا نیز بیشتر می‌باشد.

نحوه محاسبه قیمت طلای اب شده

نحوه محاسبه قیمت طلای اب شده

نحوه محاسبه قیمت طلای اب شده پرسشی است که طلای کیوان مرکز خرید طلای آب شده در اصفهان در این مقاله به آن پاسخ داده است .

اصطلاحات رایج در نحوه محاسبه قیمت طلای اب شده :

قبل از اینکه فرمول‌ها و نحوه محاسبه قیمت انواع طلا و سکه را بررسی کنیم، لازم است با یکسری اصطلاحات و واحدها در بازار طلا و سکه آشنا شویم تا بهتر بتوانیم فرمول‌ها را درک کنیم. مهم‌ترین اصطلاحات قیمتی در بازار طلا و سکه عبارتند از:

عیار طلا :

منظور از عیار طلا درصد خلوص آن است. در واقع به نسبت طلای استفاده شده در هر قطعه از جنس طلا به وزن کل آن قطعه عیار گفته می‌شود. یعنی در هر کیلوگرم از سکه یا هر نوع طلای دیگر چند گرم آن طلای خالص است. به عنوان مثال عیار سکه بهار آزادی 900 از هزار یا بطور قراردادی 22 است. یعنی در هر کیلوگرم آلیاژی که برای ساخت سکه بهار آزادی استفاده می‌شود 900 گرم آن طلای خالص و 100 گرم باقیمانده سایر فلزات مانند مس، آلومینیوم و … است.

اونس جهانی :

هر اونس طلا یا به عبارتی یک اونس طلا برابر است با ۱۰۳۴۳۱/ ۳۱ گرم طلای 24 عیار (999.9 از 1000).

مظنه طلا :

منظور از مظنه طلا قیمت ۶۰۸/ ۴ گرم طلای ۱۷ عیار (یا 705 از 1000) است.

نرخ برابری دلار به ریال :

نرخ برابری دلار به ریال، یعنی ارزش هر واحد دلار به ریال ایران چقدر است.

مثقال طلا :

مثقال یکی از واحدهای وزنی شناخته شده برای طلا است، در واقع به 4.608 گرم طلا یک مثقال گفته می‌شود.

طلای آبشده را به ما چند می‌فروشند؟

فرض کنید بودجه‌‌ مان پنجاه میلیون تومان است و می‌خواهیم بدانیم با این مبلغ، چند گرم طلا دستمان را خواهد گرفت؟ نحوه محاسبه قیمت طلای آب شده بر مبنای مظنۀ بازار است که ممکن است با قیمت روی تابلوی طلافروشی، چند هزار تومان در هر گرم، تفاوت داشته باشد چون مظنه، نوسان دارد و هر لحظه تغییر می‌کند.
موقعی که به مغازه طلافروشی مراجعه می‌کنید و قیمت خرید آبشده را می‌پرسید، طلافروش پس از تماس با بازار و گرفتن مظنه از آبشده‌فروش یا بنکدار، قیمت مد نظرش را به شما اعلام می‌کند. بالاخره خودش هم باید ازین معامله سودی نصیبش شود. سودش چقدر است؟

سود طلافروش از آبشده: 2.۵ درصد از مظنۀ بازار، تقریبا گرمی ده هزار تومان

اگر می‌خواهید نحوه محاسبه قیمت طلای آب شده را با توجه به قیمت آنلاین و بودجه‌تان ببینید، یعنی چند گرم طلای آبشده می‌توانید بخرید، کافی است در ماشین‌حساب، قیمت آنلاین هر گرم را وارد کنید، سپس کلید +، سپس 2.۵، سپس کلید % و در پایان کلید = را بزنید. حالا عددی که در ماشین‌حساب می‌بینید، قیمت فروش هر گرم آبشده به شماست.
مثلا قیمت آنلاین هر گرم 420.000 تومان است پس آبشده را به شما احتمالاً گرمی 430.۵00 تومان می‌فروشند.
با بودجۀ پنجاه میلیون تومانی، می‌شود 116 گرم آبشدۀ 18عیار خرید. (پنجاه میلیون تومان، تقسیم بر قیمت فروش هر گرم)
واقعیت این است که هیچ قاعده و قانونی برای قیمت‌گذاری آبشده نداریم و گرمی ده‌هزار تومان، الان عرف طلافروشان شده که هم طلافروش سود کند، هم قیمت نامناسب و غیر منصفانه‌ای به مشتری نگفته باشند. راستی، شهر با شهر هم فرق می‌کند مثلا اصفهان کمی ارزان‌تر از تهران قیمت می‌دهند.

برای خرید طلای آبشده نقدی از کجا شروع کنم :

برای خرید مستقیم طلای آب شده لطفا به قسمت راهنمای خرید طلای آب شده در صفحه اصلی وب ماشین حساب طلا سایت مراجعه کنید . در صورت نیاز صفحه ما در اینستاگرام ، آپارات و یا تلگرام را مشاهده نمایید در صورتی که سوالی داشتید با شماره 09924712080 یا شماره های درج شده در ابتدا و انتهای وب سایت تماس حاصل فرمایید.

نحوه محاسبه قیمت و اجرت طلا هنگام خرید

نحوه محاسبه قیمت و اجرت طلا هنگام خرید

اجرت برخی از طلاجات ساخته شده به تومان محاسبه شده و به قیمت خام طلا اضافه می‌شود که معمولاً از 10,000 تومان تا 30,000 هزار تومان است اما در بعضی طلاجات با مدل‌های خاص یا طلاجات وارداتی اجرت ساخت ممکن است به گرمی 50 یا 70 هزار تومان هم برسد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، اینکه نحوه صحیح محاسبه ی قیمت خرید طلا از طلافروشی به چه صورت است سوالیست که ذهن بسیاری از مشتریان ما را درگیر کرده است، خب باید اعتراف کنیم که حق دارند چراکه با سرچی در اینترنت متوجه شدیم بسیاری از سایت ها چندین فرمول در کنار هم می نویسند و بدون اینکه کاملاً همه ی موارد را توضیح دهند از کنار آن رد می شوند و خواننده را با بسیاری سوال رها می کنند و امان از روزی که شخصی آشنایی با طلا و حساب و کتاب آن نداشته باشد، او به محض بازدید از چندین سایت متوجه می شود هر سایت یک جور نحوه محاسبه قیمت خرید طلا را بیان کرده است و سردرگم از اینکه کدام فرمول و نوع محاسبه طلا درست است از اینترنت بیرون می آید یا بهتر است بگوییم فرار می کند 🙁 و بعد به طلافروشی می رود و با کمال تعجب می بیند که طلافروش خود به نحوه ی دیگری قیمت طلا را محاسبه می کند و قیمتی که در نهایت به شما می گوید با قیمتی که خودتان با استفاده از این فرمول ها محاسبه کردید یا اختلاف جزئی دارد یا زمین تا آسمان فرق می کند

فرمول محاسبه قیمت طلا در زمان خرید طلا از طلافروشی

این حق شماست که بدانید به طور دقیق قیمت طلایی که قصد خرید آن را دارید چگونه محاسبه می شود؛ طلافروشان با فرمول زیر قیمت نهایی طلای مورد پسند شما را حساب می کنند:

9% مالیات بر ارزش افزوده + 7% سود طلافروش + (وزن طلا × (اجرت ساخت + قیمت یک گرم طلای 18 عیار))

ممکن است طلافروشانی را ببینید که به صورت متفاوتی از این فرمول استفاده می کنند مثلاً اول مالیات بر ارزش افزوده را حساب می کنند و بعد سود طلافروش را، یا گاهی وزن کل طلا را آخر از همه در آن ضرب می کنند باید بگوییم جای نگرانی نیست چون پایه و اساس تمام این فرمول ها یکسان است و فرقی به حال قیمت نهایی طلا ندارد؛ قبل از آنکه مثالی بزنیم ابتدا هر کدام از اجزای این فرمول را توضیح می دهیم.

گاهی اوقات ممکن است طلافروشانی را ببینید که در هنگام محاسبه قیمت طلا، به جای آن که 7% سود مغازه و 9% مالیات را جداگانه حساب کنند، 9% و 7% را با هم جمع می کنند و 16% را در فرمول حساب می کنند. اگر طلافروشی را دیدید که این کار را کرد از او تشکر کنید 🙂 چراکه خواسته یا ناخواسته به سود شما عمل می کند، یعنی قیمت کل طلا با استفاده از فرمول زیر مقداری کمتر به دست می آید که این اختلاف قیمت به نفع شماست!

16% مالیات بر ارزش افزوده و سود طلافروش + (وزن طلا × (اجرت ساخت + قیمت یک گرم طلای 18 عیار))

قیمت طلا

عیار استاندارد طلا در ایران 18 یا همان 750 است پس در تمام طلافروشی ها قیمت طلای 18 عیار محاسبه و به شما گفته می شود، و اما قیمت طلای 18 عیار چگونه محاسبه می شود؟ بله، درسته! قیمت یک گرم طلای 18 عیار از روی مظنه که قیمت یک مثقال طلای 17 عیار هست، محاسبه می شود؛ در مقاله « مظنه چیست » گفتیم که همه طلافروشان برای تبدیل مظنه به قیمت یک گرم طلای 18 عیار از عدد طلایی 4.33 استفاده می کنند به این صورت که قیمت مظنه ماشین حساب طلا ماشین حساب طلا را از سایت اتحادیه طلا و جواهر در می آورند و تقسیم بر عدد 4.33 می کنند؛ توجه داشته باشید این قیمت، قیمتی است که هنوز به آن اجرت ساخت، سود مغازه و مالیات بر ارزش افزوده اضافه نشده است، طلا فروشان اصطلاحاً به این قیمت، قیمت خام طلا نیز می گویند. برای مثال اگر مظنه 2,150,000 باشد قیمت یک گرم طلای 18 عیار این گونه محاسبه می شود:

مظنه در هر لحظه در حال تغییر است و با نوسان همراه است به خصوص در این روزهای بازار طلا! پس اگر در طی چند ساعت قیمت یک قطعه طلا تغییر کرد، تعجب نکنید! به طور حتم مظنه تغییر کرده و به دنبال آن قیمت یک گرم طلای 18 عیار نیز تغییر کرده است.

اجرت ساخت طلا

اجرت ساخت طلا همان سودی است که طلاساز بابت ساخت طلا دریافت می کند و به قیمت خام یک گرم طلا اضافه می شود، مقدار اجرت ساخت طلا برای مدل طلاهای مختلف متفاوت است و بستگی به نوع طراحی، نحوه تراشکاری و داشتن نگین و سنگ روی یک قطعه طلا دارد. توصیه می کنیم در هنگام خرید یک قطعه طلا که چشمتان را گرفته و قصد خرید آن را دارید، این سوال را از طلافروشان به صورت واضح بپرسید ( اجرت ساخت برای هر گرم این طلا چند است؟ ) در این صورت طلافروش با شفافیت بیشتری قیمت طلا را برای شما محاسبه می کند البته خالی از لطف نیست که بگوییم: حواستان به فاکتور خرید طلا هم باشد در این فاکتور باید اجرت ساخت با همان مبلغی که به شما اعلام شده است جدا از قیمت خام طلا ذکر شود. حال برویم سروقت چگونگی حساب و کتاب اجرت ساخت طلاجات؛ سازندگان طلا به سه روش اجرت ساخت طلا را تعیین می کنند و البته هر سه روش مورد تایید اتحادیه است:

اجرت ساخت به تومان

اجرت برخی از طلاجات ساخته شده به تومان محاسبه شده و به قیمت خام طلا اضافه می شود که معمولاً از 10,000 تومان تا 30,000 هزار تومان است اما در بعضی طلاجات با مدل های خاص یا طلاجات وارداتی اجرت ساخت ممکن است به گرمی 50 یا 70 هزار تومان هم برسد.

اجرت ساخت درصدی

اجرت ساخت برخی از کارها نیز درصدی حساب می شود یعنی اگر طلافروشی به شما گفت اجرت این کار 30 درصد است یعنی 30 درصد از قیمت طلای خام را محاسبه می کند و به عنوان اجرت ساخت حساب می کند؛ بله، درست متوجه شدید اجرت های درصدی با افزایش و کاهش قیمت خام طلا، زیاد و کم می شود و اما چگونه طلافروشان اجرت های درصدی را محاسبه می کنند: فرض کنید قیمت یک گرم طلای 18 عیار 496,000 تومان است و اجرت طلایی که شما پسند کرده اید 20% قیمت طلاست حال اجرت ساخت این قطعه طلا چقدر است؟

یا یک درصدگیری ساده اجرت ساخت محاسبه می شود:

99,200 = %20 × 496,000

اگر از ماشین حسابی استفاده می کنید که درصد ندارد مثل ماشین حساب تلفن همراه خود برای محاسبه می توانید از این روش 20 درصد قیمت طلا را محاسبه کنید:

99,200= 0.2 × 496,000

اجرت ساخت به تومان و درصد

پیچیده تر از محاسبه اجرت درصدی اجرت هایی است که هم به درصد هستند و هم به تومان یعنی طلافروش می گوید اجرت این کار 10,000 تومان و 5% است برای محاسبه ی فی اجرت این کار ابتدا 5% قیمت خام طلا را حساب می کنند و بعد با آن 10,000 تومان جمع می کنند؛ با این حساب اگر قیمت خام طلا 496,000 تومان باشد، اجرت ساخت آن این گونه محاسبه می شود:

34,800= 10,000 + 24,800 = 0.05 × 496,000

وزن طلا

طلافروشان وزن طلا با ترازوهای دقیق خود که هر شش ماه یک بار از جانب بازرسان اتحادیه طلا و جواهر و سازمان استاندارد بررسی و آزموده می شوند، اندازه گیری می کنند، در مقاله « ترازو در طلا فروشی » هر آنچه که مربوط به وزن طلا و ترازو طلافروش ها و همچنین نحوه خواندن و نوشتن وزن از روی ترازو، بیان شده است؛ شما با مراجعه به این مقاله می توانید اطلاعات خود را در این باره تکمیل کنید.

سود طلافروش

سود طلافروشان یا همان سود مغازه طلافروشی از جانب اتحادیه تعیین می شود که به صورت درصد در فرمول محاسبه قیمت طلا اعمال می کنند این سود معادل 7 درصد است که طلافروشان مجازند آن را از مشتری در هنگام خرید طلا دریافت کنند. اگر کنجکاوید تا بدانید چقد سود در هر گرم طلا، گیر طلافروش می آید، ماشین حساب خود را بردارید و دست به کار شوید:

اگر قیمت طلا 496,000 تومان باشد و اجرت طلایی که انتخاب کردید 34,800 باشد سود طلا فروش که 7% از آن است این چنین حساب می شود:

37,156 = 7% × 530,000 = 34,800 + 496,000

با این حساب هرچقدر طلای سنگین تری بخرید نان طلافروش بیشتر در روغن فرو می رود 🙂 چرا که این سود برای خرید یک گرم از طلاست مثلاٌ اگر وزن طلایتان 5 گرم باشد این سود در 5 ضرب می شود:

مالیات بر ارزش افزوده

طلا یک سرمایه است برای همین هم خرید آن مالیات دارد که باید توسط مشتری پرداخت شود که به صورت درصد محاسبه می شود؛ مالیات بر ارزش افزوده 9 % درصد قیمت طلا در نظر گرفته می شود.

حال وقت آن رسیده یک طلافروش باشید

وقت آن رسیده که آستین بالا بزنید و خودتان محاسب قیمت طلایی که می خواهید بخرید باشید و پا در کفش طلافروشان کنید! 🙂 فرمول بالا که یادتان هست اگر بخواهید آن را در ماشین حساب پیاده کنید باید به صورت زیر عمل کنید.

قیمت هر گرم طلا 18 عیار : 496 هزار تومان

کل وزن طلا : 5 گرم

اجرت ساخت هر گرم طلا : 20 هزارتومان

سود مغازه دار: 7%

مالیات ارزش برافزوده : 9 %

قیمت یک گرم طلای 18 عیار را وارد کنید یعنی 496,000

کارمزد ساخت را وارد کنید یعنی عدد 20,000

وزن ترازوی جنس را در ماشین حساب وارد کنید یعنی عدد 5

مقدار درصد سود مغازه را وارد کنید یعنی عدد 7

مقدار درصد مالیات را وارد کنید یعنی عدد 9

قیمت نهایی را نشان می دهد.

ماشین حساب عدد 3,009,054 را نشان می دهد. در نتیجه قیمت طلای تمام شده ی شما چیزی در حدود سه میلیون و نُه هزار تومان در می آید.

نکته: اگر ماشین حساب شما درصد ندارد در مقاله « طلای بدون کارمزد » مثالی زده ایم که در آن نحوه محاسبه درصد را با ماشین حساب های ساده مثل ماشین حساب هایی که در تلفن همراه شما هستند و نمی توان با آن ها درصد گرفت را توضیح داده ایم.

محاسبه ی سریع قیمت طلا

خب قطعاً هیچ طلافروشی این همه ضرب و جمع انجام نمی دهد، مراحل بالا را گام به گام توضیح داده ایم تا به خوبی متوجه روند محاسبه شوید و اما محاسبه سریع تر با ماشین حساب به صورت زیر می باشد.

قیمت هر گرم طلا + فی اجرت + 16

سخن پایانی

امیدواریم به خوبی نحوه محاسبه ی قیمت طلا را در هنگام خرید از طلا فروشی یاد گرفته باشید و دیگر از حرکات ماهرانه و سریع دستان طلافروشان روی ماشین حسابشان نترسید، شاید برخی از طلافروشان از اینکه شما کاربلد باشید خوشحال نشوند و از جواب دادن به سوالات شما طفره روند ولی بسیارند طلافروشانی که شفافیت در کارشان را ملاک قرار می دهند و هر سوالی که در مورد چگونگی محاسبه قیمت طلا دارید را سر حوصله پاسخ می دهند تا شما عزیزان بتوانید خریدی بدون استرس و لذت بخشی را تجربه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا